Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 16 november 2015

Contante waarde

Contante waardeBij veel berekeningen op het gebied van beleggingen, leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde.

Het is de huidige waarde van een in de toekomst vervallende vordering/verplichting, rekening houdende met rente daarover.

We kennen het begrip ook onder de term rente-op-rente.
Als we de rente op een spaarrekening laten bijschrij­ven, dan ontvangen we ook over die rente het volgend jaar opnieuw (een klein bedrag) aan rente.

U komt het begrip contante waarde ook tegen als u uw hypotheek vervroegd aflost.

Geld dat u in de toekomst ontvangt of betaalt heeft minder waarde dan geld dat u direct ontvangt of betaalt.

U mist als ontvanger of betaler immers rente over het geld. Om dit verschil te corrigeren wordt het bedrag contant gemaakt, dat wil zeggen herberekend met toepassing van een rentefactor. Zie ook Contante waarde van het renteverschil.

Gebruikte begrippen in contante waarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar contante waarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

actuarieel zuivere premie
  ... Onder de actuarieel zuivere premie verstaan we in de wereld van de pensioenen de pensioenpremie uitgedrukt als percentage...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
kapitaalwaarde
  ... onder de kapitaalwaarde verstaan we de netto contante waarde van alle inkomsten uit een bepaald project of uit een bepaald...Lees meer
actuele waarde
  ... De actuele waarde is in de administratieve wereld een andere benaming voor de contante waarde deze actuele waarde wordt...Lees meer
ondernemingswaarde
  ... onder de enterprice value of ondernemingswaarde verstaan we de som van de beurskapitalisatie en de netto rentedragende schulden...Lees meer
contante waarde eeuwig durende lening
  ... veel landen geven staatsobligaties uit in de vorm van eeuwigdurende leningen ofwel "perpetuals"...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
disconteringspercentage
  ... het disconteringspercentage is een ander woord voor disconteringsvoet...Lees meer
disconteringsvoet
  ... de disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen...Lees meer
oprenten
  ... met oprenten wordt het bepalen van een toekomstige waarde bedoeld waarbij rekening wordt gehouden met tussentijds ontvangen rente...Lees meer
discounted cashflow methode
  ... de zogenaamde discounted cash flow methode is een techniek die gebruikt wordt om de terugverdientijd van een...Lees meer
economische terugverdientijd
  ... de economische terugverdientijd is de periode waarin een bedrijf zijn investering in bijvoorbeeld een machine terugverdient...Lees meer
aflossing op basis van annuiteiten
  ... Bij een aflossing op basis van annuã¯teiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen...Lees meer
effectief rendement op obligaties
  ... het zogenaamde effectieve rendement op obligaties wordt berekend uit het couponrendement dit couponrendement wordt gecorrigeerd voor de contante...Lees meer
eigen behoud
  ... term uit de pensioenwereld speelt bij reeds ingegane nabestaandenpensioenen eigen behoud is een deel van de contante waarde van het...Lees meer
contante waarde van het renteverschil
  ... de term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening hypotheek...Lees meer
wisselkrediet
  ... wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende...Lees meer
afrenten
  ... Het begrip afrenten is vakterminologie voor de financi ële rekenmethode om de contante waarde ofwel huidige waarde van een bedrag dat...Lees meer
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.