Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 24 november 2015

Omloopsnelheid

Omloopsnelheid


Het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto-omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen.

De omloopsnelheid geeft een idee hoe intensief het vermogen wordt benut.

Als we de omloopsnelheid vermenigvuldigen met de brutomarge dan krijgen we de rentabiliteit van het totale vermogen http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2015/11/economie-omloopsnelheid.html
Gebruikte begrippen in omloopsnelheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
brutomarge
  ... de brutomarge geeft inzicht in het feit of een onderneming in staat is om prijsdalingen op te vangen...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar omloopsnelheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geldtheorie
  ... de geldtheorie uit de economie gaat uit van de onderlinge verbanden tussen...Lees meer
rentabiliteits ratios
  ... zijn de liquiditeitratio's en solvabiliteitsratio's vooral cijfers waarmee we kunnen zien of een bedrijf zijn korte en lange verplichtingen na...Lees meer
omloopsnelheid werkzaam vermogen
  ... de omloopsnelheid werkzaam vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer
eigenlijk spaargeld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer
lang passief geld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer
omloopsnelheid spaargeld
  ... de omloopsnelheid spaargeld is de verhouding tussen de omvang van de opvragingen en het totale bij een bank aanwezige...Lees meer
omloopsnelheid totaal vermogen
  ... de omloopsnelheid totaal vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer
omloop snelheid van het geld
  ... onder de omloopsnelheid van het geld verstaan we de mate waarin het van de ene hand in...Lees meer
oneigenlijk spaargeld
  ... onder oneigenlijk spaargeld verstaan we direct opneembaar geld dat het publiek heeft uitgezet bij banken en de overheid...Lees meer
kasvoorraad
  ... onder de zogenaamde kasvoorraad verstaan we de in de kassen van gezinnen bedrijven en overheid opgeslagen gelden...Lees meer
omloopsnelheid van de voorraad
  ... de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden...Lees meer
.

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.