Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 1 februari 2016

economie

Economie


Het begrip economie heeft meerdere betekenissen, namelijk

1 De behoeftebevrediging in een bepaald gebied, bijvoorbeeld de economie van Nederland.

2. Het bestuderen van menselijk handelen. De wetenschap die bestudeert hoe mensen omgaan met alternatief aanwendbare middelen (bijvoorbeeld geld) , die ze gebruiken om er hun behoeften mee te bevredigen.
Gebruikte begrippen in economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

alternatief aanwendbare middelen
  ... Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of...Lees meer
behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer

Begrippen waar economie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ism services index
  ... de amerikaanse ism services index staat ook wel bekend als de non manufacturing ism en is een onderzoek...Lees meer
ankering
  ... Het begrip ankering of verankering komt uit de psychologie en is voor een groot...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
preventiedenken
  ... het zogenaamde preventiedenken is iets wat steeds meer de grondhouding van de politiek gaat bepalen preventie is mooi maar er...Lees meer
aanbodoverschot
  ... in de economie kennen we het aanbodoverschot dit ontstaat op het moment dat er...Lees meer
ninjahypotheek
  ... een ninjahypotheek is een vorm van een amerikaanse subprimehypotheek en wel eentje van de slechtste soort...Lees meer
aanbodfactoren
  ... De aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste...Lees meer
aanbodlijn
  ... De aanbodlijn is in de economie van vraag en aanbod een grafische weergave van het verband tussen de prijs van...Lees meer
adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
Alfred Marshall
  ... alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge...Lees meer
anticylisch beleid
  ... We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van...Lees meer
begrotingsbeleid
  ... Bij het begrotingsbeleid wil de politiek of de overheid behulp van de ontvangsten en de uitgavenkant van de...Lees meer
begrotingstekort
  ... Als de overheid meer uitgaven dan inkomsten heeft dan krijgt zij een begrotingstekort het begrotingstekort wordt in het algemeen weergegeven...Lees meer
inactief geld
  ... onder inactief geld verstaan we 1 geld dat niet gebruikt wordt in de economie het is het geld in...Lees meer
kredietinstellingen
  ... we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
gesloten economie
  ... bij een gesloten economie is er sprake van een economie bijvoorbeeld een land die geen of nauwelijks handelsrelaties met...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
consumer confidence index
  ... de consumer confidence index is ã©ã©n van de indicatoren waarop de fed haar beleid bepaalt en komt tot...Lees meer
durable goods orders
  ... de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de fed die formeel...Lees meer
ism manufacturing index
  ... een indicator waar de fed haar verwachtingen voor de inflatie op baseert is de ism manufacturing index deze...Lees meer
rationeel handelen
  ... volgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen een belegger weegt alle keuzes af op basis...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
agency theorie
  ... De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie de agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie...Lees meer
aggregatiegraad
  ... We spreken van aggregatiegraad als we het hebben over de mate van samenvoeging van zaken ofwel de mate van abstractie...Lees meer
allocatie
  ... De term allocatie in de economie is de verdeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden zodanig dat de totale opbrengst...Lees meer
arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
elasticiteit
  ... in de economie geeft de zogenaamde elasticiteit aan hoe de ene grootheid op de andere reageert bijvoorbeeld als de ene...Lees meer
fed economische indicatoren
  ... iets waar de meeste beleggers reikhalzend naar uitkijken is het uitbrengen van de zogenaamde economisch indicatoren door de...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
macroeconomie
  ... de macro economie bekijkt de economische activiteiten op het niveau van een land of een samenwerking van landen...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
obamanomics
  ... zoals president reagan zijn "regeanomics" had zo heeft president obama zijn obamanomics de term wordt gebruikt om te refereren aan het...Lees meer
procesinnovatie
  ... we spreken in de economie van procesinnovatie bij flinke vernieuwing van het productieproces voorbeelden van procesinnovaties in grotere winkels zijn...Lees meer
