Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 18 maart 2016

Short

Short


Het voorvoegsel SHORT wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie.

In het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is van een plicht, bijvoorbeeld tot kopen of leveren.

Deze plichten zijn in het algemeen ontstaan door het verkopen van iets, bijvoorbeeld door het schrijven van een optie waarvoor een premie wordt ontvangen.

Als we aandelen verkopen die we niet bezitten dan zijn we short in aandelen want we hebben wel de plicht om ze op een bepaalde termijn te leveren.

Schrijven we een calloptie, dan hebben we de plicht om de onderliggende waarde te leveren:

We hebben een short callpositie

Schrijven we een putoptie waardoor we short zitten in puts, dan hebben we de plicht om de onderliggende waarde te kopen.

Let wel, het wil helemaal niets zeggen over de looptijd.

Een shortpositie heeft GEEN korte looptijd.
Gebruikte begrippen in short


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
callpositie
  ... een callpositie is een collectie callopties die zich in het algemeen zal gedragen als een normale aandelenportefeuille zij het dat...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar short in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
lifting leg
  ... onder de term lifting a leg verstaan we het sluiten van...Lees meer
faspon
  ... faspon is een afkorting van fixed term agreement for short term put option on netherland securities een faspon is een...Lees meer
bull cilinder
  ... een bull cilinder is een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uiteen short call optie en een long put optie en...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer
short gaan
  ... u bent bezig met short gaan als u iets verkoopt wat u niet hebt in de hoop dat later...Lees meer
side by side white lines bearish
  ... de side by side white lines bearish is een koerspatroon dat we vinden in de...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
traders index
  ... de tradersindex of trin wordt ook wel armsindex genoemd de tradersindex is ontwikkeld door richard w arms in 1967 en wordt ook...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
seagull
  ... een seagull is een minder bekende optiestrategie die bestaat uit een gekochte at the money call een verkochte out of the...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
pivotpointtechniek
  ... een pivot point is in het het algemeen een punt dat als belangrijk voor een technisch analist...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
kagigrafiek
  ... met het vakjargon kaffers worden aandelen die afkomstig zijn uit zuid afrika bedoeld het betreft bij "kaffers" meestal mijnbouwaandelen...Lees meer
baissegaan
  ... Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
strap
  ... een strap is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een calloptie wordt verkocht en twee putopties worden verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk...Lees meer
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer
member short ratio
  ... de member short ratio of msr is een sentiment indicator die de short selling dus het verkopen van...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
donchians vier weken regel
  ... een techniek die bekend staat om zijn eenvoud is de donchian's vier weken regel de techniek is...Lees meer
long gaan
  ... met de term long gaan wordt bedoeld dat beleggers effecten kopen in de verwachting dat de koers gaat stijgen...Lees meer
bear rotated cylinder
  ... onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
intercommodityspread
  ... onder een inter commodity spread verstaan we een manier van beleggen waarbij een belegger een short positie in...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
intercropspread
  ... een intercrop spread is een term uit de wereld van de termijnbeurzen en de grondstoffenhandel en het het wil zeggen...Lees meer
bearish warrant hedge
  ... een bearish warrant hedge is een hedge bestaand uit een long warrant met short stock die de beste...Lees meer
buyin
  ... onder het begrip buy in verstaan we het doen van een aankoop ten einde een eerder gedane niet gedekte...Lees meer
roundtrip
  ... een round trip is de aankoop van een effect of derivaat met de bijbehorende verkoop of juist de verkoop...Lees meer
combo
  ... een zogenaamde combo is een weinig bekende optiestrategie bestaande uit een gekochte putoptie long put en een geschreven calloptie short call...Lees meer
delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
condor
  ... een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram...Lees meer
iron condor
  ... een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
side by side whitelines bearish
  ... de side by side white lines bearish is een koerspatroon dat we vinden in de...Lees meer
positie afbouwen
  ... de term positie afbouwen wordt veel gebruikt voor het verkleinen of zelfs tot nul terug brengen van een positie...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
kortgaan
  ... met kort gaan bedoelen we een zeer weinig gebruikte vertaling van short gaan de engelse term is in dit...Lees meer
kortehandel
  ... we spreken wel van korte handel bij een vorm van effectenhandel waarbij koop en verkoop kort na elkaar plaatsvinden...Lees meer
leg
  ... de long positie en de short positie waaruit een spread of een straddle bestaat worden de "legs"genoemd...Lees meer
strip
  ... de strip is een vrij exotische optiestrategie waarbij gelijktijdig twee callopties worden verkocht en één putoptie wordt verkocht waarbij de...Lees meer
short synthetisch aandeel
  ... een short synthetisch aandeel is de combinatie van een...Lees meer
shortday
  ... de term short day komt voort uit de candlestickanalyse short day wil zeggen dat er een kleine body is...Lees meer
shorthedge
  ... de onder een short hedge verstaan we het compenseren van het dreigende koersverlies op beleggingen met een shortpositie...Lees meer
short sel against the box
  ... bij een short sell against the box is er sprake van het openen van een short...Lees meer
shortselling
  ... short selling of short gaan is het verkopen van effecten die men niet bezit met als doel deze effecten...Lees meer
shortsqueeze
  ... een shortsqueeze is het verschijnsel waarbij ingenomen shortposities moeten worden afgedekt door het aankopen van de benodigde aandelen wat...Lees meer
short zijn
  ... onder short zijn verstaan we de situatie dat iemands verplichtingen op de markt toenemen op het moment dat deze...Lees meer
shorttermunderwritingfacility
  ... onder een short term underwriting facility afgekort aangeduid als stuf verstaan we een vorm van off balancesheet...Lees meer
short strangle
  ... een short strangle is een strangle die geheel bestaat uit geschreven posities en die het qua winst moet hebben...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
specialistshortratio
  ... de specialist short ratio wordt berekend door de verkopen van specialisten in de beurs en effectenwereld te delen...Lees meer
weerderivaat
  ... weerderivaten of weather futures zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven waarbij een groot deel van de omzet en de winst afhankelijk...Lees meer
optiestrategie
  ... een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal...Lees meer
beartrap
  ... een bear trap is een term uit de technische analyse bij een bear trap dalen de koersen lang genoeg...Lees meer
intermarketspread
  ... we spreken van een intermarket spread als we twee tegengestelde futurescontracten afsluiten in verschillende markten dus bijvoorbeeld een long...Lees meer
beleggingsstudieclub
  ... Een van de betere manieren om het beleggen in de vingers te krijgen is door lid te worden van een...Lees meer
bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer
contramine
  ... het begrip contramine komen we tegen in de verbinding "in de contramine gaan"...Lees meer
marktmanipulatie
  ... we spreken van marktmanipulatie als een partij met een grote positie in een bepaald beursgenoteerd fonds grote partijen aandelen koopt...Lees meer
fascon
  ... fascon is een afkorting van fixed term agreement for short term call option on netherland securities een fascon was een soort...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.