Zoeken in deze blog

Translate

maandag 11 januari 2016

nivelleren

Nivelleren


Nivelleren betekent letterlijk gelijker maken. Het nivelleren van inkomens betekent dat de verhouding tussen hoge en lage inkomens kleiner wordt ofwel "gelijker gemaakt" We kijken daarbij niet naar de absolute afstand tussen de inkomens, maar naar de relatieve afstand: de verhouding.

Of er sprake is van nivellering in een land wordt vaak duidelijk gemaakt middels een zogenaamde lorentzcurve. Zie daar voor info.

Nivelleren gebeurt onder andere door het heffen van progressieve belastingen waarbij hoge inkomens relatief meer betalen en door het in grote getale verstrekken van sociale uitkeringen en dan met name de AOW .De inkomensverdeling wordt daar gelijkmatiger door

Nivelleren is bij uitstek een speelveld van de linkse en rechtse politieke partijen.
Gebruikte begrippen in nivelleren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
lorentzcurve
  ... de lorentzcurve of lorentzkromme wordt gebruikt om te zien hoe een bepaalde statistische verdeling tot stand komt...Lees meer
nivellering
  ... onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land...Lees meer

Begrippen waar nivelleren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

denivelleren
  ... we spreken van deniveleren als we het hebben over het vergroten van verschillenwordt in de media en de politiek vooral...Lees meer
nivellering
  ... onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.