Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 17 januari 2016

sociale verzekeringen

Sociale verzekeringenDe zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt gefinancierd.

Er wordt bij de sociale verzekeringen onderscheid gemaakt tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.

Tot de werknemersverzekeringen worden gerekend (het vangnet van de) ZW (ziektewet), de WAO (wet op de arbeidsongeschiktheid), de ZFW (ziekenfondswet) en de WW (werkloosheidswet).

Tot de volksverzekeringen worden gerekend de AOW (algemene ouderdomswet), de ANW (algemene nabestaandenwet), de AKW (algemene kinderbijslagwet), de AAW (algemene arbeidsongeschiktheidswet) en de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten). De AKW wordt traditioneel tot de groep sociale verzekeringen gerekend ondanks het feit dat de premiebetaling door het Rijk is overgenomen.

Ten gevolge van allerlei wetgeving op het gebied van de sociale verzekeringen veranderen deze benamingen regelmatig, ook veranderen de regelingen inhoudelijk.
Gebruikte begrippen in sociale verzekeringen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

algemene nabestaandenwet
  ... De algemene nabestaandenwet is een volksverzekering aan nabestaanden die onder bepaalde voorwaarden een uitkering kan verstrekken deze uitkering is...Lees meer
sociale zekerheid
  ... het stelsel dat in nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert onderscheiden worden sociale verzekeringen betaald uit premies...Lees meer
werkloosheidswet
  ... de werkloosheidswet is een werknemersverzekering die werknemers gedurende een bepaalde tijd een inkomen bij werkloosheid verschaft naarmate men langer gewerkt...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
ziekenfondswet
  ... de ziekenfondswet was een werknemersverzekering die werknemers met een inkomen beneden de loongrens de verzekerde kosten van medische verzorging vergoedt...Lees meer
ziektewet
  ... de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt...Lees meer

Begrippen waar sociale verzekeringen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

afdrachtkorting
  ... Onder een afdrachtkorting verstaan we een vorm van inkomensoverdracht hierbij vermindert de overheid het bedrag dat afgedragen moet worden aan...Lees meer
gedwongen besparingen
  ... onder gedwongen besparingen of collectieve besparingen verstaan we bijvoorbeeld de besparingen die door de wet verplichte gesteld zijn zoals...Lees meer
sociale zekerheid
  ... het stelsel dat in nederland iedereen een financieel bestaansminimum garandeert onderscheiden worden sociale verzekeringen betaald uit premies...Lees meer
premiegrens
  ... de premiegrens is het loon waarover ten hoogste premie voor de sociale verzekeringen verschuldigd is...Lees meer
franchise
  ... het begip franchise kent meerdere betekenissen namelijk 1 een vrijgesteld bedrag bij de belastingen bij invoerrechten bij sociale verzekeringen een...Lees meer
adminstratief recht
  ... Een admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als atacarnet is een carnet afgegeven door de...Lees meer
besteedbaar inkomen
  ... het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringingeld
  ... de zogenaamde uitkeringen sociale verzekering in geld zijn de inkomensoverdrachten door de overheid aan huishoudens...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringinnatura
  ... onder uitkeringen sociale verzekering in natura verstaan we leveringen van goederen en diensten aan huishoudens in...Lees meer
collectieve lasten
  ... de collectieve lasten zijn een verzamelnaam voor de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet belastingmiddelen...Lees meer
collectieve lastendruk
  ... onder de collectieve lastendruk verstaan we het totaal van de collectieve lasten belastingen en premies voor de sociale verzekeringen...Lees meer
collectieve ontvangsten en middelen
  ... de collectieve ontvangsten en middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet...Lees meer
collectieveontvangsten
  ... de collectieve ontvangsten ofwel de collectieve middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en voorheen ook...Lees meer
sociale verzekering
  ... de zogenaamde sociale verzekering is het onderdeel van de overheid dat zich bezighoudt met de administratie en uitvoering van...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
collectieve sector
  ... de collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen...Lees meer
werknemerspremie
  ... de werknemerspremie is de door de werknemer te betalen premie voor de sociale verzekeringen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.