Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 24 maart 2016

Commissionair in effecten

Commissionair in effecten


Een Commissionair in effecten is een natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma als hoofdbedrijf dan wel als belangrijke tak van bedrijf de commissiehandel in effecten uitoefent dan wel handel in effecten voor eigen rekening drijft.
Gebruikte begrippen in commissionair in effecten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
commissiehandel in effecten
  ... onder de commissiehandel in effecten verstaan we het uitvoeren van transacties in effecten door de commissionair in effecten...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
natuurlijk persoon
  ... een natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject dat wil zeggen als de drager...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar commissionair in effecten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
beurslid
  ... een beurslid is een persoon die of zelf of via het bedrijf waar hij werkt bedrijfslid lid is van de...Lees meer
middellijke vertegenwoordiging
  ... onder het begrip middellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten in eigen naam door een tussenpersoon van een rechtshandeling voor...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
inschrijvingsbericht
  ... het inschrijvingsbericht is een bevestiging die door de bank of commissionair in effecten aan een cliënt wordt gezonden dat zijn...Lees meer
knipstaat couponafrekening
  ... de knipstaat couponafrekening is een staat waaruit blijkt welke bedragen aan coupons aan iedere cliënt die een bepaald fonds...Lees meer
depotnummer
  ... onder een depotnummer verstaan we het nummer of de identificatie waaronder de effecten worden geadministreerd die een bank of een...Lees meer
lossingsadvies
  ... een lossingsadvies is een bericht van lossing van een obligatie van een bank cq commissionair in effecten aan een obligatiehouder...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
effectennota
  ... een effectennota is de nota die een bank of commissionair in effecten vervaardigt nav een in opdracht van een cliënt...Lees meer
beursmakelaar
  ... met de term beursmakelaar wordt een commissionair in effecten bedoeld hoewel de term soms ook werd gebruikt voor een hoekman...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.