Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 9 januari 2015

belastingontwijking

BelastingontwijkingOnder de term belastingontwijking verstaan we handeling die erop gericht zijn zo min mogelijk belasting te betalen binnen de wettelijke mogelijkheden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van buitenlandse constructies. Met name trustconstructies in belastingparadijzen zijn hierbij populair.

Het goed regelen van dergelijke trustconstructies is geen eenvoudige kost en in het algemeen specialistenwerk. Indien iemand veel belasting betaalt kan het wel zeer lonend zijn. Het aantal advocaten dat zich in de materie van de belastingontwijking specialiseert groeit dan ook snel.

Ook zijn er simpele manieren om de hoeveelheid belasting die men betaalt legaal te verminderen. Bijvoorbeeld:

- koopgedrag aanpassen. Minder roken kost minder aan accijns - overwerk beperken. Overwerk wordt afgerekend tegen het marginale tarief en is dus ongunstig uit een fiscaal oogpunt. - hogere prijzen vragen waardoor kosten en dus ook belasting op een ander worden afgewenteld - automatisering en mechanisatie vervangen duur personeel door apparatuur die vaak fiscaal vriendelijk afgeschreven mag worden.

Kortom, ook simpele vormen van belastingontwijking kunnen lonend zijn.

Gebruikte begrippen in belastingontwijking


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
legaal
  ... met de term legaal bedoelen we dat volgens de wet iets is geoorloofd legaal komt van het latijnse lex of...Lees meer
mechanisatie
  ... houdt het invoeren in van machines waarbij de mens nog wel een belangrijke rol speelt bij mechanisatie neemt de productiviteit...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliĆ«nt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer
vriendelijk
  ... vriendelijk is een beursterm voor hogere koersen in de zin van "de beurs was vandaag vriendelijk gestemd"...Lees meer

Begrippen waar belastingontwijking in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belastingontduiking
  ... In tegenstellingen tot de wel legale praktijk van de belastingontwijking is belastingontduiking wel strafbaar immers hier worden constructies gebruikt die...Lees meer
draagkrachtbeginsel
  ... het draagkrachtbeginsel is het streven naar draagkracht bij de belastingheffing waar men tracht de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.