Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 30 januari 2015

mantel

MantelDe mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering (een fysiek effect dus) dat recht geeft op uitbetaling van de hoofdsom of het voorblad van een aandeel.

Er wordt wel gesteld dat de mantel het eigenlijke aandeelbewijs of schuldbewijs is.

De mantel bevat in vrijwel alle gevallen


  • een stuknummer
  • de naam van de uitgevende instelling van het effect
  • de nominale waarde
  • de leningsvoorwaarden
  • één of meer handtekeningen van de directie van de uitgevende instelling. 
  • Ook kan er een handtekening van een commissaris voorkomen.Gebruikte begrippen in mantel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
schuldbewijs
  ... een zogenaamd schuldbewijs is een obligatie die niet op de beurs genoteerd is en nog wel eens door banken worden...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer

Begrippen waar mantel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

mantelconstructie
  ... een mantelconstructie of mantelaffaire is een transactie waarbij de houder van een obligatie het couponblad schenkt of verkoopt en de...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
managementwaardering
  ... zowel particuliere als vooral professionele beleggers beoordelen kwaliteit van het management van een beursgenoteerde organisatie vooral op 5 punten...Lees meer
mantelobligatie
  ... een zogenaamde mantelobligatie is een obligatie die verhandeld wordt zonder couponblad er zijn tijden geweest dat deze constructie interessant was...Lees meer
ontvangsterkenning van deponering
  ... de ontvangsterkenning van deponering effecten is een schriftelijke verklaring van een bank of een bewaarbedrijf omtrent de...Lees meer
bloot eigendom
  ... onder bloot eigendom verstaan we in de wereld van de effecten het bezit van de mantel van een obligatie...Lees meer
CF effect
  ... met een cfformulier bedoelt men het origineel van het boekingsformulier dat tegelijk met de cfstukken aan de ontvangende partij wordt...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
strippen
  ... onder strippen verstaan we het scheiden van de mantel nominale waarde en de coupon rentebetaling van een obligatie...Lees meer
stuknummer
  ... het stuknummer is het op een fysiek effect vermelde volgnummer dat op de mantel de talon en elke coupon of...Lees meer
coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
fixed rate
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
interestonlyprincipalonly
  ... onder interest only principal only ofwel afgekort iopo verstaan we een obligatie die is gesplitst in een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.