Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 8 december 2014

Serie

SerieOnder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde, afloopmaand , uitoefenprijs en van hetzelfde type (calloptie of putoptie).

dus een call phi okt 28 is een andere serie dan call phi okt 29 in onderstaande afbeelding
Gebruikte begrippen in serie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afloopmaand
  ... De afloopmaand is de maand waarin een optiecontract warrant of futurecontract afloopt...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
optieserie
  ... onder een optieserie verstaan we opties met gelijke onderliggende waarde is er sprake van een andere uitoefendatum en of uitoefenprijs dan...Lees meer
type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar serie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
afloopmaand
  ... De afloopmaand is de maand waarin een optiecontract warrant of futurecontract afloopt...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
fungible
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
difference option
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
profit warning
  ... een profit warning is hetzelfde als winstwaarschuwing dus de melding van een onderneming aan de beleggers dat er heel...Lees meer
profitwarning
  ... een profit warning is hetzelfde als winstwaarschuwing dus de melding van een onderneming aan de beleggers dat er heel...Lees meer
chaos indicator de chaos indicator
  ... de chaos indicator bestaat uit een flinke serie minimaal 8 momentum indicatoren met...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
folding ruler
  ... de folding ruler of duimstok is in de wereld van de chartreading een serie steunlijnen die getrokken worden onder...Lees meer
reversal
  ... de term reversal komt uit de technische analyse techniek point and figure charting...Lees meer
rollover replication
  ... we spreken van een rollover replication als een bestaande optieposite doorgerold moet worden en dat dit dan alleen mogelijk...Lees meer
hindenburg omen
  ... het zogenaamde hindenburg omen is een vrij gecompliceerd stelsel van regels en koerspatronen uit de wereld van de technische...Lees meer
maximum entropy
  ... de maximum entropy method is een techniek die cyclische componenten in een serie koersen kan bepalen...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
collar
  ... de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "...Lees meer
ladderoptie
  ... een ladder optie is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een...Lees meer
genetic algorithm
  ... een zogenaamd genetic algorithm is een serie rekenregels die het evolutieproces simuleren en die worden gebruikt om optimalisatie problemen...Lees meer
markovchain
  ... een zogenaamde markov chain bestaat uit een serie processen wiskundige berekeningen uit de wereld van de vectorrekening om onderlinge...Lees meer
streak
  ... de term streak vinden we terug in de wereld van het moneymanagement en de analyse en beoordeling van tradingsysteem...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
mediaan
  ... een mediator is een neutraal persoon die kan bemiddelen bij een conflict in plaats van het voeren van een rechtszaak...Lees meer
lotingsgroep
  ... een lotingsgroep is een groep van cfobligaties waaraan een zelfde serienummer of serieletter is toegekend dit wordt gebruikt om gemakkelijk uitloting...Lees meer
normalisatie
  ... onder normalisatie verstaan we het bewerken van bijvoorbeeld een serie koersen zodat deze in een vooraf bepaalde range vallen zodat...Lees meer
marktverwachtingstheorie
  ... de marktverwachtingstheorie is bedoeld om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de rentevoet in de toekomst...Lees meer
moving average rainbow
  ... de moving average rainbow is een grafiek bestaande uit de koers en een serie ma's die flink verschillen in lengte...Lees meer
laatste handelsdag
  ... voor gestandaardiseerde opties is de laatste handelsdag de dag waarop de handel in de dan aflopende serie opties mogelijk...Lees meer
anti martingale systemen
  ... De anti martingale aanpak is precies het tegenovergestelde van de martingale aanpak bij de martingale aanpak wordt bij een...Lees meer
sectorindex
  ... een sectorindex is een index die betrekking heeft op een bepaalde economische sector bijvoorbeeld technologie energie of transport...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
opening range
  ... de opening range serie koersen die gedurende de eerste 30 seconden tot 5 minuten afhankelijk van de analist van...Lees meer
regressiekanaal
  ... een regressiekanaal wordt gevormd door een regressielijn door een serie koersen te trekken en parallel hieraan lijnen door de punten...Lees meer
basisjaar
  ... het basisjaar is de grondslag bij de berekening van indexcijfers niet te verwarren met de index van de beurs...Lees meer
deltafactor
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
runstest
  ... het begrip runs test komt uit de moneymanagement technieken en is bedoeld voor het testen van een tradingstrategie...Lees meer
wet van benford
  ... de wet van benford wordt gebruikt om een snelle inschatting te maken of op één of andere manier...Lees meer
serie obligatielening
