Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 7 juni 2015

Commissie

Commissie


Onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan- en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair betaald moet worden.
Gebruikte begrippen in commissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer

Begrippen waar commissie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelenspaarplan
  ... een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering...Lees meer
12%b1 fee
  ... Een 12b 1 fee is een extra provisie die sommigebeleggingsfondsen in de Verenigde Staten...Lees meer
alligatorspread
  ... De alligator spread is een verzamelnaam voor veel te ingewikkelde optieconstructies die door een optiehandelaar worden bedacht en die vooral...Lees meer
antiek
  ... De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of...Lees meer
brent index
  ... onder het begrip brent index verstaan we de contante prijs voor noorzee brent ruwe olie de brent index wordt...Lees meer
bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer
klachtencommissie effectenbedrijf
  ... de klachten commissie effectenbedrijf is een onafhankelijke commissie die een bindend advies kan uitbrengen over ingediende klachten tegen in...Lees meer
klachtencommissie optiebeurs
  ... klachten commissie optiebeurs is een commissie die een bindend advies uit kan brengen over ingediende klachten tegen in nederland...Lees meer
eurozondaar
  ... een zogenaamde eurozondaar is een lidstaat van de europese unie die zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
zachte commissie
  ... onder zachte commissie verstaan we het verschijnsel dat een bank diensten verleent aan een bij haar aangesloten vermogensbeheerder of...Lees meer
fusie
  ... een fusie is het volledig samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuw bedrijf het verschil met een overname...Lees meer
auditcommittee
  ... Onder het begrip audit committee verstaan we een commissie binnen een bedrijf die controleert of de financi ële administratie volgens...Lees meer
CEC
  ... de centraal economische commissie ofwel cec is een groep topambtenaren van de sociaal economische driehoek samen met de...Lees meer
centraal economische commissie
  ... de centraal economische commissie ofwel cec is een groep topambtenaren van de sociaal economische driehoek samen met de...Lees meer
commissie de Wit
  ... enige tijd na de kredietcrisis werd er een parlementair onderzoek opgestart door de tweede kamer om de oorzaak...Lees meer
stabiliteitspact
  ... in het stabiliteits en groeipact vaak het stabiliteitspact genoemd hebben de lidstaten van de europese unie vastgelegd dat elk land...Lees meer
vermogensredementsheffing
  ... vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst...Lees meer
commissie voor bank en financiewezen
  ... de commissie voor bank en financiewezen is de belgische toezichthouder op banken en andere financi ële instellingen...Lees meer
commissie voor de notering
  ... onder de commissie voor de notering verstaan we een commissie die bestaat uit ten hoogste drie beursleden...Lees meer
brokerage fee
  ... een commission fee is de commissie die een broker in rekening brengt voor het uitvoeren van een transactie op...Lees meer
commission fee
  ... een commission fee is de commissie die een broker in rekening brengt voor het uitvoeren van een transactie op...Lees meer
guichet commissie
  ... de guichet commissie is de vergoeding van de bank voor het beschikbaar stellen van haar loketten bij een emissie...Lees meer
commissie Peters
  ... de commissie peters genoemd naar zijn voorzitter j peters heeft veertig aanbevelingen gedaan over adequaat ondernemingsbestuur effectiever toezicht op...Lees meer
commissie van gedelegeerden
  ... onder de commissie van gedelegeerden verstaan we een commissie die bestaat uit de voorzitter en drie leden van...Lees meer
commissie van toezicht
  ... de commissie van toezicht voor de optiebeurs is een door de minister van financi ën ingestelde commissie die toezicht...Lees meer
europese raad
  ... de europese raad is een orgaan van de europese unie de europese raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van...Lees meer
groenepoldermodel
  ... het groene poldermodel is het bestaande overlegmodel dat wel het poldermodel genoemd wordt en dat bestaat uit werkgevers werknemers en...Lees meer
poldermodel
  ... het groene poldermodel is het bestaande overlegmodel dat wel het poldermodel genoemd wordt en dat bestaat uit werkgevers werknemers en...Lees meer
CFTC
  ... de cgi index is een belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van casablanca in marokko...Lees meer
commodity futures trading commission
  ... de commodity futures trading commission of wat meestal gezegd wordt de cftc is een overheidsorgaan dat is...Lees meer
UNCITRAL
  ... de united nations commission on international trade law afgekort uncitral is een commissie van...Lees meer
united nations commissionon international tradelaw
  ... de term unit linked bij een beleggingsfonds betekent dat dit gekoppeld is aan een pensioenverzekering...Lees meer
reglement geschillenvereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de...Lees meer
reglementgeschillen
  ... reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel het reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de...Lees meer
reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de...Lees meer
reglement van orde vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van orde vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de bepalingen...Lees meer
reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel is een reglement met...Lees meer
reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel is...Lees meer
brokerage fee
  ... onder het begrip brokerage fee verstaat men op engelstalige beurzen de commissie voor de broker voor het afhandelen van...Lees meer
voortijdige uitoefening
  ... onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om...Lees meer
eg aanbevelingadvies
  ... een eg aanbevelingadvies was voor de europese unie een uitspraak die geen juridische verplichtingen gaf voor de lidstaten...Lees meer
schaduwbankieren
  ... met het begrip schaduwbankieren worden alle activiteiten bedoeld die uitgevoerd worden door instellingen die niet over een bankvergunning bechikken...Lees meer
commissie van toezicht op de optiebeurs
  ... de commissie van toezicht op de optiebeurs houdt toezicht op de optiebeurs en de clearingorganisatie...Lees meer
successiekoersen
  ... onder de successiekoersen verstaan we een door een commissie van vier commissionairs opgestelde koers die wordt gebruikt bij heffingen in...Lees meer
commission house
  ... een commission house is een amerikaanse broker die alleen handelt voor klanten en geld verdient aan de commissie die...Lees meer
geschillencommissie bankbedrijf
  ... de geschillencommissie bankbedrijf is een onafhankelijke beroepsinstantie aan wie particuliere cliënten hun geschil kunnen voorleggen...Lees meer
corporate governance
  ... onder de ook in nederland ingeburgerde term corporate governance engels voor bedrijfsvoering verstaan we de invloed van aandeelhouders op...Lees meer
europese commissie
  ... de europese commissie is een uitvoerend orgaan van de europese gemeenschappen dat tevens toeziet op de naleving van de...Lees meer
gedragscode hypothecaire financieringen
  ... sinds 1 oktober 1990 geldt een gedragscode hypothecaire financieringen die vrijwel door alle hypotheekverstrekkers is ondertekend...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
commissie van orde
  ... onder de commissie van orde verstaan we een door het bestuur van de vereniging european options exchange eoe...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.