Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 5 mei 2015

Beursdag

BeursdagEen beursdag is elke dag waarop op de beurs handel mogelijk is.

In het algemeen alle werkdagen minus de feestdagen.

Sinds de invoering van de Euronext zijn wel dagen als Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e paasdag en 2e pinksterdag tot beursdag verheven.

Omdat banken en dergelijk niet open zijn op deze dagen is er op deze dagen nauwelijks handel.

ook wel: Elke dag waarop de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel wordt opgemaakt, dus elke werkdag waarop de effectenbeurs geopend is.

Vertalingen van beursdag

Engels:   stock exchange day

Gebruikte begrippen in beursdag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
prijscourant
  ... de prijscourant is spraakgebruik voor de officiele prijscourant van de amsterdamse effectenbeurs...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar beursdag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

actief fonds
  ... Onder een actief fonds verstaan we een fonds waarin tijdens de beursdag doorlopend handel wordt gedreven...Lees meer
intraday low
  ... de intraday low is de laagste koers die op een bepaalde beursdag wordt bereikt...Lees meer
APEX
  ... De apex is het rekenkundig gemiddelde van de hoogste koers en de laagste koers van de beursdag de apex wordt...Lees meer
stopkoers
  ... de stopkoers is de advieskoers die de hoekman om 1315 koers afgeeft als er nog geen andere koers voor een...Lees meer
resconteren
  ... onder resconteren verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds die een deelnemer aan de organisatie voor...Lees meer
nabeurs
  ... we spreken van nabeurs bij iets wat na de officiële handelsuren op een bepaalde beursdag plaatsvindt...Lees meer
dagorder
  ... een dagorder is een vorm van een effectenorder die uitsluitend geldt op de beursdag waarop deze order wordt verstrekt...Lees meer
contante affaire
  ... onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte...Lees meer
rescontreren in de effectenclearing
  ... onder het rescontreren in de effectenclearing verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds...Lees meer
loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
doorlopende handel
  ... een doorlopende notering is een notering die gedurende de beursdag geregeld tot stand komt ofwel er bij een doorlopende notering...Lees meer
handelsdag
  ... een handelsdag is een dag waarop in effecten gehandeld kan worden deze wordt ook wel beursdag genoemd...Lees meer
intraday high
  ... de intraday high is de hoogste koers die op een bepaalde beursdag wordt bereikt in het eindoverzicht van de dag zullen...Lees meer
officiële prijscourant
  ... de officiële prijscourant is een uitgave van de vereniging voor de effectenhandel dat elke beursdag verschijnt...Lees meer
onderbreking van de handel
  ... we spreken van een onderbreking van de handel bij een maatregel waarbij de handel tijdens de beursdag...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
beurstijd
  ... de officiële beurstijd is het gedeelte van de beursdag dat om 900 uur begint en om 1730 uur eindigt...Lees meer
CAC40 index
  ... de cac 40 index is de index van 40 hoogwaardige fondsen op de beurs van parijs...Lees meer
valutering effectennota
  ... de valutering effecten nota is de toekenning van een datum waarop het gevolg van een uitgevoerde effectentransactie intreedt...Lees meer
voorbeurs
  ... we spreken over voorbeurs als handel of een andere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een aankondiging van een koersgevoelige gebeurtenis al voor...Lees meer
runningtotal
  ... we spreken van een running total als we een waarde die bijvoorbeeld dagelijks wordt berekend optellen bij de waarde...Lees meer
zwarte maandag
  ... met een zwarte maandag wordt een beursdag bedoeld waarop er een scherpe koersval plaatsvindt ook wel beurskrach of beurscrash genoemd...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.