Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 22 december 2014

marketing

Marketing


Waarom marketing

Iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie- en verkoopproces ten einde de omzet te vergroten.

Essentieel bij marketing is het denken vanuit de behoeften van de klant. Dus vanuit de vraagkant.

Vaak wordt er zeker bij kleinere bedrijven gewerkt vanuit de mogelijkheden van het product en het productieproces (aanbodkant), waarbij het niet altijd even duidelijk is of dit aansluit bij de wensen van de klant.

Marketing als wetenschap

Marketing is een wetenschap op zich. Deze is in de jaren zestig ontstaan in de Verenigde staten en bevat aspecten van de economie, psychologie en sociologie. Waar van oorsprong een koopman over een bepaald instinctmatig gevoel voor "de markt" en "de consument" diende te beschikken is dit geleidelijk aan vervangen door de wetenschap van de marketing.

Het vak is in de jaren zestig uit nood geboren. Het aanbod van producten die ook nog veel op elkaar lijken is zo groot geworden dat de consument door de bomen het bos niet meer ziet en dus geholpen moet worden bij het maken van zijn keuze. Waarbij deze hulp uiteraard een fors stuk eigenenbelang in zich heeft.

In de de moderne marketing wordt niet veel meer aan het toeval overgelaten. Alles wordt tot in detail onderzocht , gepland, gebudgetteerd, gemeten en geëvalueerd. Kortom, bij elk product wordt gekeken of er "een markt voor is"

Marketingdoelstellingen 


We kunnen bij marketing meerdere doelstellingen onderscheiden. Marketing kan uiteindelijk nooit een doel zijn maar dient om een aantal zaken in een onderneming te ondersteunen wat het beste gaat door deze centraal te zetten in onze benadering.

Winst staat centraal 
We streven naar een zo hoog mogelijk rendement dat we met een optimale winst willen bereiken. Marketing moet een bijdrage leveren aan deze winst

Machtspositie staat centraal 
We streven naar een zo groot mogelijk marktaandeel zodat we de markt kunnen dicteren en concurrenten op een afstand kunnen houden. Dit is een gevaarlijke doelstelling van marketing die zich gemakkelijk tegen ons kan keren.

Productiviteit staat centraal 
Bij deze doelstelling zoeken we naar wegen om de kapitaalgoederen in onze organisatie zo goed mogelijk te benutten. Het bezettingspercentage dient optimaal te zijn. Middels een uitgekiende marketing kunnen we daar naar streven, bijvoorbeeld door kortingen aan te bieden in de rustiger perioden.

Vernieuwing staat centraal 
Bij vernieuwing als marketingdoelstelling praten we vooral over de invoering van een nieuw product. We willen met iets nieuws de markt op en willen daar zoveel mogelijk bekendheid aan geven.


Marketing en de klant 

Marketing is bedoeld om klant en organisatie samen te brengen. De strategie van de marketing moet afgestemd worden op de  klant . Belangrijk daarbij zijn de volgende punten:


  1. Het soort klant en de organisatie moeten bij elkaar passen 
  2. Een organisatie moet meegroeien met de  wijzigingen bij de  eisen en wensen van  de klant 
  3. Een bepaalde servicegraad is noodzakelijk Gebruikte begrippen in marketing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
marktaandeel
  ... het marktaandeel is de omzet van een onderneming uitgedrukt in een percentage van de totale marktomzet dus het gedeelte van...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar marketing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aanloopverliezen
  ... We spreken van de aanloopverliezen van een onderneming bij de verliezen die gedurende de eerste zes jaar na het stichten...Lees meer
12%b1 fee
  ... Een 12b 1 fee is een extra provisie die sommigebeleggingsfondsen in de Verenigde Staten...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
cognitieve dissonantie
  ... de term cognitieve dissonantie slaat op het feit dat mensen en daarmee ook beleggers vaak heel goed weten wat...Lees meer
accumulationfund
  ... Een accumulation fund is de engelse term voor een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dat dit dividend toevoegt...Lees meer
afgiftekosten nieuwe aandelen
  ... Onder de afgiftekosten van nieuwe aandelen of participaties verstaan we de kosten die door een beleggingsinstelling eenmalig in...Lees meer
ondernemingsplan
  ... een goed ondernemingsplan ligt aan de wortel van elk bedrijf hierin wordt beschreven waarin het bedrijf zich onderscheid van vergelijkbare...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
crop marketing year
  ... de term crop year komt uit de wereld van de agrarische termijncontracten en loopt in principe van na de oogst...Lees meer
crop year
  ... de term crop year komt uit de wereld van de agrarische termijncontracten en loopt in principe van na de oogst...Lees meer
groen beleggingsfonds
  ... de zogenaamde groeitheorie geeft een beschrijving van de ontwikkeling van de aanbodzijde van een economie deze theorie is afkomstig van harrod...Lees meer
groen fonds
  ... een groen beleggingsfonds is hetzelfde als een groenfonds het is een beleggingsfonds dat investeert in milieuvriendelijke producten die op ethische...Lees meer
commerciële economie
  ... de commerciële balans wordt ook wel de publikatiebalans genoemd de commerciële balans is de balans waarvan de posten doorgaans...Lees meer
monopolistische concurrentie
  ... onder monopolistische concurrentie verstaan we een marktvorm waarbij zeer veel aanbieders producten aanbieden die elkaars substituten zijn dus die...Lees meer
afsluiten van een hypotheek
  ... Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
groenfonds
  ... een groenfonds is een fiscaal vriendelijk beleggingsfonds dat investeert in milieuvriendelijke projecten en in aandelen in milieuvriendelijke ondernemingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.