dinsdag 5 mei 2015

Buy-and-hold

Buy-and-holdBuy and hold (ofwel Kopen en behouden) is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren.

Buy and hold is een beleggingsstrategie waarbij eenmaal gekochte aandelen voor langere tijd in portefeuille gehouden worden.

Onderzoek heeft al meermalen uitgewezen dat deze op zich intens saaie strategie voor vrijwel alle beleggers het meeste profijt op zal leveren.

Het rendement sinds 1929 is gemiddeld 11%, waardoor een kleine belegging uit die tijd inmiddels een zeer fors kapitaal waard is.

Elke bank of effectenmakelaar zal deze strategie overigens met kracht ontraden want hij verdient er namelijk na de aankoop van de effecten helemaal niets meer aan.

De bekende beleggingsgoeroe Jesse Livermore zei erover:  "The big money is not in the buying or the selling, but in the sitting."

Als geestelijke vader van de buy and hold wordt wel de bekende econoom en succesvol belegger John Maynard Keynes genoemd. Ook de bekende beleggingsgoeroe Warren Buffet is een aanhanger van deze strategie waarbij de laatste ook een voorstander is van grote bekende ondernemingen met een solide dividendpolitiek


Probleem bij buy and hold


Zoals meestal bij problemen in de beleggerswereld zitten de problemen met buy and hold bijna altijd tussen de oren van de belegger. Want elke aandelenportefeuille krijgt om de zoveel tijd een forse dip. Veel beleggers die zichzelf op de borst slaan dat ze als "buy and hold" belegger immuun zijn voor deze problemen, krijgen het vroeg of laat op de zenuwen en de paniek slaat toe.

Het effect is dan de beruchte verkoopactie op vrijwel het laagste punt. Ofwel een kwestie van "Buy and fold" zoals dit genoemd wordt naar het gebaar waarmee een pokerspeler te kennen geeft dat hij opgeeft.
Gebruikte begrippen in buy and hold


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenportefeuille
  ... er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
dip
  ... een dip is een tijdelijke en beperkte daling van de koers van een aandeel of een obligatie...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenmakelaar
  ... kredietinstelling die zijn geld verdient met het verlenen van een effectenmakelaar is een tussenpersoon makelaar in de...Lees meer
hold
  ... een hold of hold advies is het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het reeds in...Lees meer
in portefeuille
  ... we spreken van effecten in portefeuille bij effecten die nog niet geëmitteerd zijn en dus nog in eigen bezit...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar buy and hold in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
andrews
  ... Het door Ned Davis ontwikkelde vier procent model valt onder de market...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.