Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 10 mei 2015

Rente

RenteIn de economie beschouwen we rente (ook wel interest genoemd) als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal.

Dat kapitaal wordt dan voor een bepaalde periode afgestaan. We zeggen ook wel dat men het uitleent. Uitlenen kan met en zonder onderpand.

Rentepercentage

De rente drukt men in het algemeen uit in een jaarlijks percentage van het geleende bedrag, het zogenaamde rentepercentage.

Rentepercentages worden daarbij altijd naar jaarlijkse bedragen of percentages teruggerekend om een mogelijkheid tot vergelijken te hebben.

Crediteur en debiteur

Degene die de beschikkingsmacht over de liquiditeiten afstaat (het geld uitleent), is de crediteur. Degene die de beschikkingsmacht tijdelijk verkrijgt, is de debiteur.

Wat bepaalt de hoogte van de rente

Er zijn flink wat factoren die de hoogte van de rente bepalen:
- vraag en aanbod, dus de situatie op de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Bij veel vraag gaat de rente omhoog, bij veel aanbod omlaag.

- inflatie. De rente zal minimaal het inflatiepercentage zijn plus een opslag om er ook nog iets aan te verdienen.

- wisselkoersen. Voor de centrale bank kan het bij een zeer lage wisselkoers noodzakelijk zijn de rente te verhogen om zo de eigen valuta aantrekkelijker te maken.

- risico. De kans dat sommige landen ter zijner tijd niet terug kunnen betalen is niet denkbeeldig. In dat geval zal er een hogere rente gevraagd worden.

- politieke factoren. Deze bepalen in de 21e eeuw voor het allergrootste deel de hoogte van de rente, met name om de stokpaardjes van bepaalde politici te kunnen berijden.

Rente heeft effect op ondermeer:


- De koers van effecten. Een hoge rente geeft lagere koersen
- Particuliere bestedingen. Een hoge rente remt de bestedingen af
- Overheidsfinanciën. Hoe meer rente er betaald moet worden hoe minder de overheid overhoudt voor andere zaken
- Effecten op de betalingsbalans. Een hoge rente trekt buitenlandse beleggers aan.
- De huizenmarkt
- De economie als geheel die graag door politici aangestuurd wordt.
Gebruikte begrippen in rente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank wordt ook wel bankinstelling genoemd. Een bank is een bedrijf dat...Lees meer

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben, bijvoorbeeld een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift. Hierbij hoeft geen sprake te zijn ...Lees meer

bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer

betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben ...Lees meer

centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank. Deze bank  heeft  als taak  om de valuta door...Lees meer

crediteur
  ... Crediteur is een synoniem van schuldeiser. Ofwel iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld . Deze schuld is ofwel direct op te eisen  hetzij op een tijdstip in de...Lees meer

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen zoals bijvoorbeeld de behoeftebevrediging in een bepaald gebied zoals de economie van een land als nederland...Lees meer

effecten
  ... als we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we vinden we een veelheid aan mogelijkheden om in te beleggen waaronder effecten...Lees meer

eigen valuta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf. Deze eigen valuta noemt men ook wel de lokale valuta of de thuisvaluta genoemd...Lees meer

geld
  ... het ons maar al te bekende geld waar de meesten nooit genoeg van hebben , is in feite een vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

geldmarkt
  ... de geldmarkt is de naam voor een verzameling afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer

inflatie
  ... ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan vroeger...Lees meer

inflatiepercentage
  ... het inflatiepercentage is het percentage waarmee de koopkracht van het geld is gedaald ten gevolge van inflatie...Lees meer

interest
  ... interest of ook wel rente is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer

kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer

koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer

liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer

onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer

risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer

valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer

vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer

Begrippen waar rente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

rente op elektronisch geld
  ... vooroordeel elektronisch geld je kunt er geen rente op ontvangen dit is een grappig vooroordeel dat je veel tegenkomt het verhaal...Lees meer
QE
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
quantitative easing
  ... een geliefde bezigheid van de rijksoverheid is het bijdrukken van geld een logisch gevolg van het feit dat...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
goudclausule
  ... een goudclausule is een clausule bij een lening in een vreemde valuta die inhoudt dat rente...Lees meer
sharpe ratio
  ... de sharpe ratio is een getal ontwikkeld door william f sharpe in 1966 de sharperatio koppelt het rendement van het...Lees meer
ninjahypotheek
  ... een ninjahypotheek is een vorm van een amerikaanse subprimehypotheek en wel eentje van de slechtste soort...Lees meer
achtergestelde lening
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
achterstelling
  ... Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun...Lees meer
act of god bond
  ... Een act of god bond is een soort obligatie die wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij waarbij de...Lees meer
aflossingsvrije hypotheek
  ... Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
beleggersfront
  ... Onder het beleggersfront verstaan we het contact tussen de grote institutionele beleggers en bedrijfsfondsen dat tot doel...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
macro economische analyse
  ... macro economische analyse is een vorm van aandelenanalyse die probeert een verwachting voor de toekomstige koersontwikkeling uit te...Lees meer
koersbepalende factoren
  ... de koersen van financiële waarden zoals bijvoorbeeld aandelenkoersen worden beïnvloed door een groot aantal zogenaamde koersbepalende factoren...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
add on
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer
addon
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer
depositosparen
  ... het depositosparen is een interessant alternatief voor beleggen direct aankopen van obligatieleningen op de beurs geeft meer grip op de waarde...Lees meer
aanbod gerede betaling
  ... Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur...Lees meer
abenomics
  ... De term abenomics slaat op de politiek van shinzo abe de huidige ministerpresident van japan en is dus een samentrekking...Lees meer
beige book
  ... Een belangrijke indicator voor de fed is het zogenaamde beige book elke bank die bij de fed is aangesloten...Lees meer
gevoeligheidsanalyse
  ... het begrip gevoeligheidsanalyse wordt ook wel gebruikt in plaats van risicoanalyse hierbij wordt middels allerlei formules en rekenmodellen gekeken naar...Lees meer
rentespectrum
  ... het zogenaamde rentespectrum is het geheel van met elkaar samenhangende rentevoeten waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang...Lees meer
rentestaffel
  ... een rentestaffel is een rekening in staffelvorm waarbij de debet en creditmutaties niet in volgorde van de boekingsdata maar in...Lees meer
eonia
  ... een eonia is een zogenaamd rentederivaat een afgeleid product met rente als onderliggende waarde dus de eonia wordt gebruikt door de...Lees meer
federal reserve system
  ... het federal reserve system ofwel fed is het stelsel van centrale banken in amerika hierbij is de fed...Lees meer
fishereffect
  ... de term fishereffect verstaan we het verschijnsel dat de rente stijgt doordat de beleggers een hogere rente vragen ten...Lees meer
fixatieprovisie
  ... een fixatieprovisie is een vorm van provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere...Lees meer
fixed
  ... de termfixed wordt gebruikt om één tak van een rente swap aan te geven de betalingen in deze tak bedragen...Lees meer
geldmarktswap
  ... als we het valutarisico bij het proces van gedekte rentearbitrage volledig uit willen bannen dan is er een zogenaamde geldmarktswap...Lees meer
geldswaarde bij een belegging
  ... het begrip geldswaarde bij een belegging vinden we alleen terug bij de beleggingen die een vast geldbedrag...Lees meer
harde munt
  ... we spreken van een harde munt of een harde valuta bij een munteenheid die weinig wisselkoersrisico heeft dus de...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
impliciete rente
  ... de impliciete rente wordt gebruikt bij de berekening van de theoretische waarde van opties ook de impliciete rente moet worden...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
aandelenfutures
  ... Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
alpha
  ... Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatiehouder
  ... de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
Yieldcurve
  ... de yieldcurve of rentekromme is een lijn die het verband aangeeft tussen de looptijd van kredieten en het rentepercentage...Lees meer
yieldratio
  ... de yieldratio geeft aan hoe de rente zich verhoudt tot het dividendrendement...Lees meer
accrual bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zero coupon bond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
zerobond
  ... de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer
renteswap
  ... een renteswap wordt ook wel een renteruil of kapitaalmarktswap genoemd het is een proces waarbij geldnemers elkaars renteverplichting ruilen de...Lees meer
schatz future
  ... de schatz future is een rentefuture afgeleid van de tweejaars rente en heeft een theoretische coupon van 6% mogelijke leverbare...Lees meer
compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer
absolute rate
  ... Onder de absolute rate verstaan we de rente bij een swap die wordt uitgedrukt in een vast rentepercentage...Lees meer
yen carry trading
  ... onder yen carry trading verstaan we een vorm van geldhandel die in 2006 en 2007 zeer populair was...Lees meer
financiële markten
  ... de financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
highyield obligatie
  ... een high yield obligatie is een obligatie met een extra hoge rente deze wordt veroorzaakt door de grote...Lees meer
Hong Kong interbank bid rate
  ... de hong kong interbank bid rate ofwel hibid is de rente die banken bereid zijn te...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie is een vorm van een obligatie waarbij naast het vaste rentepercentage een extra rente gegeven kan...Lees meer
employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer
hoofdrekeningbanken
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank is de rekening die iedere bank...Lees meer
hoogrentend
  ... de term hoogrentend dus een hoge rente opleverend wordt vaak gekoppeld aan een spaarproduct bijvoorbeeld een hoogrentende spaarrekening...Lees meer
inkomensverschillen
  ... elk land kent inkomensverschillen zelf als de overheid dit tegengaat zal er nog een zwart of grijs circuit overblijven dat...Lees meer
quote
  ... het woord quote betekent letteriijk deling bij een zogenaamde macro economische quote bekijken we iets ten opzichte van het nationaal...Lees meer
rentecoupon
  ... een rentecoupon is een soort waardebon een onderdeel van een verhandelbare lening of obligatie waarop het rentepercentage is genoteerd...Lees meer
ho lee option pricingmodel
  ... het ho lee option pricing model is bedoeld voor het waarderen van renteopties...Lees meer