rationeel economisch handelen
  ... het al dan niet rationeel economisch handelen van consumenten en beleggers is al vaak bestudeerd vastgelegd en besproken...Lees meer
zwart werk
  ... onder het begrip zwart werk is arbeid die wordt betaald met zwart geld dus geld waarbij de verdiensten eigenlijk...Lees meer
keynesiaanse economie
  ... een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die...Lees meer
moderne portefeuille theorie
  ... de zogenaamde moderne portefeuille theorie is een in de jaren vijftig ontwikkelde theorie over de spreiding van beleggingsrisico's...Lees meer
automatisering van banken
  ... Automatisering is al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit de wereld...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
AIQ
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsinkomensquote
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer
geldtheorie
  ... de geldtheorie uit de economie gaat uit van de onderlinge verbanden tussen...Lees meer
hoeveelheidaanpasser
  ... in de economie kennen we de hoeveelheidaanpasser de hoeveelheidaanpasser is een marktpartij die zo weinig koopt of verkoopt dat hij...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
huishouding
  ... in de economie is een huishouding wat breder dan het begrip dat we gevoelsmatig voor ogen hebben...Lees meer
humancapital
  ... naast de in de economie meer gebruikelijke kapitaalgoederen kan ook human capital ofwel de kennis en ervaring die bij...Lees meer
miltonfriedman
  ... milton friedman werd geboren in 1912 hij was een prominent hoogleraar aan de universiteit van chicago chicago school die...Lees meer
new contex index
  ... de new contex index is een indicator gebaseerd op de prijzen voor het vervoer van producten per container...Lees meer
Jean Baptiste Say
  ... jean baptiste say 1767 1832 is een klassiek econoom afkomstig uit frankrijk...Lees meer
kaasschaafmethode
  ... een geschoren kaars is in de candlestickanalyse een kaars waarbij een of meer schaduwen ontbreken zie de voorbeelden in...Lees meer
kitchincycle
  ... de kitchin cycle is een cyclusmodel model dat uitgaat van het bestaan van golfbewegingen voor de economie ontwikkeld door...Lees meer
akkoord van Wassenaar
  ... Het akkoord van wassenaar uit 1982 wordt wel eens beschouwd als een keerpunt in de ontwikkeling van de...Lees meer
accomoderend beleid
  ... Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de...Lees meer
afhankelijke beroepsbevolking
  ... Onder de afhankelijke beroepsbevolking verstaan we in de in de wereld van de economie de totale beroepsbevolking minus de...Lees meer
agroproducten
  ... De term agroproducten komen we in de wereld van de economie ook tegen in plaats van landbouwproducten...Lees meer
eurozondaar
  ... een zogenaamde eurozondaar is een lidstaat van de europese unie die zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld...Lees meer
goldilockscenario
  ... een goldilock scenario in de economie is een scenario waarin alle omstandigheden precies goed zijn net als in het...Lees meer
markteconomie
  ... we spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme het principe van prijsvorming op basis van vraag en aanbod in...Lees meer
perfecte markt
  ... een begrip uit de economie is de perfecte markt ofwel de volkomen markt hier wordt een homogeen goed verhandeld...Lees meer
politieke cyclus
  ... in de politiek is een cyclus waarneembaar die we de politieke cyclus het is het verschijnsel dat een nieuwe...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
EganJones
  ... egan jones is een amerikaanse kredietbeoordelaar of rating agency egan jones is een van de kleinere kredietbureaus...Lees meer
existing home sales
  ... de exercise settlement date is de uiterste dag waarop de...Lees meer
Friedrich von Hayek
  ... friedrich von hayek is een van oorsprong oostenrijks econoom 1899 1992 von hayek werkte in londen chicago freiburg...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
overlegeconomie
  ... onder een overlegvergadering or met betrekking tot de ondernemingsraad verstaan we de vergadering waarin de ondernemer en de ondernemingsraad...Lees meer
koper(metaal)
  ... een metaal dat we terugvinden op de grondstoffenmarkten is koper koper is geen edelmetaal en kent vrijwel uitsluitend industriële toepassingen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
prijsafzetfunctie
  ... de zogenaamde prijsafzetfunctie in de economie laat zien welke hoeveelheden van een bepaald goed kunnen worden verkocht bij verschillende prijzen...Lees meer
stagflatie
