Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 8 december 2015

Positie

Positie


De positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument. Bijvoorbeeld een positie in obligaties of een positie in opties.

Er kan gebruik gemaakt worden van een long positie die meestal rechten geeft en een short positie waarmee de belegger verplichtingen op zich neemt.

Gebruikte begrippen in positie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
openstaande contracten
  ... onder openstaande contracten verstaan we in de optiewereld het totaal aan uitstaande opties in een bepaalde optieklasse...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar positie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

timerhandelcryptogeld
  ... we hebben op dit weblog al eens gekeken naar tradinghulpmiddelen...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
covered straddle
  ... een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
signal exit
  ... de signal exit is simpel een signaal uit ons tradingsysteem dat aangeeft dat een positie op basis van de...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
winnaarshouding
  ... een winnaarshouding voor traders is van groot belang iedereen wil natuurlijk wel een winnaar zijn althans dat wordt...Lees meer
lifting leg
  ... onder de term lifting a leg verstaan we het sluiten van...Lees meer
baissepositie
  ... Een baissepositie is een positie die ontstaat wanneer een belegger de baissier effecten verkoopt waarvan hij geen eigenaar is...Lees meer
baitback
  ... De baitback is een beleggingstechniek waarbij een aandeel dat een winst van 150% heeft gemaakt voor de helft van de...Lees meer
beursgoeroe
  ... het begrip beursgoeroe of kortweg goeroe stond van oorsprong gewoon voor een invloedrijke beleggingsdeskundige het begrip wordt vandaag de dag...Lees meer
square
  ... een square positie wordt ook wel glad genoemd square is een aanduiding dat er geen koersrisico wordt gelopen in een...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
bucketing
  ... onder bucketing verstaan we een illegale of ten minste onwenselijke praktijk in de beurshandel waarbij een broker...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
entryprice
  ... de entry price is de koers waarop een positie in een bepaald derivatencontract bijvoorbeeld een optie is geopend...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
backspread
  ... De term backspread komen we met verschillende betekenissen tegen een benadering is bijvoorbeeld dat het elke spread kan zijn maar...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
scenario trading
  ... bij scenario trading wordt er niet zozeer gebruik gemaakt van een tradingsysteem maar gaat de trader uit van een...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
beinvloeding
  ... Elke trader is gevoelig voor beïnvloeding en weet ergens in zijn onderbewuste dat er iets vreemds aan de hand is...Lees meer
event risk
  ... onder een event risk verstaan we het risico op een totaal onverwachte gebeurtenis het is natuurlijk per definitie onmogelijk...Lees meer
tradereffect
  ... het zogenaamde tradereffect is een fenomeen dat optreedt bij opulaire tradingtechnieken omdat veel traders een werkende techniek zullen adopteren en...Lees meer
tradingpsychologie
  ... boeken zijn er vol geschreven over tradingpsychologie of ook wel beleggerspsychologie waarbij de auteurs het in het algemeen roerend met...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
beleggingstips
  ... Beleggingstips zult u op deze website niet vinden hier zijn een aantal goede redenen voor namelijk een echt goede tip valt...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
Elliott wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
hedgerisico
  ... hoewel hedging bedoeld is om risicos weg te nemen zien we dat het ook een risico met zich mee brengt...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
maximum adverse excursion
  ... de maximum adverse excursion is het stoploss niveau is de koers waarop een positie altijd gesloten wordt om...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer
prijsratio
  ... de prijsratio helpt ons om gevoel bij koersen te krijgen...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
traders index
  ... de tradersindex of trin wordt ook wel armsindex genoemd de tradersindex is ontwikkeld door richard w arms in 1967 en wordt ook...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
arbeidsplaatsenovereenkomst
  ... Werknemersorganisaties pleiten nog wel eens voor een arbeidsplaatsenovereenkomst volgens een dergelijke overeenkomst dient een werknemer een bepaald aantal mensen in...Lees meer
forexmarkt eigenschappen
  ... De Forexmarkt kent geen begin en einde. Er is geen gong of bel die begin of einde van de handel aankondigt. ...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
bookmakertrading
  ... bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met...Lees meer
random entry
  ... een random entry in de wereld van de trading wil zeggen dat we niet in een positie stappen op...Lees meer
beurstips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
goudentips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