sparen
  ... jeugdspaarrekening is een verzamelnaam voor verschillende vormen speciale spaarrekeningen voor de jeugd de voorwaarden voor een jeugdspaarrekening verschillen per bank...Lees meer
kapitaalmarktrente
  ... de kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd en is zoals de naam al zegt het rentepercentage dat gebruikt...Lees meer
accomoderend beleid
  ... Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de...Lees meer
actuariële rente
  ... De actuariële rente is een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer
spaarbank
  ... een spaarbank is een bank die oorspronkelijk is opgericht om gezinnen tot sparen en daarmee tot een verstandig beheer van...Lees meer
afgeleide producten
  ... De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
open markt politiek
  ... we spreken van openmarktpolitiek bij het beleid van de centrale bank om de geldmarktrente te beïnvloeden de centrale bank...Lees meer
rentewinst
  ... de rentewinst is het verschil tussen het bedrag aan ontvangen rente en aan betaalde rente...Lees meer
subprimemarkt
  ... de subprime markt is de markt voor risicovolle hypotheken die worden verstrekt aan mensen die deze eigenlijk niet kunnen...Lees meer
floortion
  ... een floorwarrant is een warrant met een verkooprecht...Lees meer
goedschrift
  ... een goedschrift een eigenhandig geschreven goedkeuring die neerkomt op het schuldig zijn van het voluit in letters geschreven bedrag...Lees meer
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer
looptijdenbeleid
  ... het looptijdenbeleid is een vorm van beleggingsbeleid voor obligatieportefeuilles ook wel looptijdmethode genoemd het komt er op neer dat we bij...Lees meer
monetaryindicator
  ... een monetary indicator is een indicator die uitgaat van het principe dat er een omgekeerde relatie bestaat tussen de...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
leveraged income obligations via new shares
  ... het begrip leveraged income obligations via new shares wordt meestal afgekort gebruikt en wel als...Lees meer
markttypering
  ... in feite onderkennen we bij markttypering vier soorten markten die ieder een speciale handelsstijl of beleggingsstrategie vereisen...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
huurkoop
  ... huurkoop is een vorm van koop en verkoop op afbetaling waarbij tussen verkoper en koper wordt overeengekomen dat de koopprijs...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
kredietbewaking
  ... de kredietbewaking is een vorm van toezicht van de bank op het nakomen en in de toekomst kunnen nakomen door...Lees meer
termijndeposito
  ... onder een termijndeposito verstaan we gelden die in de vorm van een deposito aan een bank worden toevertrouwd voor een...Lees meer
afstand van rechtvanregres
  ... Onder afstand van recht van regres wordt het afstand doen door degene die een wissel of...Lees meer
fairvalue
  ... bij warrants en opties is de fair value een andere benaming voor de theoretische waarde...Lees meer
modified duration
  ... de modified duration geeft de mate aan waarin de koers van een obligatie reageert op veranderingen van het effectief...Lees meer
premieobligaties
  ... premieobligaties vallen bij de obligaties in een aparte categorie ze doen namelijk nog het meest denken aan een vorm van...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
creditcardrente
  ... met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
meenemen hypotheek
  ... onder het meenemen van uw hypotheek verstaan we het feit dat wanneer u een ander huis gaat...Lees meer
meeverkochte rente
  ... een lening of obligatie bouwt in de loop van het jaar rente op...Lees meer
onderpandlening
  ... een onderpandlening is een vorm van een lening waarbij er een onderpand als zekerheid wordt verstrekt aan degene die de...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer
liquiditeitenfonds
  ... een liquiditeitenfonds is een beleggingsfonds dat belegt in direct opneembare tegoeden en korte leningen zoals bijvoorbeeld deposito's cd's en cp's...Lees meer
liquiditeitspremie
  ... met de liquiditeitspremie willen beleggers in vastrentende waarden een beloning voor het beleggen in rentedragende producten met een langere looptijd...Lees meer
liquiditeitsvoorkeurtheorie
  ... bij een lening of obligatie met een lange looptijd is de kans op beweging van de rente groter dan bij...Lees meer
nulcoupon obligatie
  ... een nulcouponobligatie is een obligatie waarop tijdens de looptijd geen rente wordt betaald maar die onder de waarde waartegen de...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
contante waarde eeuwig durende lening
  ... veel landen geven staatsobligaties uit in de vorm van eeuwigdurende leningen ofwel "perpetuals"...Lees meer
geldmarkt overschot
  ... we spreken van een geldmarktoverschot als er sprake is van een situatie waarin de gezamenlijke banken tezamen per saldo een...Lees meer
marktverwachtingstheorie
  ... de marktverwachtingstheorie is bedoeld om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de rentevoet in de toekomst...Lees meer
nominalerente
  ... de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat...Lees meer
schuldverhouding
  ... de schuldverhouding of ook wel debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze ratio...Lees meer
open markt transactie
  ... onder een openmarkttransactie verstaan we een transactie van de centrale bank om middels het kopen en verkopen van...Lees meer
mantelobligatie
  ... een zogenaamde mantelobligatie is een obligatie die verhandeld wordt zonder couponblad er zijn tijden geweest dat deze constructie interessant was...Lees meer
matchingfonds
  ... het matchingfonds is een door de overheid gecreëerd subsidiefonds dat bedoeld is om de export te bevorderen...Lees meer
bedrijfsspaarregeling
  ... in de wet op de loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor een bedrijfsspaarregeling voorbeelden hiervan zijn het zogenaamde spaarloon...Lees meer
intermarket analyse
  ... onder intermarket analyse verstaan we het bestuderen van een bepaalde markt met als doel de richting van een andere...Lees meer
liquiditeitsvoorkeur
  ... onder de liquiditeitsvoorkeur verstaan we de neiging van banken en ondernemingen om bij het kiezen van een periode voor het...Lees meer
negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer
niet direct opneembaar spaargeld
  ... niet direct opneembaar spaargeld is spaargeld dat voor een bepaalde tijd is vastgezet bijvoorbeeld via een deposito...Lees meer
rentedekkingsgetal
  ... het rentedekkingsgetal is een verhoudingsgetal dat aangeeft of een bedrijf in staat is om uit de winst voor belastingen en...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
beleggen met geleendgeld
  ... Geld en leaseconstructies wordt uw brievenbus ook regelmatig gevuld met aanbiedingen met de meest exotische namen die gemeen hebben dat...Lees meer
interesttitels
  ... met interesttitels worden losse coupons afkomstig van obligaties bedoeld die zelfstandig dus los van de obligatie verhandeld kunnen worden...Lees meer
REN
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
reverse exchangeable note
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
bouwdepot
  ... bij een bouwdepot wordt de hypotheek op moment van aankoop voor gehele bedrag afgesloten en in een depot gezet...Lees meer
enkelvoudige rente
  ... de zogenaamde enkelvoudige rente is het tegenovergestelde van samengestelde rente ook wel rente op rente genoemd...Lees meer
flitslening
  ... het begrip float kent meerdere betekenissen 1 zwevende wisselkoers in tegenstelling tot een vaste wisselkoers indien ondanks de vrije wisselkoersvorming toch door...Lees meer
microfinanciering
