Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 14 december 2014

Volatility

VolatilityDe volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd

De volatility is een grootheid die met name voor de prijsvorming van opties van groot belang is. Met name in een sterk bewegende markt kan de invloed op de optiepremie soms groter zijn dan die van de koersbeweging van de onderliggende waarde.

De volatility wordt in de optiewereld  berekend per 13 weken. Daarbij worden 26 weken en 39 weken het meeste gebruikt.

De volatility kan over meerdere perioden nog wel eens verschillen en is ook in de tijd zeker niet constant.

De groene lijn in het voorbeeld geeft een lage volatility aan, de rode een hoge, en de blauwe een gemiddelde.

Let op dat beginpunt en eindpunt hetzelfde zijn. Ofwel de hoogte van de volatility zegt ons niets over de beweging van de koers, maar over de manier waarop de koers op een bepaald niveau gekomen is.

Volatility als Gausskromme

Vaak wordt de volatilty weergegeven als een gausskromme of klokcurve. We kunnen daar uit halen of we met een hoge of een lage volatility te maken hebben door te kijken naar de vorm. De interpretatie van deze vorm en de volatility is hieronder weergegeven.

volatility curves

Volatility is als een ballon


Volgens sommigen is volatility een ballon die wordt opgeblazen door beweging. Iets waar wel wat voor te zeggen is. Als de beweging dan weer normaliseert loopt de ballon weer leeg. Het kan wel vreemde effecten geven. Een bekende manier om van een herstellende markt te profiteren is het kopen van een calloptie.

Na een forse beweging omlaag hebben we dus op het eerste gezicht een ideaal koopmoment voor een call. Door de snelle koersval is de volatility echter sterk opgelopen en de call is daardoor behoorlijk duur geworden. Kopen we deze toch dan zien we dat de onderliggende waarde wellicht wel op gaat lopen maar dat de calloptie nauwelijks reageert omdat de snel teruglopende volatility (de ballon loopt weer leeg) er voor zorgt dat de stijging voor een groot deel ongedaan wordt gemaakt.

 Het is dan ook vaak aan te raden om onder deze omstandigheden geen calls te kopen maar puts te schrijven die ook relatief duur zijn en dus veel geld opleveren. En ook bij dit puts loopt te ballon leeg zodat ze al na een betrekkelijk korte tijd voor aanzienlijk minder geld dan we ontvangen hebben, weer terug kunnen kopen.

Volatility is geen echt beleggingsrisico


Soms wordt volatility als een risico voor beleggers gezien maar dat is discutabel. Immers, onder een volatiele markt zit gewoon een onderliggende langere termijn trend waar de koers sterk omheen slingert.

Het risico zit hem in het behalen van het uiteindelijke rendement. Waarbij het bepalen van het uitstapmoment lastig is maar dat kan door spreiding over een langere periode in de hand gehouden worden (zogenaamde averaging out techniek).

Volatility op zich is dus meer een eigenschap van de markt. Bij de ene markt is deze sterker dan bij de andere. Maar met een goede in-en uitstap techniek is het effect van de volatility goeddeels te neutraliseren.
Gebruikte begrippen in volatility


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersbeweging
  ... onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen...Lees meer
koersval
  ... een koersval is een plotseling optredende scherpe koersdaling die in het algemeen op een onverwacht moment komt...Lees meer
koopmoment
  ... het is als een oude vraag die veel beleggers uit hun slaap houdt wat is nu het beste koopmoment?...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar volatility in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelensplitsing
  ... een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
optiespectrum
  ... als hulpmiddel bij het automatisch selecteren van een optiestrategie wordt wel gebruik gemaakt van het zogenaamde optiespectrum zoals dat door...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
mandarin collar
  ... een mandarin collar is een gewone collar optieconstructie die de mogelijkheid in zich heeft om er wat geld mee...Lees meer
adaptive filter
  ... In de de technische analyse is het gebruik van een adaptive filter een techniek om pieken in koersen af te...Lees meer
average rate option
  ... Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
hoge golf
  ... de hoge golf candle uit de wereld van de candlesticksanalyse lijkt veel op de riksjaman...Lees meer
riksjaman
  ... de riksjaman is een figuur uit de candlestickanalyse de riksjaman is een doji die een zeer klein lichaam heeft maar relatief...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
hoogste koers
  ... de hoogste koers of simpelweg de "high" die een effect in een bepaalde periode dag week maand heeft bereikt...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
impliciete rente
  ... de impliciete rente wordt gebruikt bij de berekening van de theoretische waarde van opties ook de impliciete rente moet worden...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
volatility indicator
  ... de volatility indicator van arthur amerrill is heel simpel neem 100 keer de verhouding tussen de slotkoers van vandaag en...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
chaikins volatility
  ... in deze variant wordt dagelijks de laagste koers van...Lees meer
kanaal
  ... de kamer van koophandel en fabrieken wordt vaak afgekort aangeduid als kvk het is een openbaar...Lees meer
trendkanaal
  ... we spreken in de technische analyse van een kanaal wanneer we een tweetal lijnen kunnen trekken waarbinnen de koers zich...Lees meer
market volatility index
  ... de vix ofwel de market volatility index is een sentimentindicator die door de cboe wordt gepubliceerd...Lees meer
massindex
  ... de mass index is ontwikkeld door donald dorsey in feite geeft deze het verschil tussen hoog en laag weer en...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
implied volatility smile
  ... de implied volatility van een optie is afhankelijk van de uitoefenprijs als we de uitoefenprijzen naast elkaar zouden...Lees meer
accumulationdistributionindicator
  ... De accumulation distribution indicator is ontworpen door larry williams en beschreven in zijn boek "how i made a...Lees meer
flowgrafiek
  ... een zogenaamde flowgrafiek is een type grafiek waarbij de hoogste koersen en de laagste koersen met elkaar worden verbonden...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
volatility exit
  ... we vinden de volatility exit terug bij tradingsystemen deze volatility exit wordt aangestuurd door de impliedvolatility en zorgt er voor om...Lees meer
wilders volatility index
  ... de wilders volatility index door wellis wilder ontwikkeld in de jaren '70 is bedoeld voor het meten van...Lees meer
soorten volatility
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
volatilitysoorten
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
FIVA
  ... een fiva is een forward of een futurescontract met een implied volatility als onderliggende waarde dit is niet zo vreemd...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
notis procent v indicator
  ... de notis procent v indicator of ook wel de notis %v is een indicator gebaseerd op volatility...Lees meer
volatiel
  ... het begrip volatiel heeft duidelijk een verwantschap met de term volatility zoals we die kennen in bijvoorbeeld de optiewereld...Lees meer
tight pattern
  ... de term tight pattern komt uit de wereld van de chart reading in de chart reading komen vele koerspatronen...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.