pivotpointtechniek
  ... een pivot point is in het het algemeen een punt dat als belangrijk voor een technisch analist...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
beleggingsverzekering
  ... Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een...Lees meer
fabricatierisico
  ... onder het fabricatierisico verstaan we het risico dat een ondernemer loopt dat er tijdens de fabricage geen vervolg kan worden...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
pyramidingtechniek
  ... de zogenaamde pyramiding techniek is afkomstig uit de wereld van de trading het wil zoveel zeggen dat we een...Lees meer
timebased exit
  ... de time based exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken bij een time based exit wordt een positie...Lees meer
aanvangsrendement
  ... Het aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in...Lees meer
abusivesqueeze
  ... Abusive squeeze valt onder de dubieuze handelingen om een kunstmatig prijsniveau tot stand te brengen hierbij dwingt een partij...Lees meer
accumulate
  ... Onder het engelse begrip accumulate verstaan we het toevoegen van nieuwe posities aan een al bestaande positie deze positie zal in...Lees meer
baissegaan
  ... Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short...Lees meer
evening up
  ... met de term evening up wordt bedoeld dat er een tegengestelde positie wordt ingenomen om een bestaande positie te...Lees meer
overnight position
  ... met overnight bedoelen we de tijdsperiode die vandaag begint en morgenochtend eindigt...Lees meer
portfolioinsurance
  ... onder portfolio insurance ofwel portefeuilleverzekering verstaan een vorm van verzekering van een aandelenportefeuille tegen onverwachte en vooral forse dalingen...Lees meer
positiontrading
  ... bij positiontrading wordt er een aankoop gedaan die minimaal meerdere dagen wordt aangehouden in tegenstelling tot daytrading...Lees meer
europeanstyle
  ... european style is de aanduiding voor wat vaak een europese optie wordt genoemd de houder kan bij deze "european...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
prijsverankering
  ... dit prijsverankering of ankerpunt effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
flexibeletrading
  ... u kent ze vast wel beleggers die wel verliefd lijken op een aandeel of traders...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
long hedge
  ... onder een long hedge verstaan we het afdekken van een positie tegen een koersstijging door middel van het kopen...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
hedgewrapper
  ... een hedgewrapper is een optiestrategie bestaande uit een long positie in een aandeel een long out of the money...Lees meer
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
openkoop
  ... een open koop of openingskoop is het openen van een long positie in opties dat wil zeggen een positie...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
share equivalent risk
  ... de zogenaamde share equivalent risk is een techniek om een optiepositie uit te drukken in aantallen aandelen om...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
al uitgegeven geld effect
  ... het al uitgegeven geld effect vinden we in de wereld van de trading psychologie...Lees meer
slippagerisico
  ... het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen...Lees meer
williams %R
  ... de williams procent r is een oscilator die aangeeft of de markt overbought of oversold is...Lees meer
monopoliewinst
  ... bij een monopolie heeft één aanbieder vrij spel het feit dat hij een monopolie heeft levert monopoliewinst op op winst...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
soorten volatility
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
volatilitysoorten
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
dagswap
  ... onder de dagswap of eendaagsswap of eendagshandel wordt een swap voor ã©ã©n dag bedoeld...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
livermore swing chart
  ... de livermore swing chart doet qua manier van opbouwen denken aan de point and figure chart...Lees meer
openpositie
  ... een open positie in bijvoorbeeld effecten vreemde valutas is een positie waarover een koersrisico dan wel renterisico wordt gelopen...Lees meer
scaled down buying
  ... de techniek van scaled down buying wordt gebruikt om het risico van een slechte timing te verminderen stel...Lees meer
geldmarktruimte
  ... onder de geldmarktruimte ofwel de kaspositie van de gezamenlijke banken verstaan we de collectieve positie van alle banken bij elkaar...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
reflecting pyramiding
  ... de techniek van reflecting pyramiding is het omgekeerde van omstreden techniek van pyramiding bij pyramiding voegen we na een bepaalde...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
longzijn
  ... we spreken van long zijn bij een belegger met een zodanige positie dat hij meer rechten en of rendement...Lees meer
maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag onderdeel van een margin bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer
rijzende ster aandeel
  ... sterren rijzen langzaam maar zeker aan de avondhemel het lijkt niet snel te gaan maar het gebeurt...Lees meer
minimanipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in callopties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
trailingstop
  ... een traite is een andere benaming voor een wissel bezien vanuit de positie van de trekker en betrokkene...Lees meer
bear rotated cylinder
  ... onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
dodevis
  ... ====> een dode vis is jargon voor een nog openstaande handelspositie trade die de verkeerde kant op gaat...Lees meer
intercommodityspread
  ... onder een inter commodity spread verstaan we een manier van beleggen waarbij een belegger een short positie in...Lees meer
optieconstructie
  ... een optieconstructie is een positie die is opgebouwd met opties van verschillende optieseries of met putopties en callopties in dezelfde...Lees meer
posities draaien
  ... we spreken van het posities draaien van of het draaien van posities als beleggers gaan beleggen volgens een andere...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
marking
  ... met de term marking wordt een activiteit van optiehandelaren bedoeld die plaatsvindt tegen het slot van de handel...Lees meer
openingsell
  ... een opening sell is bedoeld voor het openen van een shortpositie in opties ofwel om opties te schrijven ofwel...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
trailingexit
  ... een trailing stop is een soort stop die met de koers meebeweegt als deze in de juiste richting beweegt...Lees meer
bar
  ... Een zogenaamde bar onderdeel van een zogenaamde barchart is een manier om de dagelijkse koersbeweging grafisch weer te geven...Lees meer
blok
  ... een blok is een aanduiding voor de verhandeling van een groot aantal aandelen of obligaties...Lees meer
buyin
  ... onder het begrip buy in verstaan we het doen van een aankoop ten einde een eerder gedane niet gedekte...Lees meer
contrapositie
  ... onder een contrapositie of ook wel een contratrade verstaan we een positie trade in een onderliggende waarde van een geschreven...Lees meer
conversiearbitrage
  ... onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en...Lees meer
gesloten beleggingsfonds
  ... een gesloten beleggingsfonds is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de participatiebewijzen niet op de beurs verhandelbaar zijn...Lees meer
open buy
  ... een open buy is het openen van een long positie in opties door deze te kopen dwz het krijgen...Lees meer
profittargetexit
  ... de profit target exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken een profit target exit is verwant aan de...Lees meer
ranking
  ... onder de ranking verstaan we een positie in een bepaalde rangorde...Lees meer
ratiohedge
  ... met de ratiohedge maken we een berekening van het aantal opties of futures dat nodig is om een positie te...Lees meer
roundtrip
  ... een round trip is de aankoop van een effect of derivaat met de bijbehorende verkoop of juist de verkoop...Lees meer
overall positie
  ... het totaalsaldo van de positie waarover netto een valutarisico wordt gelopen voor zover de overall positie open is...Lees meer
publikatie onder embargo
  ... onder een publikatie onder embargo verstaan we een publicatie die pas op een bepaald moment openbaar mag worden...Lees meer
moneymanagementexit
  ... bij de moneymanagement exit wordt een positie gesloten als een tevoren bepaald bedrag is verdiend of als er bijvoorbeeld sprake...Lees meer
bull rotated cilinder
  ... onder het begrip bull rotated cilinder verstaan we een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uit een long positie...Lees meer
cross hedging
  ... we spreken van crosshedging wanneer we een positie in een onderliggende waarde waar geen derivaten van zijn afdekken met een...Lees meer
deltahedging
  ... delta hedging is een techniek om zich in te dekken tegen koerswijzigingen van de onderliggende waarde door het nemen...Lees meer
delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer
delta neutrale spread
  ... een delta neutrale spread is een callspread bestaande uit een gekochte callopties en een aantal geschreven callopties waarbij...Lees meer
delta limiet
  ... onder de deltalimiet verstaan we in het kader van risicobeheer een maximum aan de totale gecombineerde positie van opties en...Lees meer
concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
spaarzin
  ... onder de spaarzin verstaan we de neiging van particulieren om geld opzij te zetten voor toekomstige bestedingen...Lees meer
condor
  ... een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram...Lees meer
iron condor
  ... een condor is een optiestrategie in de vorm van een butterfly waarbij de uitoefenprijzen verder uiteen liggen zodat het winstverliesdiagram...Lees meer
spread option
  ... de spread option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een gebruikelijke standaard optie wordt vervangen door het...Lees meer
stockindexarbitrage
  ... stock index arbitrage is het kopen of verkopen van een mandje aandelen dat overeenkomt met een aandelenindex om...Lees meer
uiteindelijke uitkomst effect
  ... het uiteindelijke uitkomst effect vinden we terug bij de behavariol finance cq tradingpsychologie...Lees meer
