Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 26 februari 2015

Economische groei

Economische groeiOnder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftebevrediging en is dus ruimer dan productiegroei.

Hieronder verstaan we de de procentuele volumegroei van het bruto binnenlands product (meestal tegen marktprijzen), wat ook vaak als de economische groei wordt gezien.

Een andere, iets minder economische omschrijving "de positieve verandering in de productie en diensten van een land over een bepaalde periode.".

Economische groei is populair bij de politiek

De economische groei is met name een stokpaardje van politici die hun beleid er graag aan op mogen hangen. De zelfbedachte grenzen, bijvoorbeeld de beruchte 3% norm van de Europese Unie, spelen een grote rol bij het te voeren beleid.

Economische groei en ontwikkeling op de beurzen

Ook wordt er wel gesteld dat de economische groei een indicatie voor de stijging van beurzen zou moeten zijn. Immers, de grote beursgenoteerde ondernemingen spelen een grote rol bij deze groei, zo is de redenatie. In de praktijk blijkt de beweging de beurs vrij onafhankelijk van de economische groei te zijn. Het is dan ook de grote vraag of deze theorie in de praktijk stand kan houden.


Economische groei met en zonder inflatie berekening

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de nominale economische groei die inclusief de inflatie wordt gerekend en de werkelijke groei waarbij de inflatie niet wordt meegerekend.


Aanjagers economische groei

De voornaamste aanjagers van de economisch groei zijn vaak positieve invloeden van buitenaf en vooral technologische innovatie.

Economische groei in 2017

Uit de nieuwsbrief van BNR radio 8 mei 2018


De Nederlandse economie groeide in 2017 met maar liefst 3,2 procent. Blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Daarmee is de hoogste groei na 2007 gerealiseerd.

Gebruikte begrippen in economische groei


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer

Bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer

Diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer

Europese unie
  ... onder de europese unie die werd opgericht bij het verdrag van maastricht in 1992 verstaan we een verzamelingnaam van...Lees meer

Groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer

Indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer

Inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer

Productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer

Productiegroei
  ... onder productiegroei verstaan we de toename van het bruto binnenlands product...Lees meer

Begrippen waar economische groei in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer

Employment situation
  ... het employment situation rapport is één van de economische indicatoren waar de fed haar mening over de inflatie op...Lees meer

Recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer

Duurzame economische groei
  ... onder zogenaamd duurzame economische groei of duurzame economische ontwikkeling verstaan we een vorm van groei van productie en...Lees meer
 
Economische ontwikkeling
  ... we spreken van economische ontwikkeling in een land als er behalve economische groei dan wel productiegroei ook sprake is...Lees meer

Overheidstarieven
  ... de overheidstarieven zijn de kosten die de overheid voor zijn diensten in rekening brengt dat kan direct bijvoorbeeld door leges...Lees meer

Welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer

Dakfonds
  ... een dakfonds is een vorm van een beleggingsfonds of een beleggingsdepot dat niet zelfstandig de toevertrouwde gelden belegt maar zich...Lees meer

Endogene economische krachten
  ... we spreken van endogene economische krachten bij de economische invloeden die de conjunctuur van binnen uit sturen...Lees meer

Groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer

Aanbodeconomie
  ... de aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.