zaterdag 6 juni 2015

Collectieve garantieregeling

Collectieve garantieregelingMet de collectieve garantieregeling wordt een regeling gebaseerd op de Wet toezicht Kredietwezen (WTK).

Deze regeling voorziet in een garantie voor elke crediteur voor het geval dat de bank waar hij zijn geld heeft staan failliet gaat of als de bank valt onder de noodregeling van de WTK.

Deze collectieve garantie geldt ten aanzien van natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die een vordering op naam bezitten.

Er geldt wel een maximumbedrag.

De uitvoering van de regeling valt onder De Nederlandsche Bank NV

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.