stochastics
  ... de stochastics is een oscillator die de relatieve positie...Lees meer
mini manipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in opties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
papieren winst
  ... winst op een positie die wel ontstaan is maar omdat de positie nog niet gesloten is niet echt in...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
trix
  ... de trix indicator is een combinatie van drie exponentiële gemiddelden waarbij de eerste een gemiddelde is van de koers de...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
positie afbouwen
  ... de term positie afbouwen wordt veel gebruikt voor het verkleinen of zelfs tot nul terug brengen van een positie...Lees meer
positie clearing effecten
  ... de positie in de clearing van effecten geeft per dag aan wat een deelnemer per...Lees meer
positieopbouw
  ... de positieopbouw is het overzicht van de aantallen effecten of derivaten die tegen een bepaalde koers zijn aangeschaft...Lees meer
posities afbouwen
  ... een hoekman dan wel de nieuwere functionaris die hem heeft opgevolgd zorgt ervoor dat hij de stukken die hij...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
swingtrader
  ... een swingtrader is een trader die een positie van 1 tot 10 trading dagen aanhoudt dit wordt bereikt door de korte...Lees meer
positiehouder
  ... een positiehouder is een functionaris bij een bank die onmiddellijk na het afsluiten van elke transactie in vreemde valuta hieromtrent...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
floating loss
  ... we spreken van floating profit of papieren winst bij nog niet gerealiseerde winst in een openstaande positie...Lees meer
floating profit
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
haussepositie
  ... een haussepositie is een handelspositie waarbij iemand effecten in portefeuille heeft in de verwachting dat hij ze later tegen een...Lees meer
koersrisico
  ... het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
moneymanagement exit
  ... bij de moneymanagement exit wordt een positie gesloten als een tevoren bepaald bedrag is verdiend of als er bijvoorbeeld sprake...Lees meer
nrc
  ... nrc is een afkorting die we vaak op de beurspagina in de krant tegenkomen en die staat voor niet royeerbaar...Lees meer
financiële informatie
  ... met de financiële informatie wordt alle informatie bedoeld die meer inzicht kan geven over de financiële positie van een...Lees meer
franchising
  ... onder de term franchising verstaan we een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemingen waarbij elke onderneming op zich voor eigen rekening en risico...Lees meer
koersrisico vreemde valuta
  ... het koersrisico vreemde valuta wordt ook wel valutarisico genoemd het koersrisico is de kans dat de waarde van...Lees meer
niet gerealiseerdewinst
  ... onder de niet gerealiseerde winst of juist verlies verstaan we de waarde van een openstaande positie...Lees meer
haircut
  ... onder de haircut verstaan we het risico dat een optie of futureshandelaar over zijn totale positie loopt uitgaande van een...Lees meer
leg
  ... de long positie en de short positie waaruit een spread of een straddle bestaat worden de "legs"genoemd...Lees meer
algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  ... onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verstaan we uitgangspunten en de beginselen waaraan de overheid zich...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
indirecte valuta arbitrage
  ... vorm van valuta arbitrage waarbij de lokale valuta en twee vreemde valuta's zijn betrokken...Lees meer
bulltrap
  ... een bull trap is letterlijk een "stierenval" dus iets waar al te optimistische beleggers met open ogen in kunnen...Lees meer
dode vis
  ... een dode vis is jargon voor een nog openstaande handelspositie die de verkeerde kant op gaat...Lees meer
dollar euro future
  ... een dollar eurofuture is een op de beurs in amsterdam verhandelbare future die beleggers in staat stelt een positie...Lees meer
downsiderisk
  ... de downside risk is het risico dat men maximaal loopt bij een effectentransactie bij een long positie in opties kan...Lees meer
bisratio
  ... de bis ratio geeft aan hoe gezond de financi ële positie van een bank is hierbij wordt gekeken naar de solvabiliteit en...Lees meer
capital loss
  ... een capital loss is een verlies in geld dat ontstaat wanneer een verliesgevende positie een zogenaamd papieren verlies wordt...Lees meer
carry
  ... met de term carry wordt het verschil bedoeld tussen de verschuldigde rente en kosten over aangetrokken gelden en de opbrengst...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
callpositie
  ... een callpositie is een collectie callopties die zich in het algemeen zal gedragen als een normale aandelenportefeuille zij het dat...Lees meer
debitspread
  ... een debit spread is een optie strategie spread die bij het openen van de positie geld kost...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
driepartijenverhouding
  ... onder een driepartijenverhouding verstaan we de positie van een partij die als crediteur betrokken wordt in de rechtsbetrekking van zijn...Lees meer
stops bij trading
