maandag 2 maart 2015

Manipuleren

Manipuleren

Onder manipuleren van de beurs verstaan we het toepassen van trucs en kunstgrepen die de koersen op de beurs in een bepaalde richting moeten laten bewegen.

Een bekende is het verspreiden van geruchten op internetfora en andere praatgroepen. Vooral bij fondsen met een geringe liquiditeit kan dit behoorlijk effect hebben.

In principe is het manipuleren van koersen niet toegestaan maar kwade wil is heel lastig aan te tonen (waarom zou ik mijn enthousiasme over fonds X niet aan iedereen over mogen brengen?) laat staan dat het voor de rechtbank  voldoende te bewijzen valt.
Gebruikte begrippen in manipuleren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer

Begrippen waar manipuleren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
forexmarkt eigenschappen
  ... De Forexmarkt kent geen begin en einde. Er is geen gong of bel die begin of einde van de handel aankondigt. ...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
monetarist
  ... een monetarist is een aanhanger van de theorie dat de rol van de overheid bij de economie beperkt moet blijven...Lees meer
buitengewone baten en lasten
  ... wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer
cornering
  ... onder cornering verstaan we een samenwerking tussen een aantal partijen die een dusdanig grote positie in bijvoorbeeld een aandeel oplevert...Lees meer
formk10
  ... het zogenaamde form k10 is een financieel verslag dat een amerikaanse vennootschap jaarlijks in moet leveren bij de sec...Lees meer
formq10
  ... het zogenaamde form q10 is evenals het k10 rapport een gedetailleerd financieel verslag dat een amerikaanse vennootschap jaarlijks in...Lees meer
collusion
  ... onder collusion verstaan we elke actie die tot doel heeft om de indruk te wekken dat er activiteit op de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.