zondag 8 februari 2015

asset or nothing putoptie

asset or nothing putoptie



Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties. Hierbij krijgt de optie een vaste waarde als de koers van de onderliggende waarde onder een limiet is gedaald.

 Dit is een groot verschil met een normale optie waarbij het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie en de koers van de onderliggende waarde wordt uitbetaald.

Wordt deze limiet echter niet gehaald dan loopt de asset or nothing putoptie waardeloos af.

De asset or nothing putoptie valt onder de binaire opties omdat er maar twee mogelijkheden zijn, namelijk alles of niets.

Alleen voor specialisten
Dit soort exotische opties zijn meestal voorbehouden aan de professionele handel omdat de doorsnee particulier niet over de mogelijkheden beschikt om er in te handelen. Daarnaast zal de gespecialiseerde kennis die nodig is om met dit soort opties om te gaan bij de meeste particulieren wel ontbreken.

Wilt u meer over deze asset or nothing putopties weten dan is dit wellicht een interessant boek voor u.

Gebruikte begrippen in asset or nothing putoptie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

asset
  ... met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.