Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 7 januari 2016

omzet

Omzet


De omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product.

De omzet is daarmee dus direct afhankelijk van de prijs en het aantal verkochte producten.

Beide dienen geoptimaliseerd te worden alsmede de samenhang. Bij hogere prijzen mogen we bijvoorbeeld verwachten dat de afzet daalt.

We kunnen de omzet beïnvloeden middels:
- reclame om meer mensen te verleiden de producten te kopen
- prijsverlaging. Bij een elastische vraag mogen we verwachten dat er meer verkocht zal gaan worden
- prijsverhoging bij producten met een inelastische vraag
Gebruikte begrippen in omzet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afzet
  ... Onder de afzet van een onderneming verstaan we het feitelijke of verwachte aantal producten dat de onderneming kan verkopen...Lees meer
elastische vraag
  ... we spreken in de economie van een elastische vraag in de situatie waarbij de vraag naar een bepaald product...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer

Begrippen waar omzet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
neuraal netwerk een neuraal netwerk is
  ... een neuraal netwerk is een blackboxsysteem dat een aantal invoerstromen omzet naar een output bijvoorbeeld koop en verkoopsignalen...Lees meer
spike
  ... een spike is een plotselinge piek die de normale trend van de koersen kortstondig verstoort om daarna weer naar normale...Lees meer
bucketing
  ... onder bucketing verstaan we een illegale of ten minste onwenselijke praktijk in de beurshandel waarbij een broker...Lees meer
fixatieprovisie
  ... een fixatieprovisie is een vorm van provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
armsindex
  ... de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard...Lees meer
dow theorie
  ... charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is...Lees meer
dowtheorie
  ... charles dow is een van de grondleggers van de huidige technische analyse de naar hem genoemde dow theorie is...Lees meer
durable goods orders
  ... de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de fed die formeel...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
traders index
  ... de tradersindex of trin wordt ook wel armsindex genoemd de tradersindex is ontwikkeld door richard w arms in 1967 en wordt ook...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
totale variabele kosten
  ... onder de totale variabele kosten ofwel de tvk verstaan we de kosten die evenredig zijn aan de omzet...Lees meer
hoofdfonds
  ... een hoofdfonds is een fonds dat is aangewezen voor doorlopende notering gedurende de normale handelstijden en dat voldoet aan de...Lees meer
verhandelbaarheid
  ... onder de verhandelbaarheid verstaan we het feit dat warrants en opties iedere dag op de beurs verhandeld worden...Lees meer
volumeoscillator
  ... de volume oscillator wordt berekend door van het volume een tweetal voortschrijdende gemiddelden te nemen en deze van elkaar...Lees meer
neutrale visie
  ... we spreken van een neutrale visie van een beleggingsadviseur wanneer deze een koop noch een verkoopadvies geeft soms wordt...Lees meer
dubbeltelling
  ... de zogenaamde dubbeltelling is een berekening van de omzet in aandelen waarbij aankoop en verkooporders beide worden geteld...Lees meer
accumulationdistributionline
  ... De accumulation distribution line indicator meet het momentum van een aandeel op basis van de veranderingen in zowel...Lees meer
oversquare
  ... we spreken van een overspannen arbeidsmarkt als de vraag naar arbeid het aanbod verre overtreft dit kan zich zowel...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
marktaandeel
  ... het marktaandeel is de omzet van een onderneming uitgedrukt in een percentage van de totale marktomzet dus het gedeelte van...Lees meer
deflatie
  ... onder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten...Lees meer
veiligheidsmarge
  ... onder de veiligheidsmarge verstaan we het percentage waarmee de omzet maximaal mag afnemen opdat nog juist geen verlies wordt geleden...Lees meer
odd lot
  ... een odd lot is een order op een effectenbeurs waarvan de omvang kleiner is dan het gebruikelijke aantal waarin...Lees meer
bungeeaandeel
  ... soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af meestal na een...Lees meer
volume weighted average price
  ... de volume weighted average price of vwap is een variant op het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer
big mac index
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
PPP
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
purchasing power parity
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
starbucks tall latte index
  ... een statement is een dagafschrift dat via het swift systeem wordt verzonden...Lees meer
effectieve omzet
