Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 15 mei 2015

gemeente

GemeenteEen gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur. De gemeente als locale overheid is formeel ingesteld in de Franse Tijd aan het einde van de 18e eeuw. Daarvoor bestonden er wel allerlei vormen van gemeenschappen maar deze kende alle een andere vorm van bestuur.

De organisatie van de gemeenten in Nederland is in 1851 bij wet geregeld in de zogenaamde gemeentewet.
Gebruikte begrippen in gemeente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar gemeente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
aanvullende uitkering
  ... Een aanvullende uitkering is een vorm van een bijstandsuitkering die op aanvraag door de gemeente wordt verstrekt indien er...Lees meer
antiek
  ... De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of...Lees meer
kadastrale aanduiding
  ... als een onroerende zaak van eigenaar verandert of er wordt een hypotheek op gevestigd wordt de akte ingeschreven in...Lees meer
subsidiariteitsbeginsel
  ... onder het subsidiariteitsbeginsel verstaan we het verschijnsel dat een naasthogere bestuurslaag soms in moet grijpen bij beslissingen die door een...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
algemene bijstandswet
  ... de algemene bijstandswet of abw wordt uitgevoerd door de lokale overheid gemeente gemeentelijkse sociale dienst en is bedoeld om...Lees meer
lagere overheid
  ... de lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale...Lees meer
bijzondere bijstand
  ... u heeft recht op bijzondere bijstand als u noodzakelijke bijzondere kosten maakt die u naar het oordeel van...Lees meer
erfpacht
  ... erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is...Lees meer
eigenwoning forfait
  ... onder het eigen woning forfait verstaan we de fiscale bijtelling bij inkomen vanwege het bezit van een eigen woning het...Lees meer
fiscalpartner
  ... u wordt voor de inkomstenbelasting als fiscale partner aangemerkt als u getrouwd bent of als u uw partnerschap geregistreerd...Lees meer
bestemmingsplan
  ... het bestemmingsplan is een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden...Lees meer
centrale financiering
  ... onder de term centrale financiering verstaan we een vorm van financiering waarbij een lagere overheid als bijvoorbeeld een gemeente...Lees meer
gemeentelijke belastingen
  ... de gemeentelijke belastingen worden geïnd door de gemeente zelf in plaats van door de belastingdienst...Lees meer
gereedmeldingsformulier
  ... zodra een premiewoning door de bewoner bewoond kan worden moet een gereedmeldingsformulier ingediend worden bij de gemeente dit formulier dient...Lees meer
onroerende zaak belasting
  ... onroerendezaakbelasting wordt door de gemeente opgelegd aan de eigenaar en gebruikers van woningen grond en andere onroerende zaken...Lees meer
waarde grondslag
  ... de waardegrondslag is de basis voor bijvoorbeeld de heffing van onroerende zaakbelasting door de gemeente...Lees meer
kwaliteitstoets
  ... onder de kwaliteitstoets verstaan we premiekoopwoningen dat de subsidieverstrekker de gemeente dient te controleren of de kwaliteit van het...Lees meer
sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer
waardepeildatum
  ... de waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de wet waardering...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer
WOZwaarde
  ... de woz waarde is de waarde van uw woning zoals die door de gemeente is vastgesteld ligt als...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.