  ... het begrip microfinanciering komt oorspronkelijk uit de hoek van de ontwikkelingshulp hierbij werd aan lokale kleine ondernemers een klein krediet...Lees meer
persoonlijkelening
  ... de persoonlijke lening wordt afgekort aangeduid met pl in de volksmond een pe elletje voor een nieuwe auto...Lees meer
reference bank
  ... een reference bank behoort tot eén of meer banken waarvan de door hen berekende rente waartegen zij geld lenen...Lees meer
rentebedenktijd
  ... de rentebedenktijd is een periode waarin u de keuze heeft om op het gewenste moment de rente vast te zetten...Lees meer
rentebesluit
  ... maandelijks komt de ecb met een voorstel voor de rente wat het rentebesluit van de ecb wordt genoemd de beurzen reageren...Lees meer
renteindex
  ... onder de renteindex verstaan we een indicering van het verloop van de rente hiervoor wordt bijvoorbeeld het gemiddelde rendement van...Lees meer
renteruil
  ... onder een renteruil of interest rate swap verstaan we een instrument om renterisico over te hevelen naar een ander...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
barrons confidence index
  ... Een wekelijkse index van bedrijfsobligaties die door barron's een uitgave van "dow jones" wordt gepubliceerd...Lees meer
bundfuture
  ... een bundfuture is een in londen en frankfort verhandeld termijncontract op duitse staatsleningen de bundfuture wordt gezien als een graadmeter voor...Lees meer
deep discount bond
  ... een deep discount bond is een obligatie met een rente beneden de marktrente en een uitgiftekoers die minimaal...Lees meer
one year zero
  ... een one year zero is een vorm van een zerobond met een looptijd van 1 jaar...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer
belastbaar inkomen
  ... Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst...Lees meer
beroep van banken op de Nederlandsche Bank nv
  ... Onder een beroep van de banken op de nederlandsche bank nv verstaan we...Lees meer
contractrente
  ... de contractrente is de rente die u met de geldverstrekker bent overeengekomen op basis van de offerte...Lees meer
crediteurentermijn
  ... de crediteurentermijn is de termijn waarbinnen iemand zijn schuldeisers rente moet betalen of de aflossing moet doen...Lees meer
creditrente
  ... de creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld bij banken in de vorm...Lees meer
depositorente ECB
  ... de depositorente ecb is een monetair instrument van de europese centrale bank waarmee de situatie op de geldmarkt in...Lees meer
fed funds target rate
  ... onder de fed funds target rate verstaan we de rente waarop de fed mikt bij het monetaire...Lees meer
geldswaarden
  ... met de term geldswaarden bedoelen we vormen van effecten waarbij de hoofdsom en de rente een vast geldbedrag vertegenwoordigen...Lees meer
herfinancieringsinstrumenten
  ... met de herfinancieringsinstrumenten wordt de verzameling aan instrumenten bedoeld waarmee een centrale bank zoals de nederlandse bank of de europese...Lees meer
groeihypotheek
  ... een groeifonds is een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dit toevoegt aan het fondsvermogen de waarde van de participaties...Lees meer
inkomensgroeihypotheek
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer
middelrente
  ... de middelrente is de rente die geldt na middeling van uw huidige hypotheekrente met de rente voor een nieuwe rentevaste...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
nationaalinkomen
  ... het nationaal inkomen is de som van alle inkomens die nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan...Lees meer
netto hypotheeklasten
  ... onder de netto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek waarbij fiscaal...Lees meer
nominale bedrag
  ... onder het nominale bedrag van een lening verstaan we het bedrag zonder opgebouwde rente of dergelijke waar de lening...Lees meer
opslagrente
  ... onder de opslagrente verstaan we de extra rente die een bank bij een rekening courant in rekening kan brengen bijvoorbeeld...Lees meer
personal income and consumption
  ... de personal income and consumption indicator één van de economic indicators van de fed staat ook bekend...Lees meer
rentebeleid
  ... onder het rentebeleid verstaan we een door een bank gevolgde gedragslijn die wordt gehanteerd voor het vaststellen van de rente...Lees meer
sinking fund principle
  ... het zogenaamde sinking fund principle is een methode van afschrijving waarbij de jaarlijkse afschrijving rentedragend wordt belegd...Lees meer
vermogensinkomsten
  ... onder de vermogensinkomsten verstaan we alle inkomsten die uit vermogen getrokken kunnen worden zoals dividend rente huur erfpachtcanons en dergelijke...Lees meer
vermogensredementsheffing
  ... vermogensredementsheffing is een heffing op vermogensinkomens rente pacht huur en winst...Lees meer
blote eigendom
  ... onder het zogenaamde blote eigendom verstaan we een zakelijk recht van een ander op volle genot van een eigendom...Lees meer
comparatief kostenverschil
  ... onder een comparatief kostenverschil verstaan we het verschil in kosten of prijzen die gelden voor twee partijen op verschillende...Lees meer
compensating balances
  ... compensating balances zijn al of niet verplicht aan te houden creditsaldi meestal zonder dat op deze saldi rente wordt...Lees meer
conditieregeling
  ... met de zogenaamde conditieregeling wordt een regeling bedoeld die die tot stand kan komen als resultaat van overleg tussen...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
eindwaarde
  ... de eindwaarde is een ander woord voor toekomstige waarde die berekend wordt uit de hoofdsom plus de samengestelde rente die...Lees meer
geldmarkt rente
  ... onder de geldmarktrente of in het engels money market interest rate verstaan we de rente op leningen met een relatief...Lees meer
gemengde exportfinanciering
  ... bij het begrip gemengde exportfinanciering hebben we het over een speciale vorm van exportfinanciering...Lees meer
spaarpandbiljet
  ... een spaarpandbiljet is een schuldbekentenis van een hypotheekbank waarbij de beginwaarde een gebroken bedrag is en de eindwaarde door...Lees meer
spaarrekening met opname kosten
  ... een spaarrekening met opnamekosten is een vorm van een spaarrekening waarop een hogere rente wordt vergoed dan...Lees meer
drop lock stock
  ... onder een drop lock stock verstaan we een obligatie waarbij de rente periodiek aan de marktrente wordt aangepast...Lees meer
discontopolitiek
  ... de zogenaamde discontopolitiek is een middel dat door de centrale bank wordt toegepast het gedrag van de banken te kunnen...Lees meer
kasbeleid
  ... het kasbeleid is het beleid van de banken om met gebruikmaking van de mogelijkheden van met name de daggeldmarkt een...Lees meer
fiscale marktrente
  ... onder de term fiscale marktrente afkomstig uit de wereld van de pensioenen verstaan we de rente die pensioenfondsen gebruiken...Lees meer
obligatie in rekeneenheden
  ... een obligatie in rekeneenheden is een obligatie waarvan de hoofdsom en rente luiden in een bepaald rekeneenheid zoals...Lees meer
obligatie met valuta clausule
  ... een obligatie met valutaclausule is een obligatie waarvan de hoofdsom en de rente naar keuze betaalbaar zijn in...Lees meer
obligatiekoers
  ... de obligatiekoers is de prijs die voor een obligatie moet worden betaald de obligatiekoers beweegt zich omgekeerd evenredig aan de renteontwikkeling...Lees meer
obligatiekoersrisico
  ... onder het obligatiekoersrisico verstaan we het risico dat de koers van een obligatie gaat dalen en of omdat de rente...Lees meer
obligatierente
  ... de obligatierente is de rente die gedurende de looptijd periodiek wordt vergoed aan degene die de obligatie op dat moment...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
moratoire rente
