woensdag 31 december 2014

infrastructuur

InfrastructuurOnder de infrastructuur verstaan we alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie om het ondernemen mogelijk te maken ofwel eenvoudig alles dat helpt om twee of meer geografische punten met elkaar te verbinden.

Denk bij infrastructuur bijvoorbeeld aan havens, wegen,het spoorwegnet, kanalen met sluizen en dergelijke om de boel goed bevaarbaar te houden en vliegvelden.

Deze vorm van infrastructuur noemt men ook wel de harde infrastructuur.

Daarnaast kennen we de zachte infrastructuur waar zaken als communicatiesystemen, radioverbindingen, het telefoonnet, kabelnetwerken, internetvoorzieningen, glasvezelnetwerken en dergelijke in vinden.
Gebruikte begrippen in infrastructuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer

Begrippen waar infrastructuur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

indexarbitrage
  ... onder indexarbitrage verstaam we een vorm van computergestuurde handel waarbij gebruik gemaakt wordt van kleine koersverschillen bijvoorbeeld...Lees meer
aanbodfactoren
  ... De aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste...Lees meer
allocatiefunctie
  ... De allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die...Lees meer
structuurbeleid
  ... het zogenaamde structuurbeleid is het beleid dat gevoerd wordt door de overheid met betrekking tot de handelingen van kredietinstellingen die...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
gulden financieringsregel
  ... onder de zogenaamde gulden financieringsregel verstaan we dat de overheid alleen zelf geld mag lenen om dit weer te...Lees meer
vaste kapitaalgoederen voorraad
  ... de vaste kapitaalgoederenvoorraad van een land is het totaal aan kapitaalgoederen waarover het land kan beschikken...Lees meer
concurrentievermogen
  ... onder het concurrentievermogen van een land verstaan we de plaats op de internationale concurrentieranglijst...Lees meer
industriepolitiek
  ... onder de industriepolitiek van de overheid verstaan we het beleid dat er op gericht is sturing te geven aan de...Lees meer
investeerder
  ... een investeerder is iemand die geld in ondernemingen als startende bedrijven steekt in de hoop daar een beter rendement mee...Lees meer
briclanden
  ... de zogenaamde briclanden brazili ë rusland india en china vallen onder de definitie van opkomende economi ën het zijn landen die er...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
systeembank
  ... een systeembank is een grote bank die een zodanig onderdeel uitmaakt van financiële infrastructuur dat een overheid het zich niet...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.