  ... een serie obligatielening is een in series opgesplitste obligatielening hierbij worden verschillende series vanaf een bepaalde datum achtereenvolgend afgelost...Lees meer
UCP
  ... uniform customs and practice ofwel ucp staat voor een serie uniforme regelingen en usances voor documentaire kredieten...Lees meer
uniform customs and practice
  ... uniform customs and practice ofwel ucp staat voor een serie uniforme regelingen en usances voor documentaire kredieten...Lees meer
fungibility
  ... de term fungibility staat voor de mogelijkheid om contracten onderling uit te ruilen de letterlijke vertaling is ook zoiets als...Lees meer
dubbele optie
  ... de optiestrategie dubbele optie is de nauwelijks tot niet gebruikte nederlandse...Lees meer
doorrollen
  ... doorrollen is het sluiten van een shortpositie in opties en het openen...Lees meer
down and in optie
  ... de down and in optie is een vorm van...Lees meer
down and out optie
  ... de down and out optie is een vorm van...Lees meer
dubbele sandwich
  ... een dubbele sandwich is een optiestrategie die meer bekend is onder de naam straddle...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
christmastree
  ... de christmastree is een optiestrategie waarbij een normale spread wordt uitgebreid met een extra verkochte optie met een hogere uitoefenprijs...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
primaire optiemarkt
  ... we spreken van de primaire optiemarkt als de optiebeurs zelf nieuwe...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
positive cashflow collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer
zero cost collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer
pricespread
  ... een pricespread is een optiespread strategie waarbij uitsluitend de uitoefenprijzen verschillend zijn...Lees meer
cashless exercise
  ... bij een cashless exercise is er sprake van een het omzetten...Lees meer
floor
  ... op een aantal beurzen vinden we een floorcommittee wat bestaat uit enkele ervaren beurshandelaren die met voorstellen voor wijzingen en...Lees meer
FOF
  ... een fof is een fonds waarop opties en futures genoteerd staan met...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
international options clearing
  ... de international options clearing corporation ofwel iocc is het...Lees meer
condor
  ... een iron condor is een optiestrategie die meestal gewoon condor genoemd...Lees meer
iron condor
  ... een iron condor is een optiestrategie die meestal gewoon condor genoemd...Lees meer
leverbare onderliggende waarde
  ... onder een leverbare onderliggende waarde verstaan we een onderliggende waarde...Lees meer
markets in financial instruments
  ... markets in financial instruments directive ofwel mifid is een serie richtlijnen die is bedoeld om de...Lees meer
MFID
  ... markets in financial instruments directive ofwel mifid is een serie richtlijnen die is bedoeld om de...Lees meer
noisy signal
  ... we spreken van een noisy signal bij een serie koersen waarbij de onderliggende trend niet meer terug te vinden...Lees meer
symmetrische driehoek
  ... de symmetrische driehoek is een koerspatroon uit de technische analyse die aangeeft dat we een flinke beweging van de...Lees meer
margeverplichting
  ... als u ongedekt in opties wilt handelen dan bent u verplicht om...Lees meer
normale distributie
  ... uit de statistiek de meest voorkomende manier waarop een serie getallen afwijkt van het gemiddelde...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer
flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer
flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer
at parity
  ... We spreken van een at parity calloptie op het moment...Lees meer
callratio spread
  ... een call ratio spread is te vergelijken met de call...Lees meer
deep in the money
  ... een deep in the money optie is een optie met een hoge intrinsieke waarde die zeker...Lees meer
half kaal schrijven
  ... met de term halfkaal schrijven wordt het schrijven van callopties bedoeld...Lees meer
non recombining tree
  ... een non recombining tree is een binaire boom waarbij de takken niet bij elkaar komen zoals in onderstaand...Lees meer
strip
  ... de strip is een vrij exotische optiestrategie waarbij gelijktijdig twee callopties worden verkocht en één putoptie wordt verkocht waarbij de...Lees meer
time decay
  ... met de engelse term time decay wordt het steeds sneller verdwijnen van de tijdswaarde van een optie bedoeld op...Lees meer
variabele spread
  ... een variabele spread uit de optiewereld is in principe een transactie waarbij het aantal verkochte opties afwijkt van het aantal...Lees meer
kettingverkoop
  ... in de beurswereld spreken we van kettingverkoop bij een serie van koop en verkooptransacties die elkaar in een hoog tempo...Lees meer
rotatie
  ... een aantal markten kent het verschijnsel rotatie waarbij alle optieseries voor een...Lees meer
jaarcijfers
  ... de jaarcijfers van een onderneming zijn een serie documenten dat de balans en de verlies en winstrekening bevat...Lees meer
diagonal straddle calendar spread
  ... bij de diagonal straddle calendar spread koopt men een...Lees meer
directional straddle
  ... een directional straddle is een uitbreiding op de optiestrategie van de straddle...Lees meer
dividend stelen