  ... de moratoire rente is de rente die verschuldigd is wegens het niet of met vertraging betalen van een geldschuld...Lees meer
normale yield curve
  ... een normale yield curve is een grafiek waarin de te verwachten rente is uitgezet tegen de looptijd...Lees meer
pandjeshuis
  ... een zogenaamd pandjeshuis is een vaak particuliere instelling waar men geld kan lenen tegen overleggen van meestal duurdere luxegoederen als...Lees meer
niet permanentvermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
risicomijdend vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
tijdelijk vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer
inverse rentestructuur
  ... onder inverse rentestructuur of omgekeerde rentestructuur verstaan we de situatie waarin de korte rente hoger is dan de lange...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
range note
  ... een range note is een note met een rentepercentage dat wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen...Lees meer
special purpose vehicle
  ... een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die...Lees meer
reguleren rekeningcourant saldo
  ... onder het reguleren van de rekeningcourantsaldo van de de nederlandsche bank nv verstaan we...Lees meer
afschrijving op basis van de progressieve methode
  ... Onder het begrip afschrijving op basis van de progressieve methode verstaan we een methode...Lees meer
flathandel
  ... onder flat handel verstaan we de handel in obligaties waarbij de opgelopen rente in de koers wordt verdisconteerd of...Lees meer
flatnotering
  ... onder de flatnotering verstaan we de notering van de beurskoers van een obligatie inclusief de opgelopen rente...Lees meer
floater
  ... onder een floating charge wordt een zekerheidsrecht om een krediet te kunnen verkrijgen verstaan op alle dus ook de...Lees meer
floating rate note
  ... een floor is een derivaat waarbij de koper geld ontvangt aan het einde van een periode waarbij de rente onder...Lees meer
FRN
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
floor
  ... op een aantal beurzen vinden we een floorcommittee wat bestaat uit enkele ervaren beurshandelaren die met voorstellen voor wijzingen en...Lees meer
geannualiseerd rendement
  ... onder een geannualiseerd rendement verstaan we een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van...Lees meer
indexobligatie
  ... een indexobligatie is een obligatie waarbij de rente op een bepaalde wijze wordt gekoppeld aan een prijsindex...Lees meer
inkomstenobligatie
  ... een inkomstenobligatie is een vorm van een obligatie waarop de rente slechts wordt betaald voor zover de winst van het...Lees meer
marché terme international de france sa
  ... de marche a terme international de france sa wordt meestal matif genoemd termijnbeurs van...Lees meer
MATIF
  ... de marche a terme international de france sa wordt meestal matif genoemd termijnbeurs van...Lees meer
netto winst per aandeel
  ... de nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs...Lees meer
noodlijdende obligatie
  ... een noodlijdende obligatie is een obligatie van een bedrijf dat niet meer aan aan de rente en aflossingsverplichtingen kan...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
aflossing op basis van annuiteiten
  ... Bij een aflossing op basis van annuã¯teiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen...Lees meer
atijd durende rente
  ... Altijddurende rente is een synoniem van perpetuele rente ofwel letterlijk een eeuwigdurende rente...Lees meer
analytische inkomstenbelasting
  ... Onder analytische inkomstenbelasting verstaan we een manier om inkomstenbelasting te berekenen waarbij elke bron van inkomsten arbeid rente ontvangen...Lees meer
annuiteitenhypotheek
  ... Onder een annuïteitehypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de lening afgelost wordt via de annuïteitenmethode dit komt erop neer dat u...Lees meer
callrente
  ... onder callrente verstaan we de rente die wordt betaald op een callgeldlening...Lees meer
employmentcostindex
  ... Één van de indicatoren waar de fed rekening mee houdt bij het vaststellen van het beleid is de...Lees meer
fixe deposito
  ... een fixedeposito is een depositio bij een bank met een vaste looptijd en een vooraf vastgestelde rente die aan het...Lees meer
forward rate agreement
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
FRA
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
funding
  ... met de engelstalige term funding bedoelen we het bijeen halen van een som geld dit kan voor een goed doel zijn...Lees meer
garantiekrediet
  ... een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen...Lees meer
halallening
  ... op een halal lening mag volgens het islamitische geloof geen rente worden betaalddeze bepaling van de halal lening kan in de...Lees meer
herfinancieringsrente
  ... met de herfinancieringsrente wordt de rente bedoeld die de europese centrale bank in rekening brengt aan commericiële banken van landen...Lees meer
hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv is de rekening die...Lees meer
huurkoopfinanciering
  ... onder huurkoopfinanciering verstaan we een vorm van objectfinanciering waarbij de financieringsmaatschappij de verkoper contant betaalt de financieringsmaatschappij wordt juridisch...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
hypothecaire lening
  ... een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van...Lees meer
hypotheek met levensverzekering
  ... onder een hypotheek met levensverzekering verstaan we een hypothecaire geldlening waarop gedurende de looptijd niet wordt afgelost...Lees meer
hypotheekrente
  ... de hypotheekrente is het rentepercentage wat aan de bank betaald moet worden voor de hypothecaire lening...Lees meer
inkomensrekening
  ... onder de inkomensrekening verstaan we een deelrekening van de betalingsbalans waar we de ontvangsten en de uitgaven van de primaire...Lees meer
interbancair
  ... de term interbancair wordt gebruikt bij zaken die betrekking hebben op of plaatsvindend tussen banken onderling...Lees meer
interbancair deposito
  ... een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd in feite gaat het om een interbancaire lening waarbij de ene...Lees meer
interest coverage ratio
  ... worden de meeste kengetallen ontleend aan de balans de interest coverage ratio wordt ontleend aan de resultatenrekening...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
interestdekkingsgetal
  ... het zogenaamde interestdekkingsgetal is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf zijn renteverplichtingen na kan komen uit de bedrijfswinst...Lees meer
inverted futures markt
  ... we spreken van een inverted futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtsbijzijnde het...Lees meer
inverted yield curve
  ... onder een inverted yield curve wordt verstaan dat de rente die vergoed wordt op de geldmarkt hoger ligt...Lees meer
korte rente
  ... de korte rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar sommigen...Lees meer
ledencertificaat
  ... het zogenaamde ledencertificaat is een speciaal product dat de rabobank aanbood aan de trouwe leden van de bank...Lees meer
marginale beleningsrente
  ... onder de marginale beleningsrente verstaan we de rente die de europese centrale bank in rekening brengt aan particuliere banken...Lees meer
marginale voorschot faciliteit
  ... onder de marginale voorschotfaciliteit verstaan we een geldmarktinstrument van de centrale bank...Lees meer
maximaal rentegevend tegoed
  ... het maximaal rentegevend tegoed is dat deel van een tegoed bijvoorbeeld op een salarisrekening of privérekening waarover rente...Lees meer
monetaire instrumenten
  ... de monetaire instrumenten die een centrale bank als de de nederlandsche bank nv tot de beschikking heeft zijn te...Lees meer