  ... stagflatie is een samentrekking van de woorden stagnatie economische recessie en inflatie waarmee een situatie wordt aangeduid waarin bij een...Lees meer
consumer price index
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
CPI
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
creditcardrente
  ... met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een...Lees meer
deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer
electioncyclus
  ... de election cyclus ook wel presidential election cycle of presidentcyclus genaamd is het verschijnsel dat...Lees meer
gross domestic product
  ... het gross domestic product ofwel gdp is een belangrijke indicator voor de fed bij het voorspellen van het...Lees meer
kwantitatieve verruiming
  ... onder kwantitatieve verruiming of ook wel kwantitatieve versoepeling verstaan we het feit dat bij een dreigende recessie een centrale...Lees meer
microeconomie
  ... de micro economie bekijkt de economische activiteiten van individuele bedrijven en gezinnen in verband met het tot stand komen...Lees meer
oligopsonie
  ... we spreken in de economie van een oligopsonie bij een marktvorm met veel aanbod maar met maar weinig vraag...Lees meer
ondernemerscapaciteit
  ... in de economie wordt ondernemerscapaciteit ook wel onder de productiefactoren gerekend onder ondernemerscapaciteit verstaan we dan het talent om productieprocessen...Lees meer
ondernemersinitiatief
  ... er wordt wel gezegd dat het ondernemersinitiatief dus de mate waarin mensen bereid zijn om ondernemer te worden met alle...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
asymmetrischeinformatie
  ... We spreken van asymmetrische informatie als er bij een van de partijen op een markt sprake is van onvolledige...Lees meer
luxe goederen
  ... een luxe goed is formeel volgens de economie een goed met een inkomenselasticiteit groter dan 1 hierbij houdt het begrip...Lees meer
milieugebruiksruimte
  ... onder de milieugebruiksruimte verstaan we de mate waarin de economie kan groeien zonder de natuur onherstelbare schade te berokkenen...Lees meer
non inflatoire groei
  ... onder non inflatoire groei verstaan we de productiegroei in een economie zonder dat daarbij via loon of prijsstijging...Lees meer
onderbesteding
  ... de term onderbesteding komt uit de economie en wil zoveel zeggen dat de productiecapaciteit van een land groter is dan...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
robot
  ... een robot is een apparaat dat met een zekere intelligentie voorwerpen kan hanteren of eenvoudige handelingen kan uitvoeren de eerste...Lees meer
risicomijdend beleggen
  ... onder risicomijdend beleggen verstaan we een vorm van beleggen waarbij het risico van vermogensverlies tot het absolute minimum beperkt...Lees meer
zeepbeleconomie
  ... Een zeepbeleconomie is een vorm van een overspannen economie waarin de bedragen die voor vastgoed en effecten worden betaald in...Lees meer
beggar thy neighbour
  ... Onder de vreemde term beggar thy neighbour wordt een dubieus politiek spelletje verstaan dat erg in trek was...Lees meer
convenience goods
  ... onder conveniencegoods verstaan we in de economie de relatief goedkope niet duurzame consumptiegoederen waarbij de consument aan de aankoop weinig...Lees meer
nationale boekhouding
  ... de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in...Lees meer
nationalerekeningen
  ... de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in...Lees meer
open economie
  ... onder een open economie verstaan we een economie waarbij er eigenlijk geen belemmeringen zijn op het gebied van handel...Lees meer
opgeofferd alternatief
  ... we spreken van opgeofferd alternatief als er in de economie keuzes gemaakt moeten worden en er een alternatief is...Lees meer
overbesteding
  ... we spreken in de economie van overbesteding in de situatie dat men meer wil kopen dan wat er met de...Lees meer
personal income and consumption
  ... de personal income and consumption indicator één van de economic indicators van de fed staat ook bekend...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
emerging market
  ... een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten...Lees meer
opkomende economie
  ... een opkomende economie is een land waarvan verwacht wordt dat het de komende jaren een forse groei zal laten...Lees meer
commerciële economie
  ... de commerciële balans wordt ook wel de publikatiebalans genoemd de commerciële balans is de balans waarvan de posten doorgaans...Lees meer
elastische vraag
  ... we spreken in de economie van een elastische vraag in de situatie waarbij de vraag naar een bepaald product...Lees meer
