maandag 1 februari 2016

beurswereld

Beurswereld


Het begrip beurswerld wordt gebruikt om het geheel van beurzen, beleggers, handelaren en andere financiële tussenpersonen aan te duiden die gezamenlijk de beurs draaiende houden.

Het op zich best wel wat vage begrip beurswereld wordt dan ook vaak in een vrij abstracte zin gebruikt, bijvoorbeeld in iets als "de beurswereld stond versteld van het nieuws dat AWDS samen ging met KLUE".
Gebruikte begrippen in beurswereld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer

Begrippen waar beurswereld in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
quant
  ... met de niet altijd even serieus bedoelde term quant wordt in de beurswereld iemand aangeduid die goed is in wiskunde...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
verwisselingsverhouding
  ... de verwisselingsverhouding is een benaming voor het vastgestelde aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie of een verkregen aantal stockdividenden recht...Lees meer
paper
  ... met de engelse term paper wordt in de beurswereld het algemeen een effect aangeduid...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kettingverkoop
  ... in de beurswereld spreken we van kettingverkoop bij een serie van koop en verkooptransacties die elkaar in een hoog tempo...Lees meer
autoriteit financiële markten
  ... De autoriteit financiele markten ofwel de afm is de toezichthouder op de nederlandse effectenhandel en ook steeds meer op...Lees meer
beursautoriteit
  ... als er in de beurswereld gesproken wordt over "de autoriteit" dan wordt hier de afm de autoriteit financiele markten mee...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.