Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 18 februari 2016

Jaarrekening

Jaarrekening


De jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting op beide over een boekjaar, al dan niet samenvallend met een kalenderjaar.
Gebruikte begrippen in jaarrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
jaarcijfers
  ... de jaarcijfers van een onderneming zijn een serie documenten dat de balans en de verlies en winstrekening bevat...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer

Begrippen waar jaarrekening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
algemene vergadering van aandeelhouders
  ... De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om...Lees meer
AVA
  ... De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om...Lees meer
administratieconsulent
  ... Een administratiekantoor is een juridische eenheid in de praktijk meestal een stichting die aandelen van een al dan niet beursgenoteerde...Lees meer
AA
  ... een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
accountant
  ... Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
RA
  ... een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
accountantsverklaring
  ... een accountantsverklaring is een op schrift gestelde mededeling van een registeraccountant de accountantsverklaring bevat een verslag van de uitkomst van...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
commerciële jaarrekening
  ... de commerciële economie is het onderdeel van de economie dat zich toelegt op het ondernemingsbeleid dat direct of indirect...Lees meer
controller
  ... de controller is een functionaris in een bedrijf die verantwoordelijk is voor planning en beheer van inkomsten en uitgaven financi ële...Lees meer
deponering van de jaarrekening
  ... onder de deponering vande jaarrekening verstaan we het publiekelijk ter inzage leggen van de jaarrekening van bedrijven bij...Lees meer
wet van benford
  ... de wet van benford wordt gebruikt om een snelle inschatting te maken of op één of andere manier...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
reconcilitationstatement
  ... onder een reconcilitation statement verstaan we een bijlage bij een jaarrekening van een niet amerikaans bedrijf waarin de verschillen...Lees meer
international accounting standards
  ... ias is de afkorting van international accounting standards international accounting standards is een europese standaard voor het opstellen van...Lees meer
gewone vennootschap
  ... de gewone vennootschap is een vorm van een naamloze vennootschap waarbij de aandeelhouders de commissarissen kunnen benoemen de directie kunnen aanstellen...Lees meer
directieverslag
  ... het directieverslag is een onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf die daarnaast bestaat uit de balans en de winst...Lees meer
due diligenceonderzoek
  ... een due diligenceonderzoek is een gestructureerd onderzoek naar de feitelijke toestand waarin een onderneming verkeert het onderzoek gaat veel verder...Lees meer
jaarstukken
  ... jaarstukken zijn een verzamelnaam voor de documenten die een overzicht geven van de financiële situatie zoals de balans de verlies...Lees meer
jaarvergadering
  ... onder de jaarvergadering verstaan we de algemene vergadering van aandeelhouders waar ondermeer de jaarrekening wordt goedgekeurd en het dividend wordt...Lees meer
enkelvoudige jaarrekening
  ... onder een enkelvoudige jaarrekening verstaan we een jaarrekening van een groep gerelateerde bedrijven die ieder voor zich een jaarrekening...Lees meer
gepubliceerde jaarrekening
  ... de gepubliceerde jaarrekening is het deel van de jaarrekening dat voor iedereen in te zien is en vaak op...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.