donderdag 8 januari 2015

callfixe

callfixeEen callfixe is een callgeldlening waarbij de termijn en het rentepercentage van tevoren zijn overeengekomen.

Het karakter van een geldlening "on call" is hierbij geheel verloren. Een callfixe afgesloten tussen banken onderling verschilt – afgezien van de naam – in principe verder niet van een interbancair deposito.

In de praktijk worden interbancaire uitzettingen korter dan één maand doorgaans aangeduid met callfixe.

Een callfixe is vergelijkbaar met een daggeld lening, maar daarin verschillend doordat de looptijd langer dan 1 dag kan zijn maar deze looptijd en het rentepercentage zijn wel tevoren overeengekomen.

Interbancaire uitzettingen van één maand of langer worden doorgaans interbancaire deposito's genoemd.

callfixeleningen van banken aan wisselmakelaars kunnen echter een looptijd hebben van één, twee of drie maanden; zij worden door de banken slechts verstrekt tegen onderpand van schatkistpapier.

Uitgezette of verkregen gelden die niet – zoals daggeld – dagelijks opvraagbaar dan wel opzegbaar zijn, doch waarvan de (korte) vaste looptijd en het rentepercentage tevoren zijn overeengekomen.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.