Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 22 december 2015

Power-of-attorney

Power-of-attorney


De term power of attorney komen we ook in Nederland wel tegen bij internationale handelsdocumenten.

Een power of attorney is is een officieel document, een volmacht of machtiging is de bevoegdheid die de volmachtgever aan de gemachtigde, de attorney, verleent om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.

Aan een power of attorney kunnen nog voorwaarden worden opgenomen.

Bijvoorbeeld voor het geval dat deze persoon incapabel zou worden, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk.

Het document is meestal een vooraf bepaalde periode geldig.
Gebruikte begrippen in power of attorney


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemachtigde
  ... de gemachtigde is degene aan wie iemand de volmachtgever een machtiging of volmacht heeft verstrekt om in naam van die...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer
volmacht
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer

Begrippen waar power of attorney in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

boedelvolmacht
  ... onder een boedel volmacht wordt een volmacht verstaan waarbij alle erfgenamen ã©ã©n of meerderen van hen dan wel een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.