Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 17 februari 2016

Kasbeheer

Kasbeheer


Kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd.

Het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen, de overheid en dergelijke en brengt de aanwending van de liquide middelen – zowel naar omvang als naar samenstelling – in de nabije toekomst in zicht om de gewenste balans tussen de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit te verkrijgen en tegelijkertijd geen rendement te laten liggen omdat overtollig kasgeld niet winstgevend wordt uitgezet.

En als er sprake is van tekorten dient hier zo voordelig mogelijk geld voor te worden aangetrokken.
Gebruikte begrippen in kasbeheer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
liquiditeitenbeheer
  ... het zogenaamde liquiditeitenbeheer is een verzamelnaam van de financiële beheersactiviteiten die erop gericht zijn de omvang van de kasmiddelen en...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
treasury
  ... de treasury is de verantwoordelijke voor alle geldmarkt en valuta operaties in een bedrijf...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.