negatieve rendementscurve
  ... we spreken van een negatieve rendementscurve als de kortlopende rente hoger is dan de langlopende rente...Lees meer
negotiable order of withdrawal
  ... de negotiable order of withdrawal wordt afgekort aangeduid als now de term is afkomstig van amerikaanse spaarbanken...Lees meer
NOW
  ... negotiable order of withdrawal de negotiable order of withdrawal wordt afgekort aangeduid als now de term is afkomstig van amerikaanse spaarbanken...Lees meer
netto werkelijke rente
  ... onder de netto werkelijke rente verstaan we de werkelijke kosten van een hypotheek uitgedrukt in een percentage...Lees meer
nominale rente
  ... de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat...Lees meer
overdispositie
  ... onder overdispositie verstaan we rood staan debet boven een toegestane kredietlimiet dan wel rood staan zonder dat er een krediet...Lees meer
oversluiten lening
  ... we spreken van oversluiten bij het omzetten van de hypotheekvorm rente of rentevaste periode bij dezelfde of naar een andere...Lees meer
oversluiten
  ... een emissie is overschreven als beleggers meer nieuwe aandelen willen kopen dan het aantal dat uitgegeven wordt...Lees meer
reële rente
  ... we spreken van de reële rente als de rente verminderd is met het inflatiepercentage...Lees meer
refitarief
  ... onder het refi tarief verstaan we het toonaangevende korte rentetarief dat door de ecb in rekening bij banken wordt...Lees meer
rente dekking
  ... 1 onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen...Lees meer
valutadagen
  ... onder de valutadagen verstaan we het aantal dagen verschil tussen boekingsdatum verrekeningsdatum en de valutadatum van een mutatie op een...Lees meer
rente werkelijke
  ... de werkelijke rente is het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing...Lees meer
werkelijke rente
  ... de werkelijke rente is het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing...Lees meer
hypotheek met lineaire aflossing
  ... onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de...Lees meer
hypotheek met uitgestelde aflossing
  ... onder een hypotheek met uitgestelde aflossing verstaan we een vorm van een hypothecaire geldlening waarop gedurende de...Lees meer
cap
  ... een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
bond
  ... een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
dividendsparen
  ... het zogenaamde dividendsparen is iets van vroeger onder een ouder belastingregime als je door de rentevrijstelling heen was kon je...Lees meer
doorgestreepte coupon
  ... onder een doorgestreepte coupon verstaan we een coupon die recht geeft op slechts een gedeeltelijk uitbetaling van de couponrente...Lees meer
afbetalingskrediet
  ... Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij...Lees meer
bijkomstige rechten
  ... de term bijkomstige rechten komt uit het nbw bijkomstige rechten zijn rechten die naast de uit een rechtsverhouding voortvloeiende...Lees meer
boete voor vervroegde opname
  ... onder de boete voor vervroegde opname verstaan we de kosten die door een bank in rekening worden...Lees meer
boeterente
  ... boeterente vinden we in de wereld van de leningen en de hypotheken als u vrijwillig aflost op uw hypotheek dan...Lees meer
bron belasting op interest
  ... met het begripbronbelasting op interest wordt de belasting bedoeld die in het land van de debiteur geheven wordt...Lees meer
bronrente
  ... de bronrente is de rente die is betaald of ontvangen om een fiscale bron van inkomsten te financieren...Lees meer
bruto hypotheeklasten
  ... onder de bruto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek zonder dat...Lees meer
budget hypotheek
  ... een budgethypotheek is een relatief nieuwe hypotheekvorm die aantrekkelijk is voor starters omdat de rente laag is...Lees meer
buitenland transacties
  ... onder buitenlandtransacties verstaan we alle transacties van ingezetenen van nederland met niet ingezetenen dit omvat onder andere de invoer en...Lees meer
carry trade
  ... onder een carrytrade verstaan we een transactie waarbij een partij op de obligatiemarkt geld aantrekt met een korte looptijd...Lees meer
carry
  ... met de term carry wordt het verschil bedoeld tussen de verschuldigde rente en kosten over aangetrokken gelden en de opbrengst...Lees meer
carrying charge
  ... de term carrying charge is afkomstig uit de goederentermijnmarkt het geeft het verschil aan tussen de prijs van twee...Lees meer
categorische resultatenrekening
  ... met het begrip categorische resultatenrekening wordt een resultatenrekening bedoeld waarin de kosten naar kostensoort zijn gegroepeerd...Lees meer
dalende yieldcurve
  ... een dalende yield curve is een rentegrafiek of yield curve waarin tot uitdrukking komt dat zowel de korte...Lees meer
dalrentegarantie
  ... als u een hypotheekofferte heeft met dalrentegarantie dan kunt u nog profiteren van renteverlagingen totdat u naar de notaris gaat...Lees meer
debetrente
  ... de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening...Lees meer
debiteurenrisico
  ... onder het begrip debiteurenrisico verstaan we de kans dat een schuldenaar in het geheel niet niet volledig of te laat...Lees meer
debt service coverage ratio
  ... de debt service coverage ratio is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf in staat is...Lees meer
debt service ratio
  ... met de debt service ratio bedoelen we de mate waarin de betalingen van rente en aflossing door de...Lees meer
depositofaciliteit
  ... de depositofaciliteit is een instrument van de europese centrale bank ecb waarmee invloed kan worden uitgeoefend op de europese geldmarkt...Lees meer
depositorente
  ... de depositorente is de rente die een bank vergoedt op een deposito...Lees meer
depotrente
  ... onder depotrente verstaan we de rente die verschuldigd is verkregen wordt door stalling van geld in een depot een voorbeeld...Lees meer
DIBID
  ... onder de dibid verstaan we de dublin interbank bid rate dus een biedkoers voor de rente die banken in ierland...Lees meer
DIBOR
  ... onder de dibor verstaan we de dublin interbank offered rate dus een vraagkoers voor de rente die banken in ierland...Lees meer
disconto
  ... Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel...Lees meer
discontopercentage
  ... het discontopercentage is de rente waarmee banken die door hun liquide middelen heen raken geld kunnen lenen bij de nederlandse...Lees meer
duale inkomstenbelasting
  ... onder een vorm van duale inkomstenbelasting verstaan we een vorm van berekenen van inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
EBITA
  ... ebita staat voor "earnings before interest taxes and amortisation" ofwel resultaat voor rente belasting en afschrijving goodwill...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
effectieve rente
  ... de effectieve rente geeft aan wat een hypotheek daadwerkelijk kost bij de berekening van de effectieve rente wordt rekening...Lees meer
jaarfactor
  ... de zogenaamde jaarfactor komt uit de renteberekening en is een breuk die aangeeft over welk gedeelte van een jaar rente...Lees meer
jaarultimoeffect
  ... onder het jaarultimo effect verstaan we het oplopen van de korte rente tegen het einde van het jaar...Lees meer
kasbiljet
  ... een kasbiljet is soort van obligatie met een jaarlijks aangroeiende hoofdsom op de obligatie wordt geen rente betaald omdat bij...Lees meer
renteclausule
  ... onder de renteclausule verstaan we de clausule die op wissels vermeld staat en waarmee wordt aangegeven dat de betrokkene boven...Lees meer
rentemiddeling
  ... onder rentemiddeling verstaan we het berekenen van het gemiddelde van twee hypotheekrentes...Lees meer
returnoncapitalemployed