  ... de effectieve omzet is de omzet op de beurs uitgedrukt in een geldswaarde bij aandelen is dit het aantal...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
midcap
  ... de midcap is het middensegment qua grootte van opgenomen bedrijven van de effectenbeurs van euronext amsterdam...Lees meer
belastingontduiking
  ... In tegenstellingen tot de wel legale praktijk van de belastingontwijking is belastingontduiking wel strafbaar immers hier worden constructies gebruikt die...Lees meer
gemiddelde variabele kosten
  ... de gemiddelde variabele kosten ofwel de gvk zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal geproducteerde eenheden...Lees meer
omzetpolis
  ... een omzetpolis is een krediet verzekeringpolis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die in beginsel de gehele omzet van de...Lees meer
winstmarge
  ... de winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs van een product en de kostprijs van dat product meestal wordt de...Lees meer
omloopsnelheid werkzaam vermogen
  ... de omloopsnelheid werkzaam vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer
niet actieffonds
  ... een niet actief fonds is een fonds waarbij de dagelijkse omzet op de amsterdamse effectenbeurs niet groot is...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
evenwichtsprijs
  ... de zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
omzetprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
rekeningcourantprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
omzetsnelheid van de voorraad
  ... de omzetsnelheid van de voorraad is het aantal malen dat de voorraad in een bepaald tijdvak wordt...Lees meer
obligatiebeurs
  ... de obligatiebeurs is een onderdeel van de effectenbeurs waar obligaties worden verhandeld te vergelijken met de aandelenbeurs meestal is de...Lees meer
invoice discounting
  ... invoice discounting is een vorm van factoring bij invoice discounting wordt niet de gehele omzet overgedragen...Lees meer
prestatiebeloning
  ... bij prestatiebeloning is er vorm van een salaris dat afhankelijk is van de hoeveel arbeid die iemand heeft verzet...Lees meer
pretaxmargin
  ... de pretax margin is de winst voor belastingen in procenten van de omzet de term wordt met name veel...Lees meer
breakoutsystem
  ... het zogenaamde breakout system vinden op verschillende plaatsen terug in de technische analyse met name bij forex traders is...Lees meer
omzet in stukken
  ... onder de omzet in stukken verstaan we de omzet in effecten op de beurs uitgedrukt in aantallen omdat...Lees meer
herweging
  ... herweging vindt jaarlijks plaats bij indices zoals de aex index en de ftse 100 index door deze herweging kunnen fondsen uit...Lees meer
instrument variabele
  ... de instrument variabele is een grootheid in een rekenkundig model zoals we die veel tegenkomen in de bedrijfseconomie...Lees meer
omloopsnelheid totaal vermogen
  ... de omloopsnelheid totaal vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
shuffelen
  ... onder shuffelen verstaan we het opdrijven van de koers van een fonds met geringe omzet dat men zelf al in...Lees meer
boekhoudfraude
  ... het begrip boekhoudfraude komen we veelvuldig tegen in beleggersland meestal betreft het hier een verkeerde voorstelling van zaken waar het de...Lees meer
move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer
toegevoegde waarde
  ... de toegevoegde waarde is de marktwaarde van de omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond en...Lees meer
totaalvolume in contracten
  ... het totaal volume in contracten is het totaal van de omzet van alle optieseries tezamen...Lees meer
weerderivaat
  ... weerderivaten of weather futures zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven waarbij een groot deel van de omzet en de winst afhankelijk...Lees meer
winst maximering
  ... onder winstmaximering verstaan we het streven naar het behalen van een zo groot mogelijke winst door de omzet te optimaliseren...Lees meer
annual sales change
  ... Met de engelse term annual sales change wordt het procentuele verschil in omzet tussen het laatste fiscale jaar...Lees meer
grootbedrijf
  ... het begrip grootbedrijf wordt vooral door politiek en media regelmatig gebruikt maar is niet of nauwelijks af te bakenen...Lees meer
polis voor middelgrote en kleine bedrijven
  ... een polis voor middelgrote en kleine bedrijven wordt afgekort aangeduid als pmkb...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
brutowinstmarge
  ... onder de brutowinstmarge verstaan we de omzet na aftrek van alle kosten die wordt uitgedrukt in een percentage van de...Lees meer
bedrijfsresultaat
  ... het bedrijfsresultaat wordt ook wel het exploitatieresultaat genoemd we hebben het dan over de omzet minus de kosten die onvermijdelijk gemaakt...Lees meer
forexmarkt verschil met aandelenbeurs
  ... de handel op de valutamarkt staat ook wel bekend als de FX markt of de FOREXmarkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.