Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 22 februari 2016

cash

cash


Het Engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren. Voorbeelden zijn het verkopen van effecten en het innen van coupons of dividenden. De term cash is ontleend aan het vroegere inwisselen tegen of incasseren in zilverlingen.Gebruikte begrippen in cash


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar cash in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
afrekeningskoers
  ... De afrekeningskoers of ook wel de afrekenkoers is de waarde waartegen openstaande posities in indexopties en dollaropties na expiratie de...Lees meer
actual market
  ... De zogenaamde actual market die ook wel cash market of spot market wordt genoemd is de markt waarop grondstoffen...Lees meer
assetclass
  ... Een asset class is een onderverdeling van een belegging daarbij alles meerekenend wat een commerci ële waarde heeft of dat...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
koersverhoudingsgetal
  ... een koersverhoudingsgetal is een getal dat een verhouding weergeeft tussen het resultaat van een onderneming en de koers van de...Lees meer
beleggingsvorm
  ... Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
cash market
  ... onder het begrip cash market verstaan we de markt voor cash commodities dus een markt waar in de eigenlijke...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
contante affaire
  ... onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte...Lees meer
indexopties
  ... een apart soort opties vormen de zogenaamde indexopties deze indexopties hebben geen aandelen of andere tastbare zaken als onderliggende waarde maar...Lees meer
betaling tegen documenten
  ... onder de handelsterm betaling tegen documenten die vaak wordt afgekort met cad wat een afkorting is van het...Lees meer
flexibiliteit van een belegging
  ... onder de flexibiliteit van een belegging verstaan we het vermogen om de aard van de belegging aan...Lees meer
discounted cashflow methode
  ... de zogenaamde discounted cash flow methode is een techniek die gebruikt wordt om de terugverdientijd van een...Lees meer
contante afrekening
  ... contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of...Lees meer
price to cashflow
  ... p cf is een veelgebruikte afkorting voor price to cash flow het is een financieel kengetal welke...Lees meer
cashpositie
  ... onder de zogenaamde cashpositie verstaan we het deel van een beleggingsportefeuille dat in cash of vergelijkbaar bijvoorbeeld kortlopende deposito's wordt...Lees meer
cashcow
  ... een cash cow is een engelse term voor een onderdeel van een bedrijf dat gedurende een langere tijd veel...Lees meer
cashratio
  ... de cash ratio geeft de verhouding tussen cash en vergelijkbaar en het korte vreemde vermogen zodat duidelijk is in...Lees meer
markt voor kasgeld leningen
  ... de zogenaamde markt voor kasgeldleningen is een niet officieel gereglementeerde markt waarop kasgeldleningen worden verhandeld...Lees meer
cash commodity
  ... de engelse term cash commodity komt uit de goederen en grondstoffenhandel die aangeeft dat het om de goederen zelf...Lees meer
cashflow per aandeel
  ... de cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen maw de cash...Lees meer
cash margin
  ... onder de cash margin verstaan we het bedrag dat de bank op iemands bankrekening blokkeert in verband met het...Lees meer
cash contract
  ... onder het begrip cash contract verstaan we de formele overeenkomst met betrekking tot de directe aankoop of verkoop van...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
gereguleerde markt
  ... we spreken van een gereguleerde markt als een organisatie als bijvoorbeeld euronext gereguleerde markten onderhoudt voor cash en derivaatproducten...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
betaling onder rembours
  ... onder de handelsterm betaling onder rembours verstaan we de leveringsconditie die bepaalt dat de goederen worden geleverd tegen...Lees meer
cashmanagement
  ... met de cash management functioe binnen een organisatie bedoelen we het beheersen van de geldstromen binnen een bedrijf met...Lees meer
rendementseis
  ... de rendementseis wordt ook wel het rentabiliteitscriterium ofwel de rentabiliteitseis genoemd het is de opbrengst die men tenminste van een...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
treasurer
  ... de treasurer wordt ook wel cash manager of financial manager genoemd het is een functionaris die binnen een bedrijf voornamelijk...Lees meer
terugverdientijd rentabiliteit
  ... onder de terugverdientijd rentabiliteit verstaan we het aantal perioden dat nodig is om een geïnvesteerd bedrag terug te verdienen...Lees meer
flow of fundsindicators
  ... De zogenaamde Flow of funds indicators zijn bedoeld om een indicatie te geven van de verwachtingen van grote marktpartijen....Lees meer
contante bijbetaling
  ... contante bijbetaling kan zich voordoen bij de conversie van converteerbare obligaties het is eventueel in de conversievoorwaarden opgenomen dat...Lees meer
contante verrekening
  ... verrekening van een derivatenpositie door geld in plaats van levering van de onderliggende waarde...Lees meer
gelduitgifteautomaat
  ... de gelduitgifteautomaat is de formelere naam van het apparaat dat iedereen kent onder de naam pinautomaat het is een automaat...Lees meer
cashdividend
  ... een cash dividend is een dividenduitkering in contanten in tegenstelling tot stockdividend dat in aandelen wordt uitbetaald...Lees meer
cashratio beleggingsfonds
  ... bij een beleggingsfonds verstaan we onder de cash ratio de verhouding tussen contanten en belegd vermogen...Lees meer
cashgain
  ... onder de term cash gain verstaan we dat deel van de som van de afschrijvingen en de nettowinst na...Lees meer
cashsettlement
  ... we spreken van cash settlement als de afrekening van een effectentransactie op kasbasis plaatsvindt...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.