zondag 12 april 2015

Leveringsverplichting

LeveringsverplichtingHet begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen:

1. In Nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden. Dit maakt het in de wind gaan moeilijker.

2. De levering van aandelen (of een andere onderliggende waarde) is de verplichting die de schrijver van een calloptie op zich neemt.

Hij dient de onderliggende waarde van een optie- of termijncontract tegen bepaalde voorwaarden te leveren op en voor een bepaalde datum.
Gebruikte begrippen in leveringsverplichting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
wind
  ... het begrip wind komen we op de effectenbeurs tegen in het begrip "in de wind gaan" wat een andere benaming...Lees meer

Begrippen waar leveringsverplichting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

dekkingsaankoop
  ... als we meestal door onze bank tot een dekkingsaankoop worden verplicht dan bedoelt men daarmee de aankoop van aandelen om...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
leenstukken
  ... we spreken van leenstukken bij effecten die van de eigenaar worden geleend teneinde te kunnen voldoen aan een leveringsverplichting bijv...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.