Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 17 november 2015

evenwichtsprijs

Evenwichtsprijs


De zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid.


evenwichtsprijs


Vraaglijn is dalend

Als we het ontstaan van de evenwichtsprijs grafisch weergeven dan zien we in de grafiek allereerst de vraaglijn die schuin omlaag loopt. Bij een afnemende prijs zal de omzet immers toenemen volgens het rationele gedrag van de kopers waar men in de economie vanuit gaat.

Aanbodlijn is stijgend

Ook zien we de schuin omhoog lopende aanbodlijn. Hoe hoger de prijs is, hoe meer producenten het product aan zullen willen bieden.

Op het snijpunt van de vraaglijn en de aanbodlijn vinden we de prijs waarbij aanbod gelijk is aan de vraag.

Dit snijpunt van beide lijnen geeft ons de evenwichtsprijs aan.

 Men zegt ook wel dat er op dat snijpunt sprake is van een zogenaamd marktevenwicht.


Evenwichtstheorie

Volgende de zogenaamde evenwichtstheorie kan er slechts kortstondig van deze evenwichtsprijs worden afgeweken omdat consumenten of producenten hun gedrag aan zullen gaan passen als van dit evenwicht wordt afgeweken door het hanteren van een andere prijs.

De verstoring zal dan vanzelf weer opgegeven worden. Voor de klassieke stromingen in de economie gaan van deze veronderstelling uit.

Keynes

De stroming volgens Keynes gaat er via de onevenwichtstheorie van uit dat dit evenwicht juist niet zal herstellen en dat er ingrijpen van de overheid noodzakelijk is om tot een goede evenwichtsprijs te komen. Met name macro-economische grootheden zouden niet zelfstandig naar een evenwicht toe werken.


Gebruikte begrippen in evenwichtsprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aanbodlijn
  ... De aanbodlijn is in de economie van vraag en aanbod een grafische weergave van het ...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u zelf een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor ...Lees meer
economie
  ... het begrip economie kent meerdere betekenissen namelijk ten eerste de behoeftebevrediging in een bepaald gebied ...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar evenwichtsprijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanbodlijn
  ... De aanbodlijn is in de economie van vraag en aanbod een grafische weergave van het verband tussen de prijs van...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
volkomen concurrentie
  ... als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
gedaan en laten
  ... de term gedaan en laten wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer
gedaan en bieden
  ... de term gedaan en bieden wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.