Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 31 januari 2016

Boekwaarde

Boekwaarde


Boekwaarde kent meerdere betekenissen.

1. Boekwaarde onderneming:
De boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door de onderneming gevormde reserves.

2. De Boekwaarde als boekhoudkundig begrip:


Dit is de aanschafwaarde van een bezitting (activa) waar de eerdere afschrijvingen vanaf getrokken zijn.

Een voorbeeld: Stel we kopen een machine voor 500 euro.

Deze machine schrijven we in 5 jaar af en er is geen restwaarde.

De boekwaarde van de machine is dan in het 4e jaar 400, in het derde jaar 300 etc.

Vertalingen van boekwaarde

Engels:  book value 

Gebruikte begrippen in boekwaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar boekwaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

afwaardering
  ... De term afwaardering uit de bedrijfseconomie betekent de verlaging van de boekwaarde van bezittingen of vorderingen nadat hier...Lees meer
contrair beleggen
  ... bij contrair beleggen laten we de blue chips de algemeen bekende aandelen links liggen en wenden ons tot de...Lees meer
impairment
  ... onder een impairment verstaan we een procedure waarin de boekwaarde van de bezittingen van een bank wordt vergeleken met de...Lees meer
afschrijving rekenkundige reeks
  ... Onder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van...Lees meer
afschrijving op basis van de boekwaarde
  ... De afschrijving op basis van de boekwaarde vorm van afschrijving wordt ook wel degressieve afschrijvingsmethode...Lees meer
double whammy
  ... onder de engelse term "double whammy" verstaan we het feit dat aandelen ver boven de boekwaarde worden gekocht en...Lees meer
degressieve afschrijving
  ... een degressieve afschrijving is een methode van afschrijven waarbij het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt...Lees meer
dekkingswaarde
  ... boekhoudkundig met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekenddoorgaans wordt een bepaald percentage van...Lees meer
netto vermogenswaarde
  ... onder de nettovermogenswaarde verstaan we de boekwaarde van de activa en passiva van een onderneming of een andere bedrijfsactiviteit...Lees meer
boekwaarde per aandeel
  ... de boekwaarde per aandeel is de verhouding tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de koers ervan...Lees meer
price to book
  ... de price to book meestal afgekort tot p b is een financieel kengetal dat wordt berekend door de...Lees meer
intrinsieke waarde aandeel
  ... de intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het...Lees meer
market to bookratio
  ... onder de market to book ratio verstaan we de aandelenkoers gedeeld door de boekwaarde per aandeel...Lees meer
boven water
  ... de term boven water vinden we bij een activa die in werkelijkheid meer waard is dan de de boekwaarde...Lees meer
rendement totale vermogen
  ... onder het rendement totale vermogen bij een bedrijf ook wel "return on assets" of roa genaamd verstaan we...Lees meer
bevoorschottingspercentage
  ... het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot...Lees meer
rendement eigen vermogen
  ... onder het rendement eigen vermogen bij een bedrijf ook wel "return on equity" of roe genaamd verstaan we...Lees meer
vervangingsreserve
  ... de vervangingsreserve is de fiscaal toelaatbare reservering van boekwinsten bij verkoop of bij uitkering van een vergoeding wegens verlies of...Lees meer
goodwill
  ... met het begrip goodwill bedoelt men het verschil tussen de boekwaarde van het aangekochte en het werkelijk betaalde bedrag bij...Lees meer
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.