  ... met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor...Lees meer
risicopremie
  ... onder de risicopremie verstaan we het extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan...Lees meer
rolloverlening
  ... een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen...Lees meer
spaardeposito met opzeg termijn
  ... een spaardeposito met opzegtermijn is een soort spaarrekening met langere looptijd waarbij contractueel een opzegtermijn in acht genomen...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer
besteedbaar inkomen
  ... het besteedbaar inkomen is de som van inkomsten uit arbeid winst sociale uitkeringen pensioenen en inkomsten uit vermogen zoals...Lees meer
betaalbaarstellen coupons of dividenden
  ... onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van...Lees meer
renteberekening bij obligaties
  ... renteberekening bij obligaties is de gebruikelijke berekening van de rente van een obligatie waarbij een maand op 30...Lees meer
risico vrije rente
  ... in veel wiskundige modellen bijvoorbeeld voor portefeuille optimalisatie komt het begrip risicovrije rente voor dit is de rente die...Lees meer
banksparen
  ... We spreken van banksparen bij een speciale spaarvorm waarbij wordt gespaard op een door de bank geblokkeerde rekening die gebruikt...Lees meer
basisherfinancieringsfaciliteit
  ... De europese centrale bank ecb stelt wekelijks kredieten vast waarop particuliere banken een beroep kunnen doen dit noemen we de...Lees meer
cap bij lening
  ... onder de toevoeging cap bij een lening verstaan we de begrenzing van de rente op een lening met...Lees meer
rekeningcourantkrediet
  ... een rekeningcourantkrediet is een mogelijkheid tot kortstondig rood staan meestal maximaal 3 maanden het maximum bedrag dat men rood mag...Lees meer
rentabiliteitsratio
  ... het zogenaamde rentabiliteitsratio is een verhoudingsgetal dat een inzicht geeft in het rendement op het in een onderneming geïnvesteerde...Lees meer
rente bijschrijven
  ... met de term rente bijschrijven bedoelen we dat de maandelijkse rentelast niet betaald wordt maar opgeteld bij de...Lees meer
rente écart
  ... onder het rente écart verstaan we het verschil in renteniveau tussen twee landen...Lees meer
rente indexobligatie
  ... een rente index obligatie is een obligatie waarbij de rente van jaar tot jaar kan verschillen...Lees meer
rente op rente
  ... samengestelde interest of samengestelde rente zijn andere benamingen van rente op rente dat wil zeggen dat periodiek de...Lees meer
rente renseignering
  ... onder de rente renseignering verstaan we de informatie over uitbetaalde rente op spaartegoeden en obligaties alsmede dividend op aandelen...Lees meer
rente berekening
  ... renteberekening is de bepaling van het absolute bedrag aan verschuldigde rente over een opgenomen geldbedrag gedurende een zekere periode...Lees meer
rente compensatie
  ... onder het begrips rentecompensatie verstaan we de mogelijkheid om voor de het berekenen van de rente een vorm van compensatie...Lees meer
rentedragende stukken
  ... onder rentedragende stukken worden effecten verstaan die rente uitbetalen zoals obligaties in tegenstelling tot effecten die dividend uitbetalen zoals...Lees meer
rente gedreven
  ... we spreken van een rentegedreven markt wanneer de koersontwikkelingen hoofdzakelijk bepaald worden door de ontwikkeling van de rente op de...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer
rente vasteperiode
  ... de rentevaste periode is de periode waarin zowel u als de geldverstrekker de rente van een overeengekomen hypotheek niet...Lees meer
reporente
  ... de reporente is de rente die gehanteerd wordt bij een repurchase agreement...Lees meer
saldo lopende transacties met het buitenland
  ... het saldo lopende transacties met het buitenland is het geld dat een land per saldo...Lees meer
samen gestelde rente
  ... de samengestelde rente is de rente die na de vervaldag aan de hoofdsom wordt toegevoegd en gedurende de volgende...Lees meer
schatkistbiljet
  ... onder een schatkistbiljet verstaan we in het algemeen een aan toonder luidende schuldbekentenis van de staat met daaraan bevestigde halfjaarcoupons...Lees meer
schatkistpapiertender
  ... een schatkistpapiertender is een openbare inschrijving op schatkistpapier waarbij de marktomstandigheden zoals vraag en aanbod de hoogte van de te...Lees meer
schatkistpromesse
  ... een schatkistpromesse is een schuldbekentenis van de staat waarvan de rente wordt verrekend bij uitgifte...Lees meer
schatz
  ... de schatz future is een rentefuture afgeleid van de tweejaars rente en heeft een theoretische coupon van 6% mogelijke leverbare leningen...Lees meer
schuldmarkt
  ... als we het hebben over de schuldmarkt dan praten we in feite over de markt in zaken als leningen obligaties...Lees meer
schuldpapier
  ... schuldpapier is de verzamelnaam voor de verschillende vormen schuldbewijzen zoals bijvoorbeeld obligaties die aangeven dat de ene partij een vordering...Lees meer
scrip
  ... het begrip scrip heeft meerdere betekenissen 1 waardepapier waarvan een bepaald aantal in een aandeel resp een obligatie kan worden omgewisseld...Lees meer
trouw geld
  ... onder trouwgeld verstaat men creditsaldi waarover een hogere rente wordt vergoed naarmate deze saldi gedurende een langere tijd worden aangehouden...Lees meer
valuteringsdatum
  ... de valuteringsdatum is de datum waarop de afrekening plaatsvindt en de rente tevens ingaat...Lees meer
variabele rente
  ... een variabele rente is een vorm van rente waarbij de rente onregelmatig wordt aangepast aan de betreffende dagrente...Lees meer
vaste rente
  ... de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden...Lees meer
verdiscontering
  ... onder verdiscontering verstaan we het verkopen van bijvoorbeeld wissels of promessen vóór de vervaldag onder verrekening van rente of disconto...Lees meer
vermogensversterkingskrediet
  ... een vermogensversterkingskrediet is een door de bank verstrekt krediet in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf 1985...Lees meer
verschenen rente
  ... onder de verschenen rente verstaan we de rente waarvan de betaling opgeëist kan worden door door de crediteur die...Lees meer
vertragingsrente
  ... de vertragingsrente is de rente die de aannemer u in rekening brengt als u een bouwtermijn te laat betaalt...Lees meer
voorschotrente
  ... onder de voorschotrente verstaan we de rente die de nederlandsche bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen...Lees meer
wettelijke rente
  ... onder de wettelijke rente verstaan we de rente die de schuldeiser van een bepaald geldsom bijvoorbeeld een lening of...Lees meer
renteopslag door de Nederlandsche Bank NV
  ... door de nederlandsche bank nv in rekening gebrachte rente boven de officiële tarieven ingeval dat...Lees meer
loanable funds
  ... de zogenaamde loanable funds zijn geldmiddelen die direct beschikbaar zijn om te worden uitgeleend...Lees meer
lopende rente
  ... de lopende rente is de rente die na de uitbetaling van de vorige coupon aangegroeid is maar die nog niet...Lees meer
straight bond
  ... een straight bond is de meest simpele uitvoering van een obligatie met een vaste rente...Lees meer
surplusobligatie
  ... de surplus obligatie is een vorm van een obligatie waarbij de rente uit twee delen bestaat namelijk een basisrente...Lees meer
terugnemen
  ... terugnemen wordt ook wel terugdekken genoemd...Lees meer
total return
  ... de total return is de som van koerswinst en dividend van een aandeel of van koerswinst en rente van...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
creditrisk
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
kritische termijn
  ... onder de kritische termijn bij leningen verstaan we de lengte van de periode waarbij de te betalen rente evenveel...Lees meer
