Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 7 februari 2016

Dividendbelasting

Dividendbelasting


Dividendbelasting of in het Engels dividend tax is een vorm van belasting op dividend uitkeringen die op het uitbetaalde dividend in mindering wordt gebracht. Dividendbelasting is daarmee een zogenaamde bronbelasting.

Het (door allerlei verdragen nogal wisselende ) belastingtarief  dat door het dividend betalende bedrijf moet worden ingehouden op het uit te keren dividend en daarna aan de belastingdienst moet worden afgedragen.

De aandeelhouder kan, mits hij Nederlands ingezetene is, de ingehouden dividendbelasting later verrekenen met het totale bedrag van de over dat belastingjaar verschuldigde inkomstenbelasting.

Eind 2017 wil de nieuwe regering met een voorstel komen om de dividendbelasting af te schaffen. Het is een bewerkelijke regel voor alle partijen die de staat per saldo weinig oplevert. Al met al is de dividendbelasting daarmee geen belastingvorm voor de overheid om erg aan gehecht te zijn. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/02/beurs-dividendbelasting.html

Gebruikte begrippen in dividendbelasting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
ingezetene
  ... volgens de nederlandse wetgeving wordt onder een ingezetene verstaan 1 natuurlijke personen die in nederland in het bevolkingsregister zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar dividendbelasting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belastingdividend
  ... Het zogenaamde belastingdividend is het dividend in contanten ter grootte van de in te houden dividendbelasting over de herkapitalisatiebonus en...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie is een vorm van een obligatie waarbij naast het vaste rentepercentage een extra rente gegeven kan...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
dividendnota
  ... de dividendnota is een nota waarop het dividend aan een cli ënt wordt afgerekend onder &#8211 wettelijk verplichte &#8211 inhouding van...Lees meer
rendement op aandelen
  ... het rendement op aandelen is een verhoudingsgetal dat het contante dividend per als percentage van de waarde van...Lees meer
rendement per aandeel
  ... het rendement per aandeel is de verhouding van het dividend van een aandeel in verhouding tot de koers...Lees meer
wet op de dividendbelasting
  ... de wet op de dividendbelasting is een wet van 1969 waarin de belasting van de opbrengst van...Lees meer
avoir fiscal
  ... Het zogenaamde avoir fiscal is een franse belastingfaciliteit die bedoeld is om het bezit van aandelen door niet fransen...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie met een vast rentepercentage en een van de winst of van het dividend afhankelijke extra rente...Lees meer
FBI
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi en...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.