Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 8 januari 2015

Deflatie

DeflatieOnder deflatie verstaan we de verhoging van de geldwaarde door vermindering van het aantal in omloop zijnde bankbiljetten.

Een andere, mogelijk vaker voorkomende benadering is dat het een algemene verlaging van het prijsniveau betreft, die meestal wordt veroorzaakt doordat er minder wordt gevraagd door overheid en/of particulieren.

Vaak is een uitbreiding van de werkeloosheid een gevolg, omdat in het algemeen de vraag naar producten (en dus naar mensen om ze te vervaardigen) afneemt.

Het grote probleem van deflatie is, dat consumenten door de dalende prijzen de neiging hebben om aankopen uit te stellen omdat men er van uitgaat dat het toch nog goedkoper wordt.

Ofwel de consumenten bestedingen dalen dan. Wat tot gevolg heeft dat bedrijven minder verkopen en hun omzet dus daalt. Dalende omzet leidt in de bedrijven tot uitstel van investeringen en vaak moeten ze personeel ontslaan.

Het onvermijdelijke gevolg is dan ook een stijgende werkloosheid. Daardoor hebben nog meer mensen gemiddeld nog minder te besteden en geven ze nog minder uit. Een dalende vraag leidt volgens de economische wetmatigheden tot dalende prijzen en dus zijn bedrijven gedwongen hun prijzen te verlagen. Hierdoor daalt hun omzet weer verder... enzovoort, enzovoort.

Langdurige prijsdalingen zouden dan volgens de theorie de economie in een neergaande spiraal storten waaraan bijna niet valt te ontsnappen. Het resultaat van deflatie is dan uiteindelijk een diepe depressie.

Door de soort zelfvervullende profetie die in deflatie zit, kan een dergelijke periode heel lang duren en het is door overheden en centrale banken bijzonder lastig te bestrijden.

Deflatie vooral een nachtmerrie voor overheden omdat ze hun schulden niet meer automatisch zien verdampen zoals dat bij inflatie wel het geval is. Een groot deel van de geldpolitiek van de overheden is juist gebaseerd op deze inflatie.

Japan heeft al vele jaren last van deflatie en rond 2015 ligt het ook voor de eurozone op de loer. Of dat goed of slecht nieuws voor de Eurozone is iets waar vele economen al lange stukken over geschreven hebben maar niemand die het eigenlijk echt weet.
Gebruikte begrippen in deflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
eurozone
  ... de eurozone is de eigenlijke muntunie van alle landen uit de europese unie die de euro als munteenheid hebben ingevoerd...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer

Begrippen waar deflatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
kwantitatieve verruiming
  ... onder kwantitatieve verruiming of ook wel kwantitatieve versoepeling verstaan we het feit dat bij een dreigende recessie een centrale...Lees meer
Yuan Renminbi
  ... de yuan renminbi is de nationale munteenheid van china de iso valutacode van de yuan renminbi is cny renminbi...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.