gemengde economie
  ... een gemengde economie is normaal gesproken op een meer kapitalistisch model zoals laissez faire gebaseerd maar de overheid heeft...Lees meer
GNP
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
gross national product
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
grijze economie
  ... het grijs circuit is de aanduiding voor het geheel van transacties waarvan het financiële resultaat voor de fiscus verborgen...Lees meer
black thursday
  ... als we het hebben over black thursday dan slaat dat op donderdag 24 oktober 1929 op die dag daalde de...Lees meer
doorvoer
  ... de doorvoer in de economie is de goederenstroom die op weg van het ene naar het andere land over nederlands...Lees meer
economische cyclus
  ... met de economische cyclus wordt bedoeld dat de economie constant op en neer gaat in een cyclusvormige beweging...Lees meer
economische kengetallen
  ... economische kengetallen zijn de getallen die een indruk geven hoe de feitelijke situatie van de economie is en hoe...Lees meer
economische kringloop
  ... onder de economische kringloop verstaan we een eventueel geschematiseerde voorstelling van de goederen en geldstromen die bestaan in een...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
economische situatie
  ... ook wel de staat van de economie van een land de economische situatie is de toestand in een...Lees meer
economische theorie
  ... er zijn in de loop der tijden vele economen geweest die ieder een economische theorie hebben ontwikkeld het voornaamste...Lees meer
new contex index
  ... de new contex index is een indicator gebaseerd op de prijzen voor het vervoer van producten per container...Lees meer
evenwichtsprijs
  ... de zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de...Lees meer
niet financiele vennootschappen
  ... de niet financiële vennootschappen vormen een sector in de economie die bestaat uit de bedrijven met rechtspersoonlijkheid die...Lees meer
omgevingsfactoren
  ... tot de omgevingsfactoren of het ondernemingsklimaat worden in de eerste plaats de relaties gerekend tussen de participanten in de onderneming...Lees meer
contante afrekening
  ... contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of...Lees meer
investeringspremieregeling
  ... de investeringspremieregeling valt onder de komende en gaande regelingen ter stimulering van de economie de investeringspremieregeling wordt afgekort aangeduid met ipr...Lees meer
prijsmechanisme
  ... het prijsmechanisme in de economie is de manier waarop de prijzen tot stand komen er zijn meerdere vormen van het prijsmechanisme...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
primaire sector
  ... onder de primaire sector verstaan we in de economie de sector van de mijnbouw landbouw veeteelt visserij en bosbouw...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer
pit
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
ring
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
doelstellingen economische politiek
  ... hoewel de economie een speelbal is van de politieke partijen zoals uiteengezet bij economische politiek zijn er enkele...Lees meer
belastingvlucht
  ... Onder belastingvlucht verstaan we het verplaatsen van de juridische vestigingsplaats de zetel van een bedrijf naar een...Lees meer
efficiency
  ... in de economie is het streven naar efficiency een min of meer vanzelfsprekend iets streven we niet naar efficiency dan zou...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
gebonden betalingsverkeer
  ... onder een gebonden betalingsverkeer verstaan we een systeem waarbij alle betalingsverkeer met het buitenland onder toezicht is gesteld van...Lees meer
handelsoorlog
  ... we spreken van een handelsoorlog in de situatie dat landen elkaar bestrijden met protectionistische maatregelen om de eigen economie...Lees meer
iaratio
  ... in de economie is de i a ratio de verhouding tussen het aantal mensen dat economisch actief is...Lees meer
industrial organization
  ... de veel gebruikte term industrial organization wordt in het nederlands de "externe organisatie" genoemd...Lees meer
informele economie
  ... de informele economie is de zogenaamde de verborgen economie dit is de tak van de economie die op zichzelf...Lees meer
ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer
initial claims
  ... de initial claims indicator geeft het aantal mensen dat voor de eerste keer een beroep doet op een werkeloosheidsuitkering...Lees meer
inkomenselasticiteit van de vraag
  ... onder de inkomenselasticiteit van de vraag verstaan we in de wereld van de economie de procentuele verandering...Lees meer
