vrijdag 14 augustus 2015

dividendrenseignering

dividendrenseignering


Onder dividendrenseignering verstaan we dat banken en commissionairs jaarlijks eigener beweging aan de Belastingdienst per klant opgeven hoeveel dividend deze ontvangen heeft.

De belastingdienst vergelijkt deze gegevens vervolgens met de door de belastingplichtigen zelf opgegeven dividendinkomsten.

Er bestaat een gelijksoortige regeling voor rentegegevens, de renterenseignering.
Gebruikte begrippen in dividendrenseignering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.