Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 14 januari 2015

dividenduitkering

DividenduitkeringOnder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering, dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het dividend.

In plaats van dividenduitkering wordt ook de term pay-out wel gebruikt.

Bij de zogenaamde flexbv zijn er wat extra's waar rekening mee gehouden dient te worden bij het vaststellen van de dividenduitkering.

De algemene vergadering is namelijk slechts bevoegd tot vaststelling van uitkeringen van vermogen zoals bijvoorbeeld dividenduitkeringen zolang het eigen vermogen groter is dan de reserves die volgens de wet of de statuten van de vennootschap moeten worden aangehouden.

Vervolgens dient het bestuur van de vennootschap te beoordelen of het uitvoeren van de uitkering geoorloofd is. De beoordeling geschiedt aan de hand van een voorgeschreven balanstest en een uitkeringstoets.
Gebruikte begrippen in dividenduitkering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenrekening
  ... met een effectenrekening bedoelen we een geldrekening waarover op wens van een cliënt alle effectentransacties van hem afgewikkeld worden...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar dividenduitkering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

laat renderende projecten
  ... laat renderende projecten zijn projecten die eerst later tot de winst zullen gaan bijdragen vanwege een lange voorbereidings...Lees meer
ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
oprichtersaandeel
  ... een oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel met vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van...Lees meer
paydate
  ... de pay date is de datum per welke een periodieke dividenduitkering bijv een kwartaaldividend in de verenigde staten betaalbaar...Lees meer
dividendbasis
  ... we gaan bij de berekening van het rendement op een aandeel uit van de zogenaamde dividendbasis...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
cashdividend
  ... een cash dividend is een dividenduitkering in contanten in tegenstelling tot stockdividend dat in aandelen wordt uitbetaald...Lees meer
payoutratio
  ... er zijn meerdere begrippen die met payout ratio worden aangeduid 1 dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.