Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 12 mei 2015

Dekkingswaarde

Dekkingswaarde


Boekhoudkundige dekkingswaarde

Met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekend.

Doorgaans wordt een bepaald percentage van de boekwaarde van de verbonden roerende goederen of vorderingen aangehouden.

dekkingswaardeDe hoogte van het percentage hangt af van de courantheid van de goederen respectievelijk de gegoedheid van de debiteuren.

Bij onroerende goederen wordt gewoonlijk een bepaald percentage van de executiewaarde aangehouden.

Het aan te houden percentage wordt ook wel bevoorschottingsdekkingspercentage of dekkingspercentage genoemd.

In het nieuws komen we meestal een andere vorm van dekkingswaarde tegen, namelijk die bij de pensioenpotten


Dekkingswaarde bij pensioenen

Ook in de pensioenwereld is het begrip dekkingswaarde bekend of liever gezegd berucht door de manier waarop het meestal in het nieuws komt. Een te lage dekkingswaarde betekent niet veel goeds voor de gepensioneerden en degenen die tegen hun pensioen aanzitten.

Voldoen aan verplichtingen

De dekkingswaarde geeft hierbij aan in hoeverre een pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. In de praktijk is dat zelden of nooit een probleem maar een pensioenfonds dient een theoretisch rekenmodel te gebruiken gebaseerd op een door de overheid voorgeschreven rekenrente.

Kunstmatig probleem 

Waar men in de praktijk meestal probleemloos kan voldoen aan de dekkingswaarde ontstaat er nu een kunstmatig probleem dat ook hervorming van het pensioenstelsel in de weg staat. Zonder ingrijpen van de overheid is het onwaarschijnlijk dat hier een oplossing voor komt maar bij de overheid lijkt vooralsnog voorzichtigheid troef. misschien dat de gebeurtenissen begin 2020 de zaak eindelijk een keer in beweging kunnen krijgen.

Kijk uit met generaliseren

Waar sommige pensioenfondsen moord en brand schreeuwen over verlagingen en dergelijke narigheid, zijn anderen uitermate positief. Het pensioenfonds van ondergetekende kwam tenminste deze week (augustus 2019)  met een nieuwtje: Men ging weer indexeren. Met een dekkingsgraad die al jaren boven de 110 stond en nu op 113 was dit weer goed mogelijk. Kijk, zo kan het ook.

Professioneel bestuur of oud-politici

Het grote verschil is, dat dit pensioenfonds gerund wordt door professionele bestuurders uit de financiële wereld. Niet zo gek bij een pensioenfonds voor de effectenwereld. Maar een fonds als het ABP wordt vooral gestuurd door oud-politici die daar terechtgekomen zijn omdat ze op een bepaald moment volgens de baantjescarrousel aan de beurt waren.

Wissel bekendheden om met professionals

Met vakkennis heeft het vaak niet zoveel tot helemaal niets te maken. En dan krijg je dat soort bedroevende rendementen waarbij er aan de noodrem getrokken moet worden.

Één van de eerste dingen die bij pensioenfondsen zouden moeten gebeuren is het omwisselen van uitgerangeerde politici en andere bobo's door professionals.

Het werkt doodgewoon

Er zijn gewoon voorbeelden dat dit beter werkt dan welke verandering van het hele pensioenstelsel dan ook.

Einde bezuiniging

Zodat er niets bezuinigd hoeft te worden. Dat er gewoon geïndexeerd kan worden. Zonder pensioenakkoorden of andere politieke onzin.

De belangen van politici zullen voor blijven gaan

Maar ja, voordat de bobo's het onderling verdelen van de dure baantjes op zullen geven zullen nog heel wat mensen een deel van hun pensioen in moeten leveren.


Gebruikte begrippen in dekkingswaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer

courantheid
  ... de courantheid is de mate van verhandelbaarheid van een aandeel op de beurs de courantheid is mede bepalend voor de...Lees meer

dekkingspercentage
  ... onder het dekkingspercentage verstaan we in de economie de mate waarin de invoer kan worden betaald uit de opbrengst van...Lees meer

executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer

waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.