dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

maandag 22 februari 2016

Effectenclearing

Effectenclearing


De Effectenclearing is een instituut dat belast is met de administratie van te leveren en te ontvangen posities die voorvloeien uit effectentransacties.

Uiteindelijk worden alleen de netto transacties uitgevoerd.

Zie ook clearinghouse

Een voorbeeld van de werking van effectenclearing:

Een bank of commissionair heeft twee klanten.

De ene klant koopt 1000 aandelen KLM, de ander verkoopt 800 aandelen KLM.

De clearing zorgt er dan voor dat er slechts 200 aandelen KLM aan deze bank of commissionair geleverd behoeven te worden die dan zelf zorgt voor de verdeling over zijn cliënten.Gebruikte begrippen in effectenclearing


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer

Begrippen waar effectenclearing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

dagafschrift van effectenclearing
  ... onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt...Lees meer
rescontreren in de effectenclearing
  ... onder het rescontreren in de effectenclearing verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
positie clearing effecten
  ... de positie in de clearing van effecten geeft per dag aan wat een deelnemer per...Lees meer
egalisatiedepot
  ... het egalisatiedepot is een voorraad aan effecten bij de effectenclearing van de beurs om eventuele kortstondige problemen bij de levering...Lees meer
CEDEL
  ... de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd...Lees meer
centrale de livraison de valeurs mobiliÞres
  ... de centrale de livraison de valeurs mobiliã¨res ofwel cedel sa is een in luxemburg gevestigd...Lees meer
clearing van effecten
  ... onder de zogenaamde clearing van effecten verstaan we een systeem van collectieve afwikkeling van transacties op de beurs...Lees meer
clearingcode
  ... de clearingcode is een door de effectenclearing aan een fonds toegekend nummer...Lees meer
clearingslip bij effectenclearing
  ... onder de clearingslip bij effectenclearing verstaan we een voorlopige transactiebevestiging voor de beurspartijen die door de effectenclearing bv...Lees meer
euroclear
  ... euroclear is een in brussel gevestigd instituut dat zich bezighoudt met de effectenclearing door de aangesloten deelnemers worden zowel geldrekeningen...Lees meer
nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV
  ... het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv wordt in het algemeen afgekort aangeduid...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.