vrijdag 19 februari 2016

verklaringsprocedure

Verklaringsprocedure


Onder een verklaringsprocedure verstaan we het verkrijgen van een verklaring van de derde beslagene nadat hij hiertoe voor een rechtbank is gedagvaard door de beslaglegger, waarin opgenomen is wat hij van de beslagene op de datum van beslaglegging onder zich had of aan hem verschuldigd was.

Na het veroordelend vonnis in deze procedure is de derde beslagene pas tot afgifte respectievelijk. betaling verplicht.
Gebruikte begrippen in verklaringsprocedure


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beslagene
  ... de beslagene is degene op wiens bezit beslag is gelegd door een beslaglegger nadat de president van de rechtbank...Lees meer
beslaglegger
  ... de beslaglegger is degene op wiens verzoek beslag wordt gelegd op de eigendommen van de beslagene de president van...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.