zondag 17 januari 2016

algemene rekenkamer

algemene rekenkamerDe in Den Haag gevestigde algemene rekenkamer is een college van Staat dat toezicht moet uitoefenen op de Nederlandse Staat en op de besteding van de overheidsgelden door de verschillende overheden.

Ook controleert de algemene rekenkamer de instellingen en een aantal zelfstandige bestuursorganen die voor de overheid wettelijke taken vervullen.

De algemene rekenkamer bestaat uit 3 gewone en 3 plaatsvervangende leden, ondersteund door een fors aantal ambtenaren. De leden worden voorgedragen door de tweede kamer en benoemd door de regering.

Gebruikte begrippen in algemene rekenkamer


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

nederlandse staat
  ... we gebruiken de term nederlandse staat of wat ouderwetser "de staat der nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.