Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 6 maart 2016

bestuur

bestuur


Het bestuur van een onderneming kan een directeur, een directie of een raad van bestuur zijn.

Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en soms door de raad van commissarissen.

Gebruikte begrippen in bestuur


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
raad van bestuur
  ... de raad van bestuur is het feitelijke bestuur van een vennootschap nv of bv...Lees meer

Begrippen waar bestuur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersregister
  ... Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel of groep aandelen is...Lees meer
beschermingsmuur
  ... onder het begrip beschermingsmuur wordt ongeveer hetzelfde verstaan als onder een beschermingsconstructie dit is een een middel om een overname tegen...Lees meer
federal reserve system
  ... het federal reserve system ofwel fed is het stelsel van centrale banken in amerika hierbij is de fed...Lees meer
bonusplafond
  ... onder het zogenaamde bonusplafond verstaan we de regel in de een nieuwe gedragscode voor bankiers dat de bonus van de...Lees meer
stichtingsverklaring
  ... de stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
subsidiariteitsbeginsel
  ... onder het subsidiariteitsbeginsel verstaan we het verschijnsel dat een naasthogere bestuurslaag soms in moet grijpen bij beslissingen die door een...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
fusie
  ... een fusie is het volledig samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuw bedrijf het verschil met een overname...Lees meer
board of directors
  ... de board of directors is de engelse term voor de raad van bestuur van een bedrijf...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
ESRB
  ... de european systemic risk board ofwel esrb is een begin 2011 opgerichte supertoezichthouder die geleid wordt door...Lees meer
European Systemic Risk Board
  ... de european systemic risk board ofwel esrb is een begin 2011 opgerichte supertoezichthouder die geleid wordt door...Lees meer
proxycontest
  ... een proxycontest is een strategie die door de overnemende partij gebruikt wordt bij een vijandige overname...Lees meer
raid
  ... een zogenaamde raid is een al dan niet geslaagde poging tot een vijandige overname van een beursgenoteerde vennootschap...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
commissie van gedelegeerden
  ... onder de commissie van gedelegeerden verstaan we een commissie die bestaat uit de voorzitter en drie leden van...Lees meer
european optionsexchange association
  ... de european options exchange association is een in amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar nederlands recht...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
schaduwbank
  ... het verschijnsel van de schaduwbank vinden we in grote uitgestrekte landen met een zwak centraal bestuur zoals china hierbij wordt...Lees meer
prioriteitsaandeel
  ... een prioriteitsaandeel is een aandeel op naam waaraan het recht verbonden is om leden van de raad van commissarissen te...Lees meer
raad van bestuur
  ... de raad van bestuur is het feitelijke bestuur van een vennootschap nv of bv...Lees meer
raad van commissarissen
  ... de raad van commissarissen is de vertegenwoordiging van de aandeelhoudershet is het orgaan dat toezicht houdt op het...Lees meer
algemene maatregel van bestuur
  ... Een algemene maatregel van bestuur ofwel ambv is een koninklijk besluit dat een algemeen verbindende regeling bevat kenmerkend...Lees meer
gedelegeerd commissaris
  ... de persoon van de gedelegeerd commissaris is een lid van de raad van commissarissen in een naamloze of besloten...Lees meer
afkondiging
  ... Een afkondiging is een vorm van openbare bekendmaking iets wat voor sommige feiten juridisch verplicht gesteld iszo dient een huwelijk...Lees meer
algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  ... onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verstaan we uitgangspunten en de beginselen waaraan de overheid zich...Lees meer
décharge
  ... met het begrip décharge wordt de bevrijding van het hebben van aangegane verplichtingen bedoeldbijvoorbeeld het ontslag van de verplichtingen uit...Lees meer
verenigingsverklaring
  ... de verenigingsverklaring is een verklaring van het bestuur van een vereniging dat het de bank in kennis zal stellen van...Lees meer
deelnemersraad
  ... de term deelnemersraad komt uit de pensioenwereld het is een orgaan van een pensioenfonds waarin deelnemers en gepensioneerden van het...Lees meer
bestuur van een pensioenfonds
  ... het bestuur van een pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers bij een bedrijfspensioenfonds worden deze...Lees meer
schorsing van de officiële notering
  ... een schorsing van de officiële notering is een maatregel die neerkomt op het tijdelijk doen vervallen...Lees meer
voor en nabeursmakelaar
  ... een voor en nabeursmakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel aangewezen door het bestuur van...Lees meer
bestuursverslag
  ... het bestuursverslag is het deel van het jaarverslag van een bedrijf waarin de directie of de raad van bestuur verantwoording...Lees meer
vereniging van appartementseigenaren
  ... een vereniging van appartementseigenaren is een vereniging die wordt opgericht bij notariële akte bij het splitsen van een...Lees meer
wettelijke rente
  ... onder de wettelijke rente verstaan we de rente die de schuldeiser van een bepaald geldsom bijvoorbeeld een lening of...Lees meer
stichtingsverklaring
  ... de stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd indien de stichting een rekening opent...Lees meer
beleggingsmaatschappij
  ... Als een onderneming geld van beleggers bij elkaar brengt en dat geld collectief belegt met een speciaal geformeerde deskundige staf...Lees meer
chief executive officer
  ... de chief executive officer of ook wel kortweg ceo genoemd is de voorzitter van de raad van bestuur...Lees meer
chief financial officer
  ... de chief financial officer of ook wel kortweg cfo is de financieel directeur in de van de raad...Lees meer
commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
corporate governance
  ... onder de ook in nederland ingeburgerde term corporate governance engels voor bedrijfsvoering verstaan we de invloed van aandeelhouders op...Lees meer
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
  ... een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ofwel een pbo is een organisatie van een bedrijfstak die de bevoegdheid heeft om diverse zaken...Lees meer
arbeiderszelfbestuur
  ... Onder het begrip arbeiderszelfbestuur verstaan we het feit dat het bestuur in een onderneming niet door speciaal aangestelde managers wordt...Lees meer
beschermingswal
  ... onder het begrip beschermingswal wordt ongeveer hetzelfde verstaan als onder een beschermingsconstructie dus een middel om een overname af te...Lees meer
werkgeverscentrales
  ... werkgeverscentrales zijn een samenwerkingsverband van verschillende werkgeversorganisaties nederland kent drie zulke organisaties vno ncw mkb nederland en lto nederland...Lees meer
werknemerscentrale
  ... nederland kende van oudsher drie vakcentrales fnv cnv en mhp een werknemerscentrale of vakcentrale is het centrale bestuur van diverse...Lees meer
commissie van orde
  ... onder de commissie van orde verstaan we een door het bestuur van de vereniging european options exchange eoe...Lees meer
coöperatieve vereniging
  ... een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben de belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging...Lees meer
FED
  ... fed is de afkorting van federal reserve board de fed is de centrale bank van de vs opgericht in 1913 en...Lees meer
federal reserve board
  ... fed is de afkorting van federal reserve boardde fed is de centrale bank van de vs opgericht in 1913 en...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.