Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 22 januari 2016

Hypotheekhouder

Hypotheekhouder


Onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend.

De hypotheekhouder werd ook wel de hypotheeknemer genoemd
Gebruikte begrippen in hypotheekhouder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar hypotheekhouder in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

parate executie
  ... het recht van parate executie is een bevoegdheid door de wet toegekend aan bepaalde crediteuren zoals bijvoorbeeld de pandhouder...Lees meer
separatist
  ... een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als...Lees meer
assurantieverklaring
  ... De assurantieverklaring wordt ook wel hypotheekverklaring resp assurantiebeding genoemd het is een verklaring door verzekeringsmaatschappijen bij een hypotheekvestiging waarin de...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer
rangorde hypotheek
  ... de rangorde hypotheek is de volgorde waarin verschillende hypotheken op eenzelfde goed zijn gevestigd en die bepaald wordt door...Lees meer
hypothecair belang verzekering
  ... onder een hypothecairbelang verzekering verstaan we een door de hypotheekhouder gesloten verzekering waardoor hij het hypothecair belang dat hij bij...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
hypotheekbedingen
  ... onder de hypotheekbedingen verstaan we de bedingen zeg maar voorwaarden die een hypotheekhouder kan maken tegelijk met het zakelijk recht...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
bevoorrechte vordering
  ... een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen deze worden vaak concurrente vordering...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.