  ... aan veel beginnende traders wordt altijd voorgehouden dat het gebruik van stops bij trading heel belangrijk is sterker...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
short sel against the box
  ... bij een short sell against the box is er sprake van het openen van een short...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
back to backloan
  ... Een back to back loan is een leningsconstructie waarbij persoon a een geldbedrag bij een bank in...Lees meer
risicodragende positie
  ... een risicodragende positie is een bedrag van de longpositie of shortpositie in vreemde valuta depositos aandelen etc waarover koersrisico...Lees meer
tweeprocentregel
  ... in de wereld van het moneymanagement stuiten we nog wel eens op de zogenaamde twee procent regel...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
barrierexit
  ... De barrier exit is bij trading een vooraf bepaalde gebeurtenis bijvoorbeeld het doorbreken van een trendlijn door de koers...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
terugnemen
  ... terugnemen wordt ook wel terugdekken genoemd...Lees meer
trading limit
  ... de trading limit is een limiet bij de handel in vreemde valuta waarboven een bepaalde handelaar geen positie mag...Lees meer
traite
  ... een transactie is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij bijv de koop en verkoop van een valuta een aandeel etc...Lees meer
bait back
  ... Een zogenaamde baitback is een manier van winst nemen met name op het gebied van aandelen het principe is simpel...Lees meer
cilinderoptie
  ... cilinderoptie is de nederlandse term voor de collar een optiestrategie met twee opties waarbij een putoptie met een lagere uitoefenprijs wordt...Lees meer
closeout
  ... een close out bestaat uit ã©ã©n of meer transacties die uiteindelijk tot gevolg hebben dat een trader geen enkele positie...Lees meer
corner
  ... een corner is het innemen van een positie door een groep beleggers met als doel de koersvorming van een aandeel...Lees meer
cornering
  ... onder cornering verstaan we een samenwerking tussen een aantal partijen die een dusdanig grote positie in bijvoorbeeld een aandeel oplevert...Lees meer
form13d
  ... het zogenaamde form 13d is een verslag dat een vennootschap in de verenigde staten in moet leveren bij de...Lees meer
escrowreceipt
  ... het gebruik van een escrow receipt is een weinig gebruikte constructie waarbij een belegger de onderliggende waarde bij de...Lees meer
gmo order
  ... een gmo order is de cynische afkorting van een "get me out" order in het algemeen een order die wordt...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
optiestrategie
  ... een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal...Lees meer
vroegtijdig uitoefenen
  ... onder vroegtijdig uitoefenen of early exercise verstaan we bij de handel in opties het geven van een opdracht tot...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
beartrap
  ... een bear trap is een term uit de technische analyse bij een bear trap dalen de koersen lang genoeg...Lees meer
intermarketspread
  ... we spreken van een intermarket spread als we twee tegengestelde futurescontracten afsluiten in verschillende markten dus bijvoorbeeld een long...Lees meer
slotlimiet
  ... de slotlimiet is een limiet met betrekking tot bijvoorbeeld de handel in vreemde valuta waarboven aan het einde van een...Lees meer
financiële doorlichting
  ... als we op een gestructureerde manier de financiële positie van een onderneming in kaart gaan brengen dan spreken we...Lees meer
financiële positie
  ... onder de financiële positie verstaan we het vermogen en het inkomen van een persoon of bedrijf deze financiële positie...Lees meer
goodwill
  ... met het begrip goodwill bedoelt men het verschil tussen de boekwaarde van het aangekochte en het werkelijk betaalde bedrag bij...Lees meer
pinrisk
  ... de zogenaamde pin risk is het risico dat een schrijver loopt als de koers ongeveer gelijk is aan de...Lees meer
closing buy
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
sluitingskoop
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer
hedged positie
  ... onder een hedged positie verstaan we gekochte opties in combinatie met een daarmee overeenkomende maar tegengestelde positie in hetzelfde...Lees meer
sluitingstransactie
  ... een sluitingstransactie is een transactie waarbij een belegger zijn positie opheft door een long positie te verkopen of een shortpositie...Lees meer
marktmanipulatie
  ... we spreken van marktmanipulatie als een partij met een grote positie in een bepaald beursgenoteerd fonds grote partijen aandelen koopt...Lees meer
markt neutraal
  ... we spreken van een positie in effecten of fondsen die marktneutraal is als de waarde van die positie die niet...Lees meer
schaap
  ... in het rijtje "dieren" op de beurs zoals op wallstreet zijn de bull en de bear natuurlijk overbekend...Lees meer
varken
  ... in het rijtje "dieren" op de beurs zoals op wallstreet kennen we allemaal de bull en de bear de optimistische...Lees meer
afdekken
  ... afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld...Lees meer
directionaltrading
  ... we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.