laagrentende lening
  ... we spreken van een laagrentende lening of een laagrentende obligatie bij een lening of een obligatie die een lage...Lees meer
lange rente
  ... de lange rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar door...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
london interbank bid rate
  ... de london interbank bid rate wordt meestal afgekort aangeduid met libid de london interbank bid rate is...Lees meer
spaarbrief
  ... een spaarbrief is een soort van obligatie waarbij de rente aan het einde van de looptijd in de vorm van...Lees meer
spaarhypotheek
  ... onder een spaarhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij u naast de rente voor de hypotheek ook premie voor een...Lees meer
spaarvormen
  ... we onderkennen drie hoofdgroepen bij de verschillende spaarvormen die ieder op zich weer onder te verdelen zijn...Lees meer
spaarwinstbiljet
  ... een spaarwinstbiljet is een spaarbewijs dat onder aftrek van de nog te ontvangen rente wordt uitgegeven en dat groeit tot...Lees meer
spilkoers
  ... onder de spilkoers verstaan we de koers van een valuta waarvan de werkelijke koers met een bepaald percentage mag afwijken...Lees meer
termijnbetalingskrediet
  ... een termijnbetalingskrediet is een krediet waarvan de terugbetaling geschiedt in een aantal gelijke bedragen termijnen telkens na verloop van vooraf...Lees meer
toegerekende bankdiensten
  ... de toegerekende bankdiensten worden ook wel rentemarge genoemd de rentemarge is het verschil tussen de opbrengsten die banken ontvangen...Lees meer
contract for differences
  ... bij een zogenaamd contract for differences wordt er een contract afgesloten gebaseerd op de beweging van een onderliggende...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
fixed rate
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer
coupondatum
  ... de coupondatum is de datum waarop een obligatie met vast renteschema de rente beschikbaar stelt...Lees meer
couponnota
  ... met een couponnota bedoelen we de nota waarop de rente van een coupon van een obligatie aan de cli ënt wordt...Lees meer
couponopbrengst
  ... onder de term couponopbrengst verstaan we de periodieke rente die een obligatie oplevert...Lees meer
eeuwigdurende obligatie
  ... een eeuwigdurende obligatie is een obligatielening waarover wel rente wordt betaald maar die nooit wordt afgelost...Lees meer
consumptieve verplichtingen
  ... onder de consumptieve verplichtingen verstaan we de bedragen aan rente en aflossing die men per maand betaalt voor lopende...Lees meer
contante waarde van het renteverschil
  ... de term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening hypotheek...Lees meer
contingenteringsregeling van de Nederlandsche Bank NV
  ... de zogenaamde contingenteringsregeling van de nederlandsche bank nv is een regeling die geldt voor banken...Lees meer
dagelijkse rentemethode
  ... onder de dagelijkse rentemethode verstaan we een methode van het berekenen waarbij de periode waarover rente over het saldo...Lees meer
daggeldrente
  ... onder de daggeldrente verstaan we de rente die verschuldigd is als men een daggeldlening ter beschikking krijgt...Lees meer
dagrente
  ... de dagrente is de huidige rente voor een nieuw af te sluiten hypotheek die in principe dagelijks kan veranderen...Lees meer
euribor
  ... euribor is een afkorting van euro interbank offered rate euribor is de rente waartegen 57 europese banken bereid zijn leningen...Lees meer
geldschuld
  ... een geldschuld is een verbintenis om in de toekomst betaling van het nominale bedrag van een geldsom te voldoen...Lees meer
goedkoop geld politiek
  ... de goedkoopgeldpolitiek is een onderdeel van de geldmarktpolitiek van de centrale bank met het doel de rente te drukken zodat...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
winstdelende obligatie
  ... een winstdelende obligatie met een vast rentepercentage en een van de winst of van het dividend afhankelijke extra rente...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
prolongatierente
  ... de prolongatierente is de rente die verschuldigd is voor krediet op onderpand van effecten...Lees meer
promessedisconto
  ... we verstaan onder het promessedisconto het discontopercentage waartegen de nederlandsche bank nv bereid is wissels en promessen met tenminste twee...Lees meer
wisselkrediet
  ... wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende...Lees meer
zero interestrate policy
  ... de zero interest rate policy af te korten tot zirp was is een geldpolitiek van de japanse...Lees meer
zilvervloot
  ... de zilvervloot was in de jaren zestig zeventig een speciale jeugdspaarrekening die naast de rente ook een bonus kende als...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
annuïteiten lening
  ... Een aannuïteitelening is een vorm van een lening waarbij ervan wordt uitgegaan dat rente en aflossing betaald worden door middel...Lees meer
belastingverdrag
  ... Met een belastingverdrag wordt een verdrag tussen landen bedoeld om het betalen van dubbele belasting voor de...Lees meer
conjunctuurindicator
  ... een conjunctuurindicator geeft het verwachte conjunctuurverloop aan daarnaast geeft een dergelijke conjunctuurindicator aan waar we op dit moment ergens in de...Lees meer
dienst der lening
  ... onder de dienst der lening verstaan we de verplichtingen van de debiteur tot betaling van de rente en...Lees meer
earnings before interest taxes and amortisation
  ... earnings before interest taxes and amortisation ofwel ebita is een kerngetal dat staat voor het...Lees meer
eeuwigdurende rente
  ... de eeuwigdurende rente is de couponrente die wordt vergoed op een eeuwigdurende obligatielening...Lees meer
extra rentetoeslag
  ... onder de extra rentetoeslag verstaan we een percentage dat de banken tijdelijk bovenop de overeengekomen debetrente leggen wanneer de...Lees meer
financieel risico
  ... Één van de risico's van een onderneming is het financieel risico dat ontstaat bij het gebruik van veel vreemd...Lees meer
financiele geldstroom
  ... onder een financiële geldstroom verstaan we een geldstroom op de financiële markten die bijvoorbeeld ontstaat door de emissie van...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
groeispaarbewijs
  ... het zogenaamde groeipercentage is een percentage dat wordt vastgesteld door de nederlandsche bank nv waarmee de korte kredietverlening en de...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
singapore interbank offered rate
  ... de singapore interbank offered rate is de rente die banken elkaar in rekening brengen op de beurs...Lees meer
interest rate option
  ... een interest rate option is een weinig voorkomende optie die een vorm van rente bijvoorbeeld van een obligatie...Lees meer
couponfrequentie
  ... onder de couponfrequentie verstaan we het aantal malen per jaar dat er rente wordt betaald op een obligatie meestal is...Lees meer
categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
near banking
  ... we spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote...Lees meer
wereldbank
  ... de wereldbank ofwel de internationale bank voor herstel en ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente...Lees meer
accrued interest
  ... accrued interest of ook wel samengestelde interest is een andere benaming voor het wat bekendere rente op rente...Lees meer
achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer
bedrijfsresultaat
  ... het bedrijfsresultaat wordt ook wel het exploitatieresultaat genoemd we hebben het dan over de omzet minus de kosten die onvermijdelijk gemaakt...Lees meer
zerointerestratepolicy
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer
zirp
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.