Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 12 mei 2015

Delivery

DeliveryDe term delivery kent in de financiële wereld meerdere betekenissen:

1. Het afrekenen van effecten tegen geld. De termijn na de eigenlijke aankoop varieert daarbij per soort effect.

2. Het leveren van grondstoffen die middels een future op een grondstoffenbeurs zijn gekocht. De goederen worden geleverd door de verkoper van de future aan de koper ervan. De procedures rond delivery kunnen verschillen per beurs en per onderliggende waarde. Ook zijn er futures die niet te leveren zijn, zoals bijvoorbeeld op de index van een aandelenbeurs en hier wordt dan contant afgerekend.

Er bestaan drie vormen van delivery, namelijk:
current: levering vindt deze maand plaats
nearby: levering vindt de eerstvolgende maand plaats en
distant: levering vindt twee maanden later plaats.
Gebruikte begrippen in delivery


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenbeurs
  ... De aandelenbeurs is een deel van de algemenere effectenbeurs waar de handel in al uitgegeven aandelen plaatsvindt nieuwe aandelen worden...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar delivery in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

deliverydate
  ... De term delivery date heeft twee betekenissen1 de datum waarop een onderliggende waarde volgens een futurecontract geleverd moet worden...Lees meer
delivery instrument
  ... een delivery instrument is een document dat gebruikt wordt voor de daadwerkelijke fysieke levering van een grondstof...Lees meer
deliverynotice
  ... de delivery notice is een geschreven document dat afgegeven wordt door de verkopers van een futurecontract waarin zij hun...Lees meer
delivery versus payment
  ... met delivery versus payment bedoelen we de veel gebruikten engelse term voor levering tegen betaling...Lees meer
delivery point
  ... het delivery point is een door een grondstoffenbeurs aangewezen plaats in de praktijk vaak een haven waar een commodity...Lees meer
delivery month
  ... de delivery month is de maand waarop een futurescontract afloopt en waarop dus de fysieke levering plaats kan vinden...Lees meer
delivery price
  ... de delivery price is de prijs die uiteindelijk na aftrek van kosten betaald wordt voor de goederen bij de fysieke...Lees meer
delivery risk
  ... met het begrip delivery risk verstaan we het risico dat een contractpartij bij een valutatransactie niet wil leveren terwijl...Lees meer
distant delivery month
  ... met de bepaling distant delivery month wordt in de termijnhandel de specificatie van termijncontracten aangegeven dat fysieke levering...Lees meer
betaling onder rembours
  ... onder de handelsterm betaling onder rembours verstaan we de leveringsconditie die bepaalt dat de goederen worden geleverd tegen...Lees meer
landing storage delivery
  ... landing storage delivery is de gangbare notitie in de leveringscondities met betrekking tot levering...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.