instellingen zonder winstoogmerk
  ... onder instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens verstaan we de sector in de...Lees meer
IADB
  ... de inter american development bank ofwel iadb is speciaal opgezet voor de bevordering van de economie van...Lees meer
interamerican development bank
  ... de inter american development bank ofwel iadb is speciaal opgezet voor de bevordering van de economie van...Lees meer
international trade
  ... in het international trade rapport wordt het verschil tussen export en import gemeten import en export zijn zwaar meewegende...Lees meer
koopkrachtpariteit
  ... volgens de economie is de koopkrachtpariteit de theoretische koopkrachtverhouding tussen twee landen zoals die in de wisselkoersen van valuta wordt...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
monetarist
  ... een monetarist is een aanhanger van de theorie dat de rol van de overheid bij de economie beperkt moet blijven...Lees meer
NAIRU
  ... de afkorting nairu komt van "non accelerating inflationary rate of unemployment" en is het werkeloosheidspercentage waarbij een economie nog groei...Lees meer
national association of puchasing managers index
  ... de national association of purchasing managers index wordt vooral gezien als een indicatie voor de gezondheid...Lees meer
neo klassieke economie
  ... de neoklassieke economie is een economische stroming die zich baseert op het gedachtengoed van de klassieke economie...Lees meer
officieuze economie
  ... de officieuze economie is dat deel van de economie waar men belastingen en premies ontduikt het is het zogenaamde...Lees meer
pacht
  ... in de economie zien we pacht als de geldelijke beloning voor het beschikbaar stellen van de productiefactor natuur...Lees meer
parallelle economie
  ... onder de parallelle economie verstaan we economische activiteiten die geen meetbare geldstroom genereren denk daarbij bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk...Lees meer
wederopbouw
  ... de wederopbouw was de naoorlogse periode tussen 1945 en ongeveer 1960 waarin de nederlandse economie weer op poten werd gezet...Lees meer
welzijn
  ... bij welzijn gaat het economisch gezien om behoeften die bevredigd kunnen worden zonder dat daarvoor schaarse middelen moeten worden opgeofferd...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer
institutionele economie
  ... de institutionele economie is een economische theorie die ervan uitgaat dat mensen niet uitsluitend op grond van rationele...Lees meer
confirmation bias
  ... onder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie machtiging of verzoek van de...Lees meer
briclanden
  ... de zogenaamde briclanden brazili ë rusland india en china vallen onder de definitie van opkomende economi ën het zijn landen die er...Lees meer
centraal economisch plan
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer
CEP
  ... onder een centraal economisch plan ofwel cep verstaan we de korte termijn voorspelling inzake de ontwikkeling van de...Lees meer
centraal geleide economie
  ... een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren...Lees meer
plan economie
  ... een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren...Lees meer
ceteris paribus
  ... de cfa frank is de munteenheid van benin burkina faso centraal afrikaanse republiek congo equatoriaal guinea gabon ivoorkust kameroen...Lees meer
consumentensoevereiniteit
  ... we spreken van een consumentensoevereiniteit bij een vorm van de economie waarin het marktmechanisme alles bepaalt...Lees meer
data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
deelnemingsgraad
  ... onder de deelnemingsgraad verstaan we in de economie het aantal mensen van 15 tot 64 jaar dat betaalde arbeid verricht...Lees meer
economisch beginsel
  ... het economisch beginsel gaat er van uit dat de mens altijd rationeel handelt om zoveel mogelijk voordeel te kunnen...Lees meer
economische data
  ... als we het hebben over economische data dan betreft dat niet zozeer de gegevens zoals die in een databank...Lees meer
Jan Tinbergen
  ... jan tinbergen was een nederlands wiskundig econoom en econometrist die in 1969 samen met ragnar frisch de eerste nobelprijs...Lees meer
traditionele economie
  ... de trailing exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken een trailing exit wordt geregeld met zogenaamde trailing stops...Lees meer
bestedingseffect
  ... onder het bestedingseffect ofwelk het economisch effect van bestedingen verstaan we het verschijnsel dat investeringen op zich een vergrotende effect op...Lees meer
bestedingsinflatie
  ... onder bestedingsinflatie of ook wel demand push verstaan we een vorm van prijsinflatie die ontstaat als de prijzen omhoog gaan...Lees meer
schaarste
  ... we spreken in de economie van schaarste als er sprake is van een vorm van spanning tussen de behoeften van...Lees meer
uitvoerquote
  ... de uitvoerquote is de uitvoer in verhouding tot de productiewaarde bij een bedrijfstak of tot het bruto binnenlands product bij...Lees meer
varianten analyse
  ... onder de variantenanalyse verstaan we de alternatieve voorspellingen van het centraal planbureau op grond van variatie in de voor...Lees meer
verdelingsfunctie
  ... de verdelingsfunctie is een begrip uit de economie waarmee de invloed van de collectieve sector op de verdeling van inkomens...Lees meer
Wet van Gossen
  ... de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in...Lees meer
wet van Gossen
  ... de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in...Lees meer
Wet van het afnemend grensnut
  ... de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in...Lees meer
verzekeringsinstellingen
  ... de verzekeringsinstellingen vormen de sector in de economie die bestaat uit de bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden met...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
goudlokjescenario
  ... volgens sommige economen maakt de wereldhandel met de toegenomen communicatiemogelijkheden een scenario mogelijk dat bekend staat als het...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
staathuishoudkunde
  ... staathuishoudkunde is de vroegere benaming voor economie...Lees meer
supplyside economics
  ... onder de term supply side economics verstaan we een stroming in de economie...Lees meer
transmissiemechanisme
  ... onder het transmissiemechanisme van het monetair beleid verstaan we de manier waarop de beslissingen rond het monetair beleid van invloed...Lees meer
fund of funds
  ... het principe van een fund of funds was vooral populair in de jaren 50 en 60 het leek...Lees meer
hemline theorie
  ... de zogenaamde hemline theorie stelt dat damesmode en aandelenkoersen in dezelfde richting bewegen ofwel worden de rokken korter dan...Lees meer
chicago school
  ... de aanhangers van de chicago school stellen dat het evenwicht op de economische markten uit zichzelf weer zal herstellen...Lees meer
economisch handelen
  ... de term economisch handelen vinden we in de economie bij het bestuderen van de aanwending van middelen die voor...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer
euribor
  ... euribor is een afkorting van euro interbank offered rate euribor is de rente waartegen 57 europese banken bereid zijn leningen...Lees meer
geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men de economie in wiskundige grootheden uit...Lees meer
vraagprijs
  ... de vraagprijs is de prijs die de koper bereid is om te betalen dus de prijs waarbij men jouw product...Lees meer
zwarte circuit
  ... het zogenaamde zwarte circuit is de zogenaamde verborgen economie waar diensten en producten worden geleverd die zich aan het...Lees meer
zwerfkapitaal
  ... onder zwerfkapitaal wat ook wel vluchtkapitaal of flitskapitaal genoemd wordt verstaan we geld of vermogen in een andere vorm dat wordt...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
eurocrisis
  ... de zogenaamde eurocrisis werd zichtbaar als uitvloeisel van de kredietcrisis toen bleek dat bepaalde landen met name griekenland en andere...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
groeitheorie
  ... een groei spaarbewijs is een spaarbewijs dat vanaf de nominale waarde met de rente aangroeit tot het te betalen...Lees meer
baisse
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
baisseperiode
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
dekkingspercentage
  ... onder het dekkingspercentage verstaan we in de economie de mate waarin de invoer kan worden betaald uit de opbrengst van...Lees meer
ontpotten
  ... ontpotten is het tegengestelde van oppotten en wil zeggen dat het geld dat in reserve werd gehouden en aan de...Lees meer
aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer
algemene economie
  ... het begrip algemene economie is de richting binnen de economie die zich onderscheidt van de bedrijfseconomie in de zin...Lees meer
allocatieprobleem
  ... onder het allocatieprobleem verstaan we het bepalen van de optimale manier waarin de productiefactoren gebruikt worden om de economie...Lees meer
conferenceboardsindex of leading indicators index
  ... de conference board's index of leading indicators index bestaat uit een 10 tal indicatoren over...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.