Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 31 januari 2016

uitgeven

Uitgeven


Onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten.

Meestal wordt er in plaats van uitgeven gesproken van emitteren.

het betreffende bedrijf wordt de uitgevende instelling genoemd.
Gebruikte begrippen in uitgeven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer

Begrippen waar uitgeven in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
node
  ... een netwerk als dat van bitcoin en de verschillende altcoins heeft een netwerk nodig van nodes...Lees meer
51% aanval op cryptomunt
  ... Vraag iemand naar de grootste nachtmerrie van een bitcoin aanhanger en hij...Lees meer
aandeelhoudersaansprakelijkheid
  ... Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de...Lees meer
aandelenemissie
  ... Onder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
geldsluier
  ... met het begrip geldsluier wordt bedoeld dat er soms een verkeerde indruk kan ontstaan als het om geld gaat...Lees meer
authorized shares
  ... Onder authorized shares verstaan we het maximale aantal aandelen dat een vennootschap mag uitgeven volgens haar eigen statuten...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
new home sales
  ... één van de indicatoren waar de fed in de usa het beleid op baseert is de new home...Lees meer
royalty
  ... een royalty is een vergoeding voor het gebruik van een bepaald recht denk bij een royalty aan het gebruiken van...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
conduit
  ... een conduit is een organisatorisch juridsch iets al dan niet een rechtspersoon dat de mogelijkheid heeft om obligaties uit te...Lees meer
gifpil
  ... een zogenaamde gifpil is een beschermingsconstructie tegen vijandige overnames...Lees meer
oppotmiddel
  ... geld wordt wel beschouwd als een oppotmiddel met een oppotmiddel wordt bedoeld dat er geen sprake hoeft te zijn van...Lees meer
verwatering
  ... verwatering is het verschijnsel dat een aandeel minder waard wordt omdat er zonder dat het vermogen van de onderneming gegroeid...Lees meer
agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
agentschap van het ministerie van financiën
  ... Het agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het ministerie van financien en...Lees meer
personal income and consumption
  ... de personal income and consumption indicator één van de economic indicators van de fed staat ook bekend...Lees meer
verzadigingsinkomen
  ... de term verzadigingsinkomen komen we tegen bij de verdeling van de uitgaven gerelateerd aan het inkomen zoals bij de wet...Lees meer
monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
premieobligatielening
  ... een premieobligatielening is een lening door middel van het uitgeven van premieobligaties...Lees meer
registeraandeel
  ... een registeraandeel is een aandeel dat geregistreerd staat in het aandelenregister van een naamloze of een besloten vennootschap...Lees meer
emitteren
  ... onder emitteren verstaan we het uitgeven van effecten ofwel het publiek in de gelegenheid te stellen om effecten in een...Lees meer
introductie door emissie
  ... onder een introductie door emissie verstaan we het uitgeven van effecten waarbij in nederland het publiek de gelegenheid...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
hypotheekbank
  ... een hypotheekbank is een specialistische bank die zich bezig houdt met verkrijgen van gelden van het publiek met een termijn...Lees meer
referentiekoers
  ... onder de referentiekoers verstaan we de de koers van een onderliggende waarde op het moment van uitgifte...Lees meer
CDR
  ... cdr is de afkorting van continental depositary receipt dit zijn certificaten aan toonder van amerikaanse engelse en japanse aandelen op naam...Lees meer
continental depositary receipt
  ... cdr is de afkorting van continental depositary receipt dit zijn certificaten aan toonder van amerikaanse engelse en japanse aandelen op naam...Lees meer
full reserve banking
  ... de term full reserve banking komt tegenwoordig nog wel eens in het financiële nieuws stel dat een bank...Lees meer
vereniging voor de effectenhandel
  ... de vereniging voor de effectenhandel die vaak wordt aangeduid met "de vereniging"...Lees meer
schoorsteenwissels
  ... we spreken van schoorsteenwissels als twee ondernemingen op elkaar een wissel trekken en deze verdisconteren om geldmiddelen te scheppen...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
emissiebedrijf
  ... het zogenaamde emissiebedrijf is een onderdeel van een bank dat gericht is op het adviseren en begeleiden van bedrijven die...Lees meer
opstalrecht
  ... het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande...Lees meer
amsterdam depositary company nv
  ... De amsterdam depositary company is een onderneming die in amsterdam gevestigd is en die zich bezighoudt met...Lees meer
financieleflexibiliteit
  ... onder de financiële flexibiliteit van een bedrijf verstaan we de mogelijkheden die het bedrijf heeft om de structuur van...Lees meer
financiele geldstroom
  ... onder een financiële geldstroom verstaan we een geldstroom op de financiële markten die bijvoorbeeld ontstaat door de emissie van...Lees meer
marktconform ingrijpen
  ... soms kan de overheid om wat voor reden dan ook in willen grijpen in het economisch proces dit kan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.