dinsdag 5 mei 2015

Oprichtersaandeel

OprichtersaandeelEen oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel, met vaak extra rechten, waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van zijn. Een voorbeeld is een hogere dividenduitkering dan bij de normale aandelen.

Soms zijn oprichtersaandelen ook aandelen die worden verstrekt voor bewezen diensten bij de oprichting van een vennootschap.

Het oprichtersaandeel heeft geen nominale waarde. Het fungeert in het algemeen ook niet als normaal aandeel qua rechten. Het oprichtersaandeel is maatwerk en zal in het algemeen uitgebreider beschreven staan in de statuten van de vennootschap die ze heeft uitgegeven.

Vertalingen Oprichtersaandeel

Engels: Founder's shareGebruikte begrippen in oprichtersaandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
oprichtersbewijs
  ... een oprichtersbewijs is een door de oprichters ondertekend document waaruit de stichting van de vennootschap blijkt later vervangen door de...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar oprichtersaandeel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

LAP
  ... in het beursjargon verstaat men onder een lap een oprichtersbewijs een oprichtersaandeel een winstbewijs een amortisatiebewijs een bewijs van deelgerechtigheid...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.