  ... de termen dividenddiefstal en dividend stelen staan voor dezelfde praktijk namelijk...Lees meer
rollup
  ... onder een roll up verstaan we het sluiten van een geschreven...Lees meer
short synthetisch aandeel
  ... een short synthetisch aandeel is de combinatie van een...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
aanspreekpunt
  ... Een trader heeft een aanspreekpunt nodig iedere trader kent wel het gevoel dat alles tegen lijkt te zitten nu is een...Lees meer
valutahandel
  ... onder de zogenaamde valutahandel verstaan we de koop of verkoop van een valuta op een lokale markt voor tegen een...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
risicozoeker
  ... een risicozoeker is een persoon of instituut die bereid is om tegen ontvangst van een vergoedingmeestal premie genoemd iemands risico...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
voortijdige uitoefening
  ... onder voortijdige uitoefening verstaan we het uitoefenen van een amerikaanse optie vã³ã³r de uitoefendatum voortijdige uitoefening wordt bijvoorbeeld gedaan om...Lees meer
wet van een prijs
  ... de zogenaamde wet van één prijs is een economische wetmatigheid die ervan uitgaat dat er in een...Lees meer
cassatorische clausule
  ... onder een cassatorische clausule bij een handels document waarvan er meerdere zijn uitgeschreven verstaan we dat elk exemplaar gelijk...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
calendar combination
  ... een calendar combination is een optiestrategie waarbij een call calendarspread en...Lees meer
callspread
  ... een call spread is een optietransactie bestaande uit een gekochte call...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
verkoopoptie
  ... een verkoopoptie is een andere naam voor een putoptie de term putoptie is echter veel meer ingeburgerd en zal in de...Lees meer
losbare serie
  ... een losbare serie obligaties is een serie die is aangewezen voor uitloting...Lees meer
STOXX
  ... de stoxx is een index afkomstig van dow jones het zijn een serie indices die een aantal regio's bestrijken...Lees meer
exercisenotice
  ... met het knap uit het engels verbasterde begrip exercisen wordt hetzelfde als uitoefenen "to exercise" bedoeld dus het uitoefenen van...Lees meer
exerciselimit
  ... uitoefendatum is de vooraf vastgestelde datum waar op de koper van een optie de...Lees meer
exerciseprice
  ... een exerciseorder is een order voor het uitoefenen van het optierecht door...Lees meer
exercisesettlementdate
  ... de exercise price is de prijs waartegen een optie op de...Lees meer
exerciseorder
  ... een exercise notice is een formulier dat wordt uitgegeven door de...Lees meer
bodemvissen
  ... als een belegger bezig is om het allerlaagste punt van de koers van een aandeel te zoeken dan spreken...Lees meer
edelmetaalopties
  ... onder edelmetaalopties verstaan we in amsterdam verhandelbare opties die goud of zilver...Lees meer
allocation chain
  ... De zogenaamde allocation chain is een uitdrukking voor de serie achtereenvolgende tussenpersonen die eraan te pas moeten komen om...Lees meer
coefficient
  ... een coëfficient is een constante die wordt gebruikt om met een ander getal of serie getallen vermenigvuldigd te worden...Lees meer
daily official list
  ... de daily official list is de offici ële publicatie van de aex optiebeurs waarin alle optienoteringen en andere informatie...Lees meer
exchangeoption
  ... de exchange option is een exotische optie waarbij de uitoefenprijs van een standaardoptie wordt vervangen door de koers van...Lees meer
exercise cut off time
  ... de exercise cut off time is het laatste tijdstip waarop een belegger een opdracht tot uitoefening van...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
option box
  ... een option box is een constructie van opties en of de...Lees meer
option clearing corporation
  ... de occ ofwel de option clearing corporation is een overkoepelende...Lees meer
option overwriting
  ... we spreken van option overwriting bij een optiestrategie waarbij er constant...Lees meer
optieperiode
  ... de optieperiode of uitoefeningsperiode is de periode waarover een optierecht uitgeoefend kan...Lees meer
optiepositie
  ... een optiepositie is het totaal van rechten en verplichtingen in één of...Lees meer
optieprijs
  ... de term optieprijs is een minder gebruikelijke naam voor de koers of...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
optiestrategie
  ... een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal...Lees meer
optietermijn
  ... de optietermijn is de beperkte periode gedurende welke het optierecht bestaat ook...Lees meer
optiewaarde
  ... de term optiewaarde is bij opties een andere weinig gebruikte term voor...Lees meer
fusiegedragsregels
  ... de fusiegedragsregels zijn een serie gedragsregels opgesteld door de sociaal economische raad voor het bewaken van de belangen van alle...Lees meer
breadth
  ... breadth of de breadth indicatoren is een verzamelnaam van een serie technieken waarbij wordt gekeken hoeveel fondsen op een dag...Lees meer
autocorrelatie
  ... onder het begrip autocorrelatie verstaan we de correlatie tussen twee opeenvolgende waarden in dezelfde serie getallen dus niet de correlatie tussen...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.