dinsdag 13 januari 2015

Stresstest

StresstestOnder een stresstest verstaan we een simulatie ter bepaling van het maximale potentiële verlies op een handelspositie gedurende een specifieke periode onder nader te bepalen extreme marktomstandigheden.

In de kredietcrisis van 2009 kreeg dit begrip nog een extra betekenis toen de Amerikaanse regering de bank aan een stresstest ging onderwerpen, met als doel om te zien hoe deze zich zouden houden onder verdere verslechtering van de economie.

Op dinsdag 05 mei 2009 sprak minister Bos zich uit voor een stresstest banken op Europees niveau.

Hij vindt dat alle grote Europese banken moeten worden onderworpen aan een stresstest zoals al gaan de in de USA.

De toezichthouders op de financiële markten, zoals de Nederlandse AFM, denken inmiddels over een stresstest op Europese schaal, aldus de Minister.

In 2011 onderging de SNS een stresstest waar deze zonder problemen uit kwam. Een goed jaar later moest de bank worden gered door de belastingbetaler. Kortom, een stresstest zegt eigenlijk ook weer niet zo heel veel.
Gebruikte begrippen in stresstest


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.