woensdag 17 februari 2016

kasbegroting

Kasbegroting


Onder de kasbegroting (ook wel liquiditeitsbegroting of kasplanning genoemd) verstaan we een gestructureerd overzicht van de inkomsten en de uitgaven die in de nabije toekomst verwacht mogen worden.

Op basis van de kasbegroting is te bepalen of er op elk moment voldoende geld is om aan de verplichtingen te voldoen of dat er overschotten gaan ontstaan waar een betere bestemming (bijvoorbeeld een rentedragende rekening) voor gevonden dient te worden.
Gebruikte begrippen in kasbegroting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.