Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 8 juni 2015

Condities

Condities


Als we in deze context van financiële terminolgie spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente- en provisietarieven.

Deze zijn dan van toepassing op de rekeningen die een client bij een bank onderhoudt.

Ook andere diensten die een bank voor hem verricht zijn aan dergelijke condities onderworpen.

Door het openen van rekening met bijbehorende acceptatie van de algemene voorwaarden zal een klant meestal automatisch met deze condities akkoord gaan.

Vertalingen van Condities

Engels:  conditions

Gebruikte begrippen in condities


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar condities in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
aandelenplan
  ... onder een aandelenplan verstaan we een regeling in de arbeidsvoorwaarden waarbij werknemers tegen gunstige condities in het bezit kunnen komen...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
besluiteloosheid
  ... elke trader heeft het probleem van besluiteloosheid een periode dat hij zij het niet meer ziet zitten en gewoon een...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
time tested tradingsysteem
  ... in de wereld van de trading en zeker in de wereld van de handel in geautomatiseerde...Lees meer
onderpandlening
  ... een onderpandlening is een vorm van een lening waarbij er een onderpand als zekerheid wordt verstrekt aan degene die de...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
assurantiecertificaat
  ... Onder een assurantiecertificaat verstaan we een verklaring van een assuradeur of een assurantiemakelaar in deze verklaring vinden we welke risico's welke...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
looptijdrisico
  ... het looptijdrisico is het risico dat wordt gelopen door het aanvaarden van een vaste verplichting gedurende een bepaalde overeengekomen tijdsperiode...Lees meer
degenerated banking
  ... onder de term degenerated banking verstaan we het verschijnsel dat de banken aan de daarvoor in aanmerking komende cli ënten...Lees meer
signal generated exit
  ... de signal generated exit is een exitstrategie uit de moneymanagement technieken...Lees meer
trailingexit
  ... een trailing stop is een soort stop die met de koers meebeweegt als deze in de juiste richting beweegt...Lees meer
cross currency emissie
  ... een cross currency emissie is een vorm van een emissie waarbij verschillende debiteuren via tussenkomst van een bank...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
arrangementsbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
conditiebrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief...Lees meer
kredietaanbiedingsbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
kredietbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synonie en in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
conditieregeling
  ... met de zogenaamde conditieregeling wordt een regeling bedoeld die die tot stand kan komen als resultaat van overleg tussen...Lees meer
advance decline volgens haurlan
  ... Één van de manieren om de advance decline gegevens het verschil tussen de dagelijks gestegen en gedaalde...Lees meer
arrangementsbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
conditiebrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietaanbiedingsbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
kredietbrief
  ... een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager...Lees meer
deelmarkt
  ... onder een deelmarkt of een marktsegment verstaan we een herkenbaar afzonderlijk deel van een uitgebreidere of meeromvattende markt...Lees meer
rekeningcourant condities van de Nederlandsche Bank NV
  ... onder de rekeningcourant condities van denederlandsche bank nv verstaan we de speciale rekeningcourantcondities die afwijken...Lees meer
ruilorder
  ... een ruilorder is een order waarbij het ene fonds wordt verkocht en gelijktijdig een ander wordt gekocht...Lees meer
wholesale sector bij banken
  ... onder de wholesalesector verstaan we bij banken de zakelijke dienstverlening aan ondernemingen instellingen en andere niet particuliere klanten...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
leenstukken
  ... we spreken van leenstukken bij effecten die van de eigenaar worden geleend teneinde te kunnen voldoen aan een leveringsverplichting bijv...Lees meer
belening
  ... Onder een belening verstaan we een geldlening die een bank of een commissionair in effecten aan kan gaan op onderpand...Lees meer
gelimiteerde order
  ... een gelimiteerde order is een order voor de aan respectievelijk de verkoop van effecten waarbij de cliënt een limiet...Lees meer
chertepartij connossement
  ... onder een chertepartijconnossement verstaan we een connossement dat verwijst naar de condities van de chertepartij waaronder het connossement is afgegeven...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
wingorder
  ... de term wing order is een afkorting voor "waarschuwen indien niet gaat" order...Lees meer
opzetten van een tradingplan
  ... Het opzetten van een tradingplan is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek. De technische invulling komt later wel...Lees meer
tradingplan opzetten
  ... Een tradingplan opzetten is vooral eerst een kwestie van zelfonderzoek voor u aan de technische details toe kunt gaan komen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.