Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 16 januari 2016

Bedrijfstak

BedrijfstakOnder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen. We zeggen ook wel dat het gaat om de ondernemingen die verwante bewerkingen uitvoeren op dezelfde hoogte in de bedrijfskolom.

In het dagelijks spraakgebruik wordt het begrip bedrijfstak meestal iets ruimer gebruikt en heeft dan betrekking op bedrijven die sterk verwante producten maken zoals de scheepsbouw, de woningbouw, de detailhandel etcetera.

Een andere benaming voor bedrijfstak is de branche of bedrijfsgeleding.

Vertalingen bedrijfstak

Engels:  branch of industry

Gebruikte begrippen in bedrijfstak


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

branche
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer

Begrippen waar bedrijfstak in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

schaalvoordelen
  ... schaalvoordelen bestaan wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of bedrijfstak de totale productiekosten minder dan proportioneel stijgen...Lees meer
bedrijfsschap
  ... onder een bedrijfsschap verstaan we een wettelijke organisatie van ondernemingen die dezelfde maatschappelijke functie hebben...Lees meer
algemeenverbindend
  ... de term algemeen verbindend komen we tegen bij cao's indien werkgevers en werknemers een akkoord gesloten hebben en vastgelegd...Lees meer
sectorfonds
  ... een sectorfonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend in fondsen uit een bepaalde bedrijfstak belegt in plaats van een sectorfonds spreken we...Lees meer
economies of scale
  ... we spreken van economies of scale ofwel schaalvoordelen wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of...Lees meer
functiewaardering
  ... onder functiewaardering verstaan we het bepalen van de rangorde van alle functies die in een bepaalde bedrijfstak bijv in het...Lees meer
economische slijtage
  ... onder de economische slijtage verstaan we de waardevermindering van kapitaalgoederen die in direct gevolg is van de veroudering van...Lees meer
beleggingskwaliteit
  ... Onder de beleggingskwaliteit verstaan we de factoren die rechtstreeks verband houden met de gang van zaken in bijvoorbeeld een beursgenoteerde...Lees meer
bedrijfsgeleding
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
branche
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
brutomarge
  ... de brutomarge geeft inzicht in het feit of een onderneming in staat is om prijsdalingen op te vangen...Lees meer
overcapaciteit
  ... we spreken van overcapaciteit bij een bedrijf of zelfs een complete bedrijfstak wanneer deze meer produceert dan de markt vraagt...Lees meer
branche
  ... onder een branche of bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten of diensten voortbrengen...Lees meer
uitvoerquote
  ... de uitvoerquote is de uitvoer in verhouding tot de productiewaarde bij een bedrijfstak of tot het bruto binnenlands product bij...Lees meer
cyclische bedrijfstak
  ... onder een cyclische bedrijfstak verstaan we een bedrijfstak die veel sterker dan andere bedrijfstakken op de normale bewegingen van...Lees meer
generiek verbindend
  ... we spreken van generiek verbindend verklaren bij een cao wanneer de minister van sociale zaken van zijn mogelijkheid gebruikt...Lees meer
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
  ... een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ofwel een pbo is een organisatie van een bedrijfstak die de bevoegdheid heeft om diverse zaken...Lees meer
zelfregulering
  ... we spreken van zelfregulering als een bepaalde bedrijfstak besluit om regels te gaan stellen die ook zelf te gaan controleren...Lees meer
collectieve arbeidsovereenkomst
  ... een collectieve arbeids overeenkomst is een contract tussen aan de ene kant een of meer werkgeversbonden of grote...Lees meer
pensioen en spaarfondsen wet
  ... de pensioen en spaarfondsenwet reguleert de pensioenwereld hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd de aanspraken die